Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

20 augustus 2014 08:07

Vergoeding man en vrouw gelijk bij letsel

Vergoeding man en vrouw gelijk bij letsel

Verzekeraars mogen letselschadevergoedingen voor jonge vrouwen niet anders berekenen dan voor jonge mannen. Tot die uitspraak is het College voor de Rechten van de Mens gekomen.

Het College deed de uitspraak in een zaak van een vrouw die als kind verlamming en blijvende hersenbeschadiging opliep na een ongeluk.

Lager bedrag door kinderen
Verzekeraar Reaal ging er bij de schadeberekening vanuit dat de vrouw kinderen zou krijgen, vanaf haar 27ste tot haar 37ste niet zou werken en daarna parttime zou werken, wat tot een flink lager schadebedrag leidt.

Bij mannen worden die uitgangspunten niet gebruikt. Het College roept verzekeraars op mannen en vrouwen hierin wel gelijk te behandelen.

ZIE OOK: Verzekeraars zetten het mes in inboedelverzekeringen

Discriminatie is verboden
Begin dit jaar oordeelde de rechtbank in Den Haag in deze zaak nog dat het redelijk is te veronderstellen dat de vrouw kinderen zou krijgen en tien jaar niet zou werken.

Uit eerder onderzoek naar zulke kwesties door het College blijkt echter dat dat bij mannen niet wordt aangenomen, terwijl ook mannen kinderen kunnen 'krijgen' en minder kunnen gaan werken.

Dit 'onderscheid op grond van geslacht' is aan te merken als discriminatie en dus in Nederland verboden. Met dat oordeel kunnen de ouders van de jonge vrouw weer naar de rechter stappen in de zaak over het schadebedrag.

Topnieuws