We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLNieuws.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

20 mei 2011 18:45

Pater lid van pedofielenvereniging

Een Salesiaanse pater is jarenlang lid en tot voor kort bestuurslid geweest van pedofielenvereniging Martijn. In die tijd is hij twee keer veroordeeld voor zedendelicten.

Pedopater mocht blijven binnenland132237242170242310drm/ddr16F16634f1e88-f136-43ca-9820-61e9f6b07051Pater Van B. was jarenlang lid en secretaris van pedofielenvereniging Martijn. Ondanks twee veroordeeldelingen voor zedenincidenten kon hij met steun van zijn overste in de kerk blijven.2011-05-20

Kerkhistoricus: overste moet weg

Pastoor Wijchen wist van niets

Seks met 12-jarigen

De Nederlandse overste van de Salesianen, Herman Spronck, wist hiervan en heeft deze pedofiele pater jarenlang de hand boven het hoofd gehouden, zo blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws. De overste verklaart bovendien tegenover RTL 'seks met minderjarige kinderen niet per definitie af te wijzen'.

Niet schadelijk

De nu 73-jarige pater Van B. wordt in 1994 lid van pedofielenvereniging Martijn. Die vereniging pleit al decennialang voor legalisering van (seksuele) relaties tussen volwassenen en kinderen. Pater Van B. is een overtuigd pedofiel, zo blijkt uit een gesprek dat RTL-verslaggever Hester van Yperen met hem voert. Hij meent dat relaties tussen volwassenen en kinderen niet schadelijk zijn. "De maatschappij vindt dit soort relaties schadelijk. Ik ben het daar niet mee eens. Slechts in een heel enkel geval heeft een kind daar last van", aldus Van B.

Eerdere kwestie

De pater verwijst naar de kwestie waarbij zijn orde - de Salesianen van Don Bosco - afgelopen jaar in het nieuws komt. NRC Handelsblad en de Wereldomroep onthullen dat zeker 23 Salesianen in de jaren 50 en 60 kinderen hebben misbruikt, onder andere op het internaat Don Rua in ’s Heerenberg. "Daar is een groep van zo’n 44 slachtoffers, maar ik weet dat hooguit twee daarvan maar schade hebben", aldus pater Van B.

Bestuurslid pedofielenvereniging

Vanaf oktober 2008 tot juli 2010 is pater Van B. actief in het bestuur van de pedofielenvereniging Martijn. Hij wordt penningmeester/secretaris. De pater bevestigt actief te zijn geweest als bestuurslid. “Het lidmaatschap is niet verboden en zo’n bestuurslidmaatschap ook niet.” Volgens de pater organiseert de vereniging vooral praatgroepen, waaraan hij ook zelf deelnam.

Martijn en justitie

Ten tijde van het bestuurslidmaatschap van pater Van B. wordt de toenmalige voorzitter van Martijn opgepakt. Bij voorzitter Ed D. treft de politie thuis een grote hoeveelheid kinderporno aan. Ed D., die in 2007 ook al is veroordeeld voor kinderpornobezit, krijgt in 2009 één jaar onvoorwaardelijke celstraf.

Op de hoogte

Pater Van B. zegt op de hoogte geweest te zijn van de zaak tegen zijn mede-bestuurslid. "Maar ik hield mij altijd verre van zaken waarbij mensen de grens over gingen, daar wilde ik niets mee te maken hebben."

Onder vuur

Pas toen de vereniging in 2010 weer onder vuur kwam te liggen, is Van B. uit het bestuur gestapt. "Het werd toen wel erg veel". Pater van B. is na zijn bestuurslidmaatschap nog wel lid van Martijn gebleven.

Vooronderzoek

Martijn is sinds afgelopen jaar onderwerp van een vooronderzoek door justitie. Het Openbaar Ministerie bekijkt of de activiteiten van de vereniging strafbaar zijn. Eind 2010 heeft de politie bij een inval in het huis van de huidige voorzitter Ad van den B. kinderporno in beslag genomen. Zijn zaak loopt nog.

Twee keer veroordeeld

In de periode dat de pater lid en bestuurslid van Martijn is, wordt hij zelf twee keer veroordeeld voor een licht zedendelict. In 2001 gaat hij over de schreef in de gemeente Hoogland. In een bosrijk gebied gedraagt hij zich als potloodventer bij twee jongens. De politierechter van de rechtbank Utrecht veroordeelt hem tot een geldboete van 300 euro wegens 'schennis van de eerbaarheid'.

Potloodventen

In 2008 gaat de pater opnieuw in de fout, dit keer in Nijmegen. Hij maakt zich weer schuldig aan potloodventen, vertelt de Salesiaans overste Herman Spronck aan RTL Nieuws. Volgens de overste laat pater Van B. op een bankje op een kerkhof aan twee jongens zijn geslachtsdeel zien en vraagt hij de jongens hem te betasten.

Boete en therapie

De politierechter van de rechtbank Arnhem veroordeelt de pater op 16 maart 2009 wegens 'schennis van de eerbaarheid op een plaats voor het openbaar verkeer bestemd'. Hij krijgt een geldboete van 600 euro waarvan 300 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast moet hij verplicht in therapie onder toezicht van Reclassering Nederland.

Van kerk naar kerk

Ook voor zijn veroordelingen is pater Van B. al in opspraak geraakt in zedenkwesties, zo blijkt uit een reconstructie van RTL Nieuws. Volgens overste van de Salesianen Spronck is Van B. eind jaren 80 voor het eerst gesnapt als "potloodventer" in de regio Den Haag. De zaak is toen binnen de kerk gehouden. Het bisdom Rotterdam stuurde hem weg.

Aangifte, geen zaak

Na diverse omzwervingen komt hij in 1994 in de gemeente Hoogland terecht. Daar werkt hij bij een parochie die valt onder het bisdom Utrecht. Openhartig vertelt pater Van B. wat er is voorgevallen. "Ik was bij een sportactiviteit. Daarna ging ik douchen. Ik zag toen opeens een man – die ik verder niet kende – met een stijve staan. Twee jongens zagen dat. Ik kon er niks aan doen, maar ik kreeg ook een stijve." Een van de jongens doet aangifte, maar de politie maakt er geen zaak van. Volgens Van B. omdat 'hij er niets aan kon doen'.

Reden tot ontslag

Het bisdom Utrecht vindt het zedenincident in 1994 wel reden om pater Van B. te ontslaan. Er zou sprake zijn van seksuele intimidatie. In de ontslagbrief wordt het incident niet genoemd. "Dat deden we in die tijd niet", aldus een woordvoerder. Pater Van B. zegt dat hij toch al wegging uit Hoogland. "De ontslagbrief kwam toen ik al weg was. Ik was natuurlijk blij dat het nergens in stond."

Weer in opspraak

In de periode van 2004 tot 2007 raakt Van B. weer in opspraak. De pater werkt dan als assistent op de Sint Lucasparochie in Amsterdam. Van B. gaat om met een groep jongetjes in de puberleeftijd. Hij geeft deze jongetjes wel eens snoep. Naar aanleiding van dit contact volgt een conflict met een groep oudere jongens, waarbij Van B. thuis wordt bedreigd. Overste Spronck dringt er bij Van B. op aan dat hij moet verhuizen omdat 'het anders misgaat'.

Dringend terug roepen

Het bisdom Haarlem-Amsterdam blijkt al in 2004 geprobeerd te hebben om de pater te laten vertrekken. Het bisdom heeft informatie gekregen van het bisdom Rotterdam over het potloodventen. Bisschop Punt van Haarlem-Amsterdam verzoekt Herman Spronck per brief dringend om pater Van B. 'terug te roepen'. Omdat pater Van B. formeel niet in dienst is van het bisdom kan alleen Salesiaans overste Herman Spronck Van B. weghalen. Spronck ziet de noodzaak echter niet. Volgens het bisdom Haarlem-Amsterdam schrijft Spronck terug dat het bisdom pater Van B. ‘liefdevoller’ moet behandelen.

Gesteund door top Salesianen

Ondanks zijn veroordelingen en actieve (bestuurs-)lidmaatschap van een pedofielenvereniging kon pater Van B. dus jarenlang van kerk naar kerk en bisdom naar bisdom gaan. Ook naar plekken waar hij met kinderen werkte, zoals bij de Sint Lucasparochie in Amsterdam waar hij betrokken was bij de voorbereiding van de communie. Nergens wisten de geestelijken met wie hij werkte van zijn seksuele voorkeur en veroordelingen of bleef het bij geruchten.

Strijd

Overste Salesianen Herman Spronck steunt pater Van B. al die jaren. Tegen het bisdom Haarlem-Amsterdam voert hij zelfs een jarenlange strijd om Van B.’s werk in Amsterdam te kunnen behouden. Het bisdom wil al in 2004 van hem af, maar pas in 2007 vertrekt Van B. naar de regio Nijmegen.

Gesprek met overste Spronck

Twee journalisten van de researchredactie van RTL Nieuws hebben uitgebreid gesproken met overste Spronck. In dat gesprek vertelde Spronck dat hij 'persoonlijk relaties tussen volwassenen en kinderen niet per definitie afwijst'. "Er zijn natuurlijk bepaalde maatschappelijke normen waar iedereen zich aan moet houden. Maar je kunt je afvragen of die niet te ver gaan. Formeel zeg ik altijd dat iedereen zich aan de wet moet houden. Maar die relaties hoeven niet per se schadelijk te zijn."

Niet meer welkom

Sinds drie jaar woont pater Van B. in een bejaardentehuis in het oosten van het land. Hij zorgt daar voor oudere Salesiaanse medebroeders. De parochies waar Van B. nu nog werkzaam was als gastvoorganger hebben aan RTL Nieuws laten weten dat Van B. niet langer welkom is. Op 15 mei j.l. zou Van B. afscheid nemen van parochie De Boskapel. Naar aanleiding van het onderzoek van RTL Nieuws is de afscheidsdienst van pater Van B. afgelast. Ook de pastor van parochie De Twaalf Apostelen, waar Van B. gastvoorganger was, heeft aan Van B. laten weten dat er niet langer van zijn diensten gebruik zal worden gemaakt.

Email van Pater Van B. aan pedofielenclub Martijn (pdf)

Dossier over misbruik in rooms-kathoieke instellingen

Reactie Don Bosco Werken Nederland Reactie Don Bosco Rome Reactie Onze Lieve Vrouw Positie overste Spronck wankelt Martijn: Heksenjacht tegen progressieve pater Email Van B. aan pedofielenclub Martijn (pdf) Overste verbijsterd over pedofiele pater 'Seks met 12-jarige moet kunnen' 'Ik kijk graag naar blote jongens' Reconstructie pedofiele pater

Reactie overste Spronck

"Tot onze grote ontsteltenis vernamen we in de pers dat pater Van B. lid was van de vereniging Martijn. Het lidmaatschap van zulke verenigingen strookt niet met het ethos van de salesianen van Don Bosco. Derhalve keuren we dit ook ten zeerste af en distantiëren ons van dit persoonlijk initiatief. Dit feit zal ongetwijfeld bij vele mensen gevoelens van boosheid en onbegrip oproepen. Ik heb hiervoor alle begrip en wil me dan ook excuseren bij alle mensen die hierdoor gekwetst en ontgoocheld zijn. Naar de toekomst zullen we ons als salesianen op een positieve manier blijven engageren voor jonge mensen."

Herman Spronck, delegaat

Vereniging Martijn

Op de website martijn.org omschrijft de vereniging zichzelf als een platform voor discussie over pedofilie. Hun doel is de sociale en maatschappelijke acceptatie van kinderen-ouderen relaties. De vereniging is in 1982 opgericht. De huidige voorzitter Ad van den B. is dit voorjaar opgepakt door de politie i.v.m. het in bezit hebben van kinderporno.

Topnieuws