Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

Tonnen voor doofpotaffaires

De overheid geeft nog altijd tonnen uit om informatie voor burgers en media geheim te houden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z naar de kosten van doofpotaffaires en andere hoofdpijndossiers.

Topnieuws
meer stories
Meest gelezen: Nederland
25 mei 2015 16:06, in:

Tonnen voor doofpotaffaires

'Kamer onjuist geïnformeerd in affaire Demmink'

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over de kosten die de overheid maakt inzake de van kindermisbruik beschuldigde voormalig topambtenaar Joris Demmink. Dat stelt kamerlid Louis Bontes desgevraagd.

Bontes vroeg begin 2015 naar "de totale kosten die de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt voor de heer Demmink, zoals advocaatkosten", maar bij de beantwoording van die vraag bleven de kosten die de overheid zelf maakt door het inschakelen van de landsadvocaat buiten beschouwing.

ZIE OOK: Demmink kost Staat meer dan aan Kamer werd gemeld

"Opstelten heeft mij onjuist geïnformeerd", zegt Bontes (Groep Bontes-Van Klaveren) tegen RTL Nieuws. "Mijn Kamervraag was duidelijk: wat zijn de totale kosten die voor Demmink zijn gemaakt? Maar nu blijkt het weer meer te zijn."

De kosten van de landsadvocaat waren in 2012, 2013 en 2014 ongeveer 31 duizend. In de antwoorden aan Bontes meldde Veiligheid en Justitie voor 113 duizend euro aan kosten over een periode van vijf jaar. Maar in tabellen worden slechts facturen genoemd uit de jaren 2013 en 2014.

In eerdere Kamerstukken worden ook kosten genoemd. Zo zijn er rekeningen van de gerenommeerde kantoren Wladimiroff en de Brauw Blackstone Westbroek uit de jaren 2004, 2007, 2008 en 2009, voor nog eens een bedrag van ruim 28 duizend euro. Deze werden in de Kamerbrief van januari niet genoemd. Wie ook deze kosten meerekent, komt tot de conclusie dat de overheid sinds 2004 zeker 172 duizend euro kwijt was aan kosten die verband hielden en houden met Demmink.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie vindt dat de kosten voor de landsadvocaat niet gezien moeten worden als kosten die door Demmink gemaakt en gedeclareerd zijn. Maar Bontes spreekt in dat verband van een 'dwaalsluier'. "Dit is een onzinreactie. Het was gewoon geen antwoord op mijn vraag. Het geeft het gevoel van een doofpot. Ik ben geen complotdenker, dus ik zeg niet dat het een doofpot is. Maar dit voelt niet goed."

Louis Bontes heeft vandaag opnieuw Kamervragen gesteld, die zijn in te zien op Twitter

 

25 mei 2015 11:40, in:

Tonnen voor doofpotaffaires

Demmink kost Staat meer dan aan Kamer werd gemeld

De van kindermisbruik beschuldigde voormalig topambtenaar Joris Demmink heeft de overheid op hogere advocaatkosten gejaagd dan tot dusver aan de Tweede Kamer is gemeld. In plaats van 113 duizend euro was de Staat 144 duizend euro kwijt, 31 duizend euro meer.

Dit blijkt uit opgaves van het ministerie van Veiligheid en Justitie na een informatieverzoek van RTL Nieuws. RTL vroeg eerder dit jaar de kosten op die de landsadvocaat in rekening brengt. Een deel van deze kosten is gemaakt vanwege Demmink.

ZIE OOK: Aangifte tegen minister Opstelten in zaak-Demmink

Joris Demmink was van 2002 tot 2012 de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij werd herhaaldelijk beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen. Deze beschuldigingen werden onderzocht, maar leverden geen gronden op voor strafrechtelijke vervolging. Momenteel loopt nog een strafrechtelijk onderzoek, na een zogenoemde artikel 12-procedure bij het Hof van Den Bosch.

Met enige regelmaat stelden Kamerleden vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over de kosten van juridische bijstand van Demmink, wie dat betaalde en de tijd die ambtenaren aan kwesties rondom Demmink kwijt waren. Zo wilden VVD-ers Van der Steur en Moors in januari 2014 weten "welke afspraken er zijn gemaakt over de vergoeding van advocaatkosten' van Demmink "tijdens en na beëindiging van zijn dienstverband". 

Kamerleden Bontes en Van Klaveren informeerden een jaar later naar "de totale kosten die de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt voor de heer Demmink, zoals advocaatkosten" in "de affaire Demmink." Toenmalig minister Ivo Opstelten antwoordde toen dat "de afgelopen jaren een drietal juridische procedures" liepen en dat "de totale kosten van rechtsbijstand die in de afgelopen vijf jaar zijn vergoed" 112.957 euro bedroegen.
 
Maar de kosten die het ministerie vergoedde zijn niet de kosten die het ministerie maakte, blijkt nu. Want het ministerie schakelde ook de landsadvocaat in. Die scheef rekeningen in 2012, 2013 en 2014, voor een totaalbedrag van 31.121 euro. Toch wil een woordvoerder van het ministerie niet weten van het achterhouden van kosten voor de Kamer.

"In het geval van de landsavocaat gaat het om juridische bijstand die is verleend aan het departement en niet voor of ten behoeve van de heer Demmink. Dat de vraag van de Kamer alleen op vergoede kosten van de advocaten van de heer Demmink ziet is niet onlogisch, omdat de Kamer al vaker had gevraagd naar juist de vergoeding van die kosten en het stopzetten daarvan."

In januari 2014 beloofde Opstelten de Kamer wel "de betaalde advocaatkosten terug te vorderen indien betrokkene veroordeeld wordt". Sinds het hof van Den Bosch opdracht gaf tot strafrechtelijk onderzoek zijn de kosten voor strafrechtadvocaten voor Demminks eigen rekening. Kosten als gevolg van civiele procedures kan Demmink nog wel declareren.

ZIE OOK: Overheid besteedt tonnen aan doofpotten
ZIE OOK: Teeven betaalde ton voor hinderen verlof Van der G.

11 mei 2015 15:15, in:

Tonnen voor doofpotaffaires

Aanvechten aansprakelijkheid Srebrenica kost tonnen

De overheid heeft tot dusver 650.000 euro aan juridische kosten gemaakt om te voorkomen dat zij schadevergoedingen moet betalen aan nabestaanden van slachtoffers van de val van Srebrenica. Dit blijkt uit overzichten die het Rijk heeft opgesteld op verzoek van RTL Z.

RTL Z vroeg bij het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) de kosten op die de landsadvocaat in rekening bracht in de jaren 2012, 2013 en 2014. De landsadvocaat wordt door het Rijk ingeschakeld als de eigen juristen het werk om wat voor reden dan ook niet aankunnen.

ZIE OOK: Teeven betaalde ton voor hinderen verlof Volkert van der G.

Over aansprakelijkheid van Nederland voor de deportatie en dood van duizenden moslimmannen en -jongens in Srebrenica lopen al jarenlang procedures. Formeel stond de enclave onder bescherming van de Verenigde Naties (VN), maar het VN-bataljon ter plekke bestond uit Nederlandse militairen.

In 2002 publiceerde het NIOD een omvangrijk rapport over wat het 'een ondoordachte en nagenoeg onuitvoerbare vredesmissie' noemde. Nabestaanden startten procedures omdat ze van mening waren dat Nederland onvoldoende had gedaan om de moslimbevolking te beschermen.

ZIE OOK: 4,5 ton voor bescherming identiteit fiscale klikspaan

De landsadvocaat declareerde in deze zaken in 2011 ruim 48.000 euro. In 2012 ging het om een bedrag van 226.000 euro, in 2013 om nog eens 247.000 euro en in 2014 om 128.000 euro. Opgeteld was de staat aan de landsadvocaat zo 650.000 euro kwijt.

Uit een Kamerbrief van mei 2014 blijkt dat een gebruikelijke schadevergoeding volgens Bosnisch schadevergoedingsrecht 'afhankelijk van de omstandigheden tussen de 3000 en 15.000 euro' bedraagt. Dit laatste bedrag is voor 'zeer ernstige gevallen' van 'immateriële schade'.

11 mei 2015 15:12, in:

Tonnen voor doofpotaffaires

4,5 ton voor bescherming identiteit fiscale klikspaan

4,5 ton voor bescherming identiteit fiscale klikspaan

Het ministerie van Financiën heeft 4,5 ton juridische kosten gemaakt als gevolg van een anonieme tip over zwartspaarders. Een deel van de kosten vloeit voort uit de wens om de naam van de tipgever geheim te houden.

Dat blijkt uit een overzicht dat Financiën heeft opgesteld op verzoek van RTL Z. RTL Z vroeg de overheid om een overzicht van de bedragen die zijn betaald aan de landsadvocaat. Dit is de advocaat die het Rijk inschakelt voor juridische bijstand als de eigen advocaten het werk om wat voor reden dan ook niet aankunnen.

ZIE OOK: Teeven betaalde ton voor dwarsbomen proefverlof Volkert van der G.

RTL Z vroeg om de totaalbedragen die de landsadvocaat in rekening bracht in 2012, 2013 en 2014, en om de kosten van een aantal hoofdpijndossiers. Eén van die dossiers is die van de anonieme tipgever.

Het gaat hierbij om een onbekende die de Belastingdienst in 2009 hielp aan de namen van honderden vermoedelijke zwartspaarders. Via die lijst kon de fiscus naar eigen zeggen ruim 300 zwartspaarders naheffingen en boetes opleggen omdat zij over hun in Luxemburg gestalde vermogens geen vermogensrendementsheffing hadden betaald.

Anonimiteit gewaarborgd
De tipgever werd door de Belastingdienst beloond en onderdeel van de afspraken was dat de anonimiteit van de tipgever gewaarborgd zou blijven. Maar een advocaat die een aantal van de zwartspaarders bijstaat, Mark Hendriks, wil weten wie de tipgever is. Met die kennis zou hij zijn cliënten beter kunnen verdedigen. In 2015 wordt nog altijd geprocedeerd over de vraag of de Belastingdienst de naam van de tipgever bekend moet maken. De zaak ligt bij de Hoge Raad, die vermoedelijk binnen enkele weken uitspraak doet.

Financiën heeft 'vanaf het eerste kwartaal van 2009 tot dusverre' in de zaak rond de tipgever al 455.512 euro uitgegeven. Volgens Financiën betrof de tip 'een groot aantal zwartspaarders, die individueel en afzonderlijk in rechte moesten worden betrokken, hetgeen tot veel juridische procedures heeft geleid'. De zaak van advocaat Hendriks is daar één van.

11 mei 2015 15:10, in:

Tonnen voor doofpotaffaires

Teeven betaalde ton voor hinderen verlof Van der G.

Teeven betaalde ton voor hinderen verlof Van der G.

Voormalig staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie (V en J) heeft bijna een ton aan juridische kosten gemaakt om te voorkomen dat Volkert van der G. op proefverlof kon. Alle pogingen om dat te voorkomen bleken uiteindelijk tevergeefs.

De kosten blijken uit een overzicht dat het ministerie van V en J heeft opgesteld op verzoek van RTL Z. RTL Z vroeg de overheid om een overzicht van alle bedragen die zij heeft betaald aan de landsadvocaat. Dit is de advocaat die het Rijk inschakelt voor juridische bijstand als de eigen advocaten het werk om wat voor reden dan ook niet aankunnen.

ZIE OOK: Ministerie betaalt tonnen door doofpot tipgever fiscus

Op 11 oktober 2013 maakte Teeven bekend een verlofaanvraag van Volkert van der G. te hebben geweigerd. Maar Van der G. ging tegen deze weigering in beroep. Met succes, want op 20 januari 2013 moest Teeven de Tweede Kamer melden dat 'het eerste verlof' van Van der G. 'inmiddels heeft plaatsgevonden'.

In maart van datzelfde jaar schreef Teeven de Kamer dat Van der G. onder voorwaarden vroegtijdig in vrijheid zou worden gesteld. Maar Van der G. vocht die voorwaarden aan, omdat hij af wilde van een opgelegd locatieverbod en zijn enkelband. Ook daarin was hij succesvol.

ZIE OOK: Aanvechten aansprakelijkheid Srebrenica kost tonnen

Voor de procedures rond het proefverlof schakelde Teeven in twee gevallen de landsadvocaat in, blijkt uit de verstrekte overzichten. Deze declareerde hiervoor in 2013 ruim 57.000 euro aan kosten. In 2014 ging het om een bedrag van nog eens bijna 39.000 euro. Bij elkaar is dat 96.000 euro.

11 mei 2015 15:01, in:

Tonnen voor doofpotaffaires

Overheid besteedt tonnen aan doofpotten

De overheid geeft nog altijd tonnen uit om informatie voor burgers en media geheim te houden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z naar de kosten van doofpotaffaires en andere hoofdpijndossiers. De Nationale Ombudsman uitte hierover eerder zijn bezorgdheid.

RTL Z vroeg bij het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) de kosten op die de landsadvocaat in rekening bracht in de jaren 2012, 2013 en 2014. De landsadvocaat wordt door het Rijk ingeschakeld als de eigen juristen het werk om wat voor reden dan ook niet aankunnen.

Uit de verstrekte overzichten blijkt dat de overheid in totaal in drie jaar tijd bijna 70 miljoen euro aan de landsadvocaat kwijt was. In 2012 ging het om een bedrag van 22,7 miljoen, in 2013 om 23,5 miljoen en in 2014 om 23 miljoen euro.

ZIE OOK: Teeven betaalde 96.000 euro voor dwarsbomen proefverlof Volkert van der G.

Grootverbruikers zijn de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Veiligheid en Justititie (VenJ). Het ministerie van IenM heeft te maken met relatief veel procedures wegens de aanleg van (spoor)wegen. Het ministerie van VenJ wijst op het grote aantal procedures als gevolg van asielverzoeken.

Daarnaast hebben ministeries hoofdpijndossiers en zaken die beoordeeld kunnen worden als doofpotten. Zo schakelde VenJ de landsadvocaat in in een procedure van de Roestige Spijker die pleit voor meer openbaarheid in de zogenoemde Demmink-zaak.

ZIE OOK: Ministerie geeft tonnen uit aan doofpot tipgever fiscus

Ten opzichte van de jaren 2009 en 2010 was de overheid wel minder kwijt aan de landsadvocaat. Uit een eerder verzoek van RTL bleek dat de betaalde bedragen in die jaren flink hoger waren.

De Nationale Ombudsman liet destijds weten bezorgd te zijn over de inzet van de landsadvocaat." Wat je regelmatig ziet is dat de overheid heel goede advocaten inhuurt, die veel kosten, en de burger het nakijken geven. De overheid moet op een gegeven moment met open vizier met de burger aan tafel zitten en kunnen zeggen: wat is nu redelijk? Excuses aanbieden, toelichting geven en niet afdekken, laat staan dat er een zware deksel op de doofpot gaat."

Het gaat in genoemde overzichten alleen om de kosten van de landsadvocaat: adviezen van andere externe adviseurs zijn niet meegerekend. Ook de kosten die gemoeid zijn met de inzet van interne juristen zijn niet meegenomen. Hoe hoog deze zijn, is niet bekend.