Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Alarm over paspoortfraude. Oost-Europeanen kunnen moeiteloos meerdere paspoorten aanvragen in eigen land. En daarmee kunnen ze in Nederland fraude plegen

Alarm over paspoortfraude. Oost-Europeanen kunnen moeiteloos meerdere paspoorten aanvragen in eigen land. En daarmee kunnen ze in Nederland fraude plegen

Topnieuws
meer stories
Meest gelezen: Nederland
24 februari 2015 17:45, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Drie criminelen hebben echt paspoort op valse naam

Drie criminelen hebben echt paspoort op valse naam

Drie criminelen zijn betrapt met legale identiteitsdocumenten met een valse naam. De drie waren uitgezet na veroordelingen voor een vermogensdelict en overtreding van de wapenwet.

Dat schrijft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in antwoorden op Kamervragen. In Nederland zijn de criminelen opnieuw gepakt bij een controle en via hun vingerafdrukken zijn ze tegen de lamp gelopen. De drie hadden legale paspoorten, maar die documenten stonden op een valse naam.

ZIE OOK: Geheim politierapport: nieuwe fraude Oost-Europeanen

RTL Nieuws onthulde vorig jaar dat iemand uit Oost-Europa voor een klein bedrag de naam in zijn paspoort laten veranderen. Met dat Oost-Europese paspoort zou iemand in Nederland zich kunnen inschrijven en een uitkering of toeslag kunnen aanvragen.

Uit 44 landen zijn nu inschrijvingen onderzocht. Teeven heeft tot nu toe geen dubbele inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie gevonden. Van fraude met uitkeringen of toeslagen is geen sprake, aldus het kabinet. Twee gevallen uit Ghana worden nader onderzocht. Bij 14 landen is het onderzoek nog bezig.

ZIE OOK: Alarm over paspoortfraude: waar gaat het mis?

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen: zo wordt het buitenlandse persoonsnummer nu ook geregistreerd in Nederlandse databases, zodat iemand niet met twee verschillende paspoorten kan frauderen.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de mogelijke vorm van paspoortfraude.

11 februari 2015 18:04, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

'Fraude met naamswisselingen niet te achterhalen'

'Fraude met naamswisselingen niet te achterhalen'

Het kabinet kan gevallen van fraude met naamswisselingen door Oost-Europeanen niet achterhalen.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Teeven (Justitie) aan de Tweede Kamer.

Onder meer Kamerleden Gesthuizen (SP) en Omtzigt (CDA) wilden weten hoe vaak de politie in onderzoeken aanloopt tegen fraude met naamswijziging door Oost-Europeanen. Aanleiding is een politiedocument dat eind vorig jaar werd gepubliceerd door RTL Nieuws.

"Het is niet mogelijk om (dat) zonder zeer uitgebreid en diepgaand onderzoek te achterhalen", schrijft het kabinet. De oorzaak zou liggen bij de computersystemen van de politie, waarin naamswisselingen niet worden geregistreerd.

Drie personen
De vreemdelingenpolitie ​maakte in 2013 melding van drie personen die fraude hadden gepleegd met hun identiteit. De Kamerleden wilden weten hoe die drie personen bij de politie in beeld zijn gekomen. Ook daar kan het kabinet niet veel over zeggen. "Het kost enige tijd de gevraagde informatie te genereren", is het antwoord.

Vertrouwelijke overheidsdocumenten, in november gepubliceerd, maakten duidelijk dat Oost-Europeanen in hun thuisland makkelijk hun naam kunnen wijzigen. Bij Nederlandse overheidsorganisaties kunnen ze zich zo met meerdere identiteiten inschrijven en fraude plegen. 

Het kabinet ontkende eerder dat er gefraudeerd werd met naamswisselingen. Na publicatie van de nieuwe documenten, waaronder het politiedocument uit 2013, vroeg een aantal partijen opnieuw om opheldering van Teeven. "Bij een eerste onderzoek kwam het kabinet naar eigen zeggen geen enkel geval van fraude tegen. Nu er opnieuw feiten en documenten liggen, zegt het kabinet dat nieuw onderzoek te veel tijd kost", aldus researchverslaggever Siebe Sietsma.

06 januari 2015 10:12, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Geen hoorzitting in Tweede Kamer over paspoortfraude

Geen hoorzitting in Tweede Kamer over paspoortfraude

Regeringspartijen VVD en PvdA blokkeren een hoorzitting over de paspoortfraude. De kwestie heeft geen haast, dus op korte termijn is zo’n hoorzitting niet nodig, zegt Astrid Oosenbrug (PvdA).

CDA en SP hadden gevraagd om een hoorzitting nadat RTL Nieuws informatie publiceerde over gevallen van paspoortfraude. Die informatie was, ondanks een uitgebreid onderzoek naar de kwestie door het kabinet, niet aan de Tweede Kamer gegeven.

Oosenbrug en Taverne (VVD) zeggen tegen dat ze de berichtgeving de afgelopen week niet hebben gevolgd en de nieuwe informatie nog niet hebben gelezen. Toch stemmen ze niet in met het voorstel van SP en CDA. Taverne: "Het is een belangrijk onderwerp, maar stoom en kokend water zijn niet nodig. Het kan ook later deze maand." De Tweede Kamer is met Kerstreces.

ZIE OOK: De dode hoek van het kabinet

Oosenbrug benadrukt dat ze op een later moment wel opheldering wil van het kabinet over de informatie die door RTL Nieuws is gepubliceerd.

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt is teleurgesteld over de opstelling van de regeringspartijen. "Dat betekent dat we onvoorbereid het debat ingaan op 20 januari, omdat de feiten na drie maanden gewoon nog niet op tafel liggen."

SP en CDA hebben na de blokkering van de regeringspartijen nieuwe vragen aan het kabinet gesteld over de fraude.

05 januari 2015 16:54, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Paspoortfraude was al in 2011 bekend

De Nederlandse overheid is al in 2011 gewaarschuwd voor paspoortfraude door Oost-Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van een justitieambtenaar dat in handen is van RTL Nieuws.

Een senior medewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie beschrijft in dat onderzoek (.pdf) dat de Duitse politie in 2011 Europese korpsen alarmeerde over de naamsveranderingen door Oost-Europeanen. 

ZIE OOK: Wel degelijk fraude Oost-Europeanen met paspoorten

Aanleiding was de ontdekking van de Zwitserse politie dat ongewenst verklaarde Oost-Europeanen met een nieuwe naam weer in het land terugkeerden. Een Zwitserse krant bericht in die periode over een Oost-Europeaan die met 16 verschillende namen bij de politie bekend stond.

De bevindingen van de justitieambtenaar staan op gespannen voet met een onderzoek van het kabinet naar de kwestie. Na onthullingen van RTL Nieuws schreef staatssecretaris Teeven half december in een feitenrelaas aan de Tweede Kamer (.pdf, zie pagina 6.) dat de politie namelijk 'eind 2013' signalen kreeg van paspoortfraude.

'Mogelijke onregelmatigheden'
Ook schreef het kabinet: "Signalen over mogelijke onregelmatigheden bij persoonsregistraties krijgen de hoogste prioriteit". Maatregelen tegen de naamsverandering kondigde het kabinet af na berichtgeving van RTL Nieuw, afgelopen november.

Oppositiepartijen CDA en SP willen een hoorzitting over de fraudeaanpak van het kabinet organiseren.

05 januari 2015 12:35, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

SP en CDA: hoorzitting over paspoortfraude

SP en CDA willen in de Tweede Kamer een hoorzitting houden over identiteitsfraude.

De oppositiepartijen nemen geen genoegen met de uitleg van het kabinet over aanwijzingen dat buitenlanders in eigen land een andere naam regelen waarmee ze later in Nederland frauderen met uitkeringen of oude straffen ontlopen.

ZIE OOK: Alarm over paspoortfraude, waar gaat het mis?

Vorig jaar bleek uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws dat onder anderen Bulgaren zich schuldig maken aan misbruik van naamswijzigingen. De Tweede Kamer vroeg om opheldering, ook omdat het probleem al lang bekend had kunnen zijn. Het kabinet zei in december dat registratie van vreemdelingen beter kan maar zei ook dat uit onderzoek geen bewijs van fraude naar voren is gekomen.

Eind december onthulde RTL Nieuws verschillende nieuwe documenten, onder meer opgesteld door een ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit die documenten blijkt dat al sinds 2011 gevallen bekend zijn waarbij Oost-Europeanen frauderen door met een nieuwe naam en paspoort naar Nederland te komen.

Zelf aan de tand voelen
SP en CDA vinden daarom het onderzoek van het kabinet ongeloofwaardig. Ze willen in een hoorzitting nu ambtenaren zelf aan de tand voelen. Ze hopen genoeg steun te krijgen van andere partijen.

30 december 2014 21:58, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

CDA en SP willen opheldering over paspoortfraude

Oppositiepartijen CDA en SP in de Tweede Kamer willen dat het kabinet het onderzoek naar paspoortfraude door Oost-Europeanen overdoet.

Ambtenaren van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie zochten wekenlang naar bewijs voor gesjoemel met de identiteit van Oost-Europeanen, maar konden niets vinden. Uit onderzoek van  RTL Nieuws blijkt evenwel dat de fraude al jaren bekend is bij de politie.

Hoorzitting over nieuwe namen
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en zijn SP-collega Sharon Gesthuizen willen nu een hoorzitting over de naamwisselingen die de Oost-Europeanen aanwenden voor de aanvraag van een nieuw paspoort.

Gesthuizen: "Het onderzoek moet absoluut overgedaan worden en laten we nu in vredesnaam ook die verschillende organisaties goed met elkaar laten samenwerken, dan krijgen we misschien de onderste steen wel boven."

ZIE OOK: Wel degelijk fraude Oost-Europeanen met paspoorten

Omtzigt voegt eraan toe: "Volgens mij is het kabinet gewoon deel twee van het onderzoek vergeten en moeten ze dat vrijwillig maar even opschrijven en voor het einde van het reces naar de Kamer sturen."

In de tweede helft van januari overlegt de Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie over identiteitsfraude. Omtzigt en Gesthuizen willen voor die tijd duidelijkheid over de omvang en de aard van de fraude.

30 december 2014 20:20, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Paspoortfraude al jarenlang bekend fenomeen bij politie

De Tweede Kamer wilde het tot op de bodem uitgezocht hebben: de paspoortfraude door Oost-Europeanen. Wekenlang zochten ambtenaren van het ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken naar bewijzen voor die fraude. Ze vonden niets. Maar onze researchredactie vond wel iets.

30 december 2014 18:32, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Paspoortfraude al jaren bekend bij politie

Paspoortfraude al jaren bekend bij politie

De politie doet al sinds 2011 onderzoek naar ongewenste vreemdelingen die onder een andere naam weer naar Nederland terugkeren. Dat blijkt uit documenten in handen van de researchredactie van RTL Nieuws.

Het gaat om Oost-Europeanen die gebruik maken van de mogelijkheid om in eigen land een nieuw paspoort aan te vragen op een andere naam.

De vreemdelingenpolitie heeft hier in februari 2013 al voor gewaarschuwd. In een zogenaamde aandachtsvestiging werden drie voorbeelden genoemd van ongewenste vreemdelingen die onder een andere naam weer terugkeerden naar Nederland.

ZIE OOK: Wel degelijk fraude Oost-Europeanen met paspoorten

  • Een ongewenste Bosniër werd na zijn uitzetting tot tweemaal toe opnieuw in Nederland aangetroffen met een officieel afgegeven paspoort met een andere voor- en achternaam.
  • Een ongewenst verklaarde Albanees werd na zijn uitzetting aangetroffen met een officieel afgegeven paspoort met daarin een wijziging van de namen en het persoonsnummer. Uit onderzoek van Interpol Tirana blijkt dat het paspoort op correcte wijze is verstrekt.
  • Een ongewenst verklaarde Georgiër werd na zijn uitzetting in Nederland aangetroffen met een officieel afgegeven paspoort met daarin een wijziging van de voor- en achternaam.

De Vreemdelingenpolitie schrijft verder dit vermoedelijk vaker te zullen tegenkomen. "De verwachting is dat met de toetreding van de Balkanstaten tot de EU in de komende jaren de Nederlandse politie in toenemende mate met dit fenomeen te maken krijgt."

30 december 2014 18:30, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Wel degelijk fraude Oost-Europeanen met paspoorten

De overheid heeft wel degelijk bewijs van fraude door Oost-Europeanen die van naam veranderen. Het gaat bijvoorbeeld om buitenlanders die het land zijn uitgezet en met een nieuwe naam en nieuw paspoort toch terugkomen naar Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws. Onlangs nog liet het kabinet aan de Tweede Kamer weten, na publicaties van RTL Nieuws, dat het na weken zoeken geen bewijs van fraude heeft gevonden. Nu blijkt dat voor het onderzoek verzuimd is dé specialisten op het gebied van identiteitscontrole bij de overheid te raadplegen.
 
Bij de Matching Autoriteit, een onderdeel van het ministerie van Justitie, zijn namelijk wel degelijk gevallen van fraude naar boven gekomen. 30 tot 40 ambtenaren houden zich daar bezig met controleren of mensen die in aanraking komen met de politie, ook zijn wie ze zeggen dat ze zijn.

Ongewenst of crimineel
Per jaar komen zij ten minste 80 mensen tegen die met een andere naam bij de politie bekend zijn dan bij de gemeente. Het gaat daarbij om ongewenst verklaarde vreemdelingen, maar mogelijk ook om voortvluchtige criminelen. Waarschijnlijk zijn het er in werkelijkheid veel meer dan 80, omdat niet iedereen kan worden gecontroleerd.

Staatssecretaris Teeven erkent dat hij dit niet in het onderzoek heeft meegenomen. Hij heeft alleen gekeken naar 49.000 verdachte gevallen die de politie heeft aangedragen bij het Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt (NVIK). "We moeten geen appels met peren vergelijken", zegt Teeven. "Bij het NVIK hebben we gekeken of het ging over tienduizenden gevallen per jaar. Dat is niet zo. Waar we hier over spreken, zijn 80 gevallen per jaar. Ook dat moet niet, maar dat proberen we nu op de juiste wijze af te handelen."

Verschillende onderzoeken
Uit documenten in handen van de researchredactie blijkt ook dat het probleem al jaren bekend is. In een zogenaamde aandachtsvestiging van de politie uit februari 2013 staat dat er al twee jaar verschillende onderzoeken lopen.

ZIE OOK: Paspoortfraude al jaren bekend bij politie
 
Dit strookt niet met wat Teeven de Kamer meldde. Die kreeg te horen dat de politie 'eind 2013 signalen kreeg van de werkvloer'. Nu zegt Teeven daarover: "Er waren wel gevallen van fraude, maar daarom zijn we ook begonnen met Matching Autoriteit. Al in 2013. De brief aan de Kamer gaat over iets anders. Wat mij betreft helder, maar je weet het nooit in dit land."

Teeven nam wel maatregelen: gemeentes noteren vanaf nu het persoonsnummer van Oost-Europeanen. Dat is meestal niet te wijzigen.

10 december 2014 18:55, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Teeven: Geen fraude met paspoorten

Het kabinet heeft bij onderzoek in de bevolkingsadministratie geen bewijs van fraude met paspoorten door Oost-Europeanen gevonden. Wel neemt staatssecretaris Teeven van Justitie maatregelen om mogelijke fraude te voorkomen.

Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Vorige maand onthulde RTL Nieuws een politierapport waar alarm werd geslagen over een nieuwe vorm van paspoortfraude. In Oost-Europese landen kunnen mensen voor een klein bedrag hun paspoort laten veranderen. Daarmee zouden ze in Nederland uitkeringen en toeslagen kunnen aanvragen.

ZIE OOK: Geheim politierapport: nieuwe fraude Oost-Europeanen

Het kabinet heeft nu alle inschrijvingen van Albanezen, Roemenen, Bulgaren en Oekraïeners laten controleren. Er zijn geen verdachte inschrijvingen gevonden en dus concludeert het kabinet dat er geen sprake lijkt te zijn van fraude is met toeslagen of uitkeringen.

Vreemdelingenregistratie nader onderzocht
Wel zijn er fouten gevonden in een aparte vreemdelingenregistratie, maar daarmee kunnen geen uitkeringen of toeslagen worden aangevraagd. Die vreemdelingendatabase wordt gebruikt door bijvoorbeeld politie of het Openbaar Ministerie. De dubbelingen daar worden nu verder onderzocht, maar hoe groot het probleem precies is, is nog onbekend.  

Om misbruik tegen te gaan worden de databases worden regelmatiger gecontroleerd en buitenlandse burger-service-nummers worden geregistreerd. Zo moet worden voorkomen dat iemand die zijn naam verandert, daar geen misbruik van kan maken.

 

17 november 2014 17:44, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Kabinet: voorlopig geen feitenrelaas paspoortfraude

Het duurt nog zeker een maand voor het kabinet verantwoording aflegt over het uitblijven van een aanpak van de 'paspoortfraude'. Dat meldt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. Oppositiepartijen D66, de ChristenUnie en het CDA vinden het onbegrijpelijk dat het door hen gevraagde feitenrelaas uitblijft.

Eerder deze maand onthulde RTL Nieuws dat Oost-Europeanen in hun thuisland onbeperkt nieuwe namen en paspoorten kunnen aanvragen, waardoor ze in Nederland kunnen frauderen met toeslagen en uitkeringen. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Fred Teeven van Justitie lieten weten dat zij niet van de fraude op de hoogte waren.

Oppositiepartijen D66 en de ChristenUnie willen weten wie er dan wél op de hoogte was van de fraude - en wanneer. Die informatie heeft het kabinet tot nu toe niet verstrekt, ondanks aandringen van oppositiepartijen.

'Trage gang van zaken'
D66-Kamerlid Gerard Schouw noemt het 'onbegrijpelijk' dat het kabinet de roep vanuit de Kamer om een feitenrelaas 'aan de laars lapt'. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt de gang van zaken 'teleurstellend' en 'zorgelijk'. "Het feitenrelaas had al lang richting de Kamer kunnen zijn gegaan en ik ben benieuwd naar het waarom van deze trage gang van zaken."

Segers vindt ook dat het ministerie van Binnenlandse Zaken tot nu toe 'traag' en 'niet adequaat' reageerde op de fraude. Het ministerie heeft, als tijdelijke oplossing, ambtenaren opgedragen immigranten te vragen naar een geboorteakte. Zij zijn echter niet verplicht om deze akte te tonen. "Deze reactie had veel eerder naar gemeenten kunnen gaan", zegt het ChristenUnie-Kamerlid. "Maar belangrijker nog, de reactie had scherper gemoeten. Vragen naar vrijwillige overhandiging van een geboorteakte is geen sluitende aanpak."

Ook Madeleine van Toorenburg van het CDA is niet te spreken over de werkwijze van het kabinet, dat zich volgens haar 'opnieuw laat overvallen door een nieuwe vorm van fraude'. "Het kabinet reageert ook nog eens heel erg traag. Het is erg teleurstellend."

 

17 november 2014 12:38, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Overheid voorlopig machteloos bij paspoortfraude

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nog geen oplossing voor Oost-Europeanen die frauderen met verschillende paspoorten en namen.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd bericht voor gemeenteambtenaren. Daarin verwijst het ministerie, twee weken nadat RTL Nieuws de paspoortfraude onthulde, naar al bestaande regels. Zo roept het ministerie ambtenaren op immigranten te vragen om een geboorteakte bij inschrijving.

Dat vormt geen barrière voor fraudeurs, omdat ze wettelijk niet verplicht zijn om die akte te tonen. Gemeenteambtenaren moeten in de praktijk dus altijd genoegen nemen met een paspoort.

ZIE OOK: Alarm over paspoortfraude: waar gaat het mis?

Eerder deze maand onthulde RTL Nieuws dat Oost-Europeanen in hun thuisland onbeperkt nieuwe namen en paspoorten kunnen aanvragen. Met die nieuwe papieren kunnen ze zich in Nederland meer dan eens inschrijven en frauderen met toeslagen en uitkeringen. 

Researchverslaggever Siebe Sietsma over het bericht van Binnenlandse Zaken: “Na twee weken nadenken komt Plasterk niet verder dan een verwijzing naar bestaande voorschriften. Maar daarvan weten we al dat die niet deugen. Een paspoortfraudeur kan dus nog steeds z’n gang gaan.”

ZIE OOK: 'Zes weken wachten op antwoord paspoortfraude? Onacceptabel'

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken heeft meegewerkt aan het bericht van Binnenlandse Zaken. Voorzitter Simon Rijsdijk erkent dat het geen nieuwe informatie bevat, maar hoopt wel dat het ambtenaren aanzet tot scherper opletten: “Meer doorvragen aan het loket, en beter zoeken in de bevolkingsadministratie naar dubbelingen.” Een woordvoerder van Plasterk benadrukt dat een plan van aanpak in de maak is. Het is de bedoeling dat dat voor het kerstreces naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

05 november 2014 13:27, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

'Zes weken wachten op antwoord pasfraude? Onacceptabel!'

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft zes weken nodig om antwoord te geven op Kamervragen over de paspoortfraude door Oost-Europeanen, waar RTL Nieuws eerder over berichtte.

"Helaas is het niet mogelijk om binnen de door uw Kamer gestelde termijn te komen met een feitenrelaas, zoals verzocht door het lid Bosma  (PVV) en het lid Schouw  (D66)", schrijft Teeven in een Kamerbrief.

Onacceptabel
D66-Kamerlid Gerard Schouw vindt dit niet kunnen: "Het is onacceptabel dat de Kamer zes weken moet wachten totdat staatssecretaris Teeven het op een rijtje heeft gezet waarom het rapport over de paspoortfraude zes maanden in een lade heeft gelegen. Ik wil voor maandag opheldering hierover."

ZIE OOK: Alarm over paspoortfraude: waar gaat het mis?

Oost-Europeanen blijken moeiteloos meerdere paspoorten aan te kunnen vragen in eigen land. Daarmee kunnen ze in Nederland fraude plegen, zoals toeslagen aanvragen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

04 november 2014 20:07, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

'Moeilijk te begrijpen dat kabinet niets wist van fraude'

Minister Plasterk en staatssecretaris Teeven hoorden pas gisteravond voor het eerst over de nieuwe vorm van paspoortfraude, waarover wij verslag deden. Dat terwijl een rapport van de politie over die fraude al in april klaar was.

04 november 2014 15:06, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Kabinet wist pas gisteravond van paspoortfraude Oost-Europeanen

Kabinet wist pas gisteravond van paspoortfraude Oost-Europeanen

Het kabinet hoorde pas dat onder meer Roemenen makkelijk hun naam kunnen wijzigen om vervolgens in Nederland fraude te plegen, toen RTL Nieuws het gisteren bekendmaakte. Dat zegt staatssecretaris Fred Teeven van Justitie.

Teeven kreeg tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer kritische vragen over het bericht dat tienduizenden mensen in Nederland mogelijk fraude zouden plegen door zich voor meerdere personen uit te geven. Het eerste signaal daarvan kreeg Justitie volgens Teeven in 2013, toen Nederland door Duitsland op de hoogte werd gebracht van het bestaan van dergelijke fraude.

ZIE OOK: Alarm over paspoortfraude: waar gaat het mis?

Justitie is de zaak toen gaan onderzoeken en kwam in april met een rapport. Maar dat rapport is nooit met de Kamer gedeeld. Dat kon ook niet, zegt Teeven, omdat het rapport - dat in handen is van RTL Nieuws - nog niet volledig was. Er wordt nu volgens hem nog onderzoek naar gedaan, omdat - zo zegt hij - onder die 50.000 mogelijke identiteitsverwisselingen ook mensen met legale naamswijzigingen of kinderen met vergelijkbare namen kunnen zouden kunnen zitten.

Teeven ​wil kijken of er meer systemen gekoppeld kunnen worden om zo vast te stellen of iemand niet al onder een andere identiteit in Nederland is ingeschreven. Dat zou kunnen gebeuren door buitenlandse persoonsnummers (daarvan krijgen mensen er in Roemenië bijvoorbeeld maar één, ongeacht hoe vaak ze hun naam wijzigen) op te nemen in de basisadministratie. Maar Teeven sluit ook het gebruik van biometische gegevens, zoals vingerafdrukken, niet uit. 

ZIE OOK: Hoe past Nederland paspoortfraude aan? We mogen het niet weten

3 jaar geleden
twitter thumbnail

“Bericht uit Polen. Naamswijzigingen in Warschau steeds populairder. In 2013: 750. In 2014 tot nu: 2500.” @SiebeSietsma op Twitter

04 november 2014 12:43, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Hoe pakt overheid fraude aan? We mogen het niet weten

Hoe pakt overheid fraude aan? We mogen het niet weten
'Emmers zwarte inkt' in aanpaksplan fraude

Het belangrijkste databestand in ons land is lek: de bevolkingsadministratie. De vervuiling is bekend, maar de overheid grijpt niet in. Researchverslaggever Siebe Sietsma vraagt zich hardop af: waarom niet?

"Eerst even een paar stappen terug. Anderhalf jaar geleden onthulden Brandpunt en RTL Nieuws de Bulgarenfraude. Een bende mensenhandelaren wist toeslagen los te peuteren voor honderden mensen die er geen recht op hadden, al was het maar omdat ze in Bulgarije woonden. 

ZIE OOK: Alles over de Bulgarenfraude

Die fraude begon aan de gemeenteloketten, met een valse inschrijving op een Nederlands adres. Daarna ging de toeslagenkluis als vanzelf open. Dat fenomeen was voor onze publicatie al ruimschoots bekend bij tal van ambtenaren en werkgroepjes, maar niemand greep in.

Het gevolg: een politieke monsterstorm, aangewakkerd door geklungel van ambtenaren en een staatssecretaris. Hoe was dít mogelijk? Wáárom was er niet eerder ingegrepen?

Weekers struikelde nog een half jaar door de Kamer en kwam uiteindelijk ten val. En het kabinet, met de VVD voorop, wilde zo’n publicitaire nachtmerrie nooit meer. Daarom is een heuse ministeriële werkgroep in het leven geroepen. Leden zijn Asscher (uitkeringsfraude), Bussemaker (studiefinancieringsfraude), Schippers (zorgfraude) en ook Plasterk (adresfraude). Voorzitter is natuurlijk minister Opstelten (fraude in het algemeen).

"Er worden emmers zwarte verf over de overheidsinformatie heen gekieperd"

Inmiddels is het project ‘Rijksbrede aanpak fraude’ bijna een jaar onderweg. Waar de vergaderingen over gaan? We mogen het niet weten. Als we documenten daarover opvragen, gaat de ontmoedigingsmachine van het Rijk draaien en worden emmers zwarte verf over de overheidsinformatie heen gekieperd. (We zijn inmiddels zo ver dat we via de rechter vragen om publicatie)

Zou de paspoortfraude ook zijn besproken? Oost-Europeanen die zich nog steeds bij het gemeenteloket kunnen melden met valse inschrijvingen. Zouden de dames en heren ministers hebben geconcludeerd dat het veel lijkt op de fraude die de aanleiding was voor de oprichting? In april rondde de politie het alarmerende rapport over paspoortfraude af. Ik sluit niet uit dat dat rapport, net als destijds bij de Bulgarenfraude, flink heen en weer is geschoven tussen ambtenaren. Maar tot maatregelen bij de gemeenteloketten heeft het niet geleid.

ZIE OOK: Oost-Europeanen met meer namen naar Nederland

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie mogen aan de Kamer gaan uitleggen hoe dat kan. De vragen liggen voor de hand. Waar ik nieuwsgierig naar ben is de verklaring.

Siebe Sietsma, researchredactie RTL Nieuws

 

 

 

 

 

 

 

04 november 2014 12:32, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Kamervragen over paspoortfraude Oost-Europeanen

Kamervragen over paspoortfraude Oost-Europeanen

De VVD wil opheldering over een nieuwe vorm van paspoortfraude door Oost-Europeanen. Gisteren meldde RTL Nieuws dat de politie een vorm van fraude op het spoor is, die criminelen onvindbaar maakt.

Fraudeurs kunnen daardoor onbeperkte aantallen toeslagen en uitkeringen opstrijken. VVD-Kamerleden Joost Taverne en Foort van Oosten hebben schriftelijke vragen gesteld. Ze willen een inschatting van de schade voor de overheid door deze fraude.

ZIE OOK: Geheim politierapport: nieuwe fraude Oost-Europeanen

Ook willen ze weten wanneer minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op de hoogte was van het geheime rapport en wat hij heeft gedaan om de fraude te voorkomen.

Uit het geheime politierapport dat in handen is van RTL Nieuws, blijkt dat criminelen uit Oost-Europa die met een nieuwe naam naar Nederland komen, maar weinig te vrezen hebben van de politie. In het rapport schrijft de politie: 'door van identiteit te wisselen kunnen criminele, gezochte, ongewenst verklaarde EU-burgers anonimiteit creëren en in Nederland verblijven'.

ZIE OOK: Alarm over paspoortfraude: waar gaat het mis?

03 november 2014 20:00, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Ongelimiteerd van naam veranderen in Roemenië

Oost-Europeanen kunnen bij ons makkelijk frauderen met namen en paspoorten. Onder andere Roemenen, Polen en Bulgaren kunnen meerdere namen gebruiken voor één persoon. Dat blijkt uit een geheim Nederlands politierapport, dat in handen is van onze researchredactie.

03 november 2014 17:28, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Alarm over paspoortfraude: waar gaat het mis?

Oost-Europeanen kunnen moeiteloos meerdere paspoorten aanvragen in eigen land. Daarmee kunnen ze in Nederland fraude plegen, zoals toeslagen aanvragen. Hoe is dat mogelijk? Researchverslaggever Siebe Sietsma beantwoordt vijf vragen.

1. Waar gaat het mis?
Hier in Nederland. EU-burgers kunnen zich hier vrij vestigen, maar we zijn vergeten om afspraken te maken over de manier waarop we ze registreren. Als een Pool of Roemeen zich meldt aan het loket, is voor ons de naam het belangrijkste.

ZIE OOK: Nieuwe paspoortfraude door Oost-Europese criminelen

Maar in voormalige Oostbloklanden werkt de administratie juist op basis van een nummer. Een unieke persoonlijke code die mensen krijgen bij hun geboorte en die nooit meer verandert. Dat nummer staat ook in de paspoorten uit die landen, maar in Nederland kijken we daar niet naar. Mensen kunnen in hun thuisland van naam veranderen, en hier in Nederland met hun nieuwe naam een nieuwe identiteit opbouwen. 

2. Lopen die mensen dan met meerdere paspoorten rond?
Nee, bij een naamsverandering wordt een oud paspoort in het thuisland ingenomen. Maar daarvan gaat natuurlijk geen bericht naar Nederland. Als je met je oude paspoort een toeslag hebt aangevraagd blijft die gewoon doorlopen. Je Burger Service Nummer (BSN) blijft ook geldig, net zoals bijvoorbeeld een creditcard. Met je nieuwe naam en nieuwe paspoort kun je vervolgens weer gebruik maken van nieuwe voorzieningen.

3. Hoe kunnen de Oost-Europeanen hun naam veranderen?
Bij mijn bezoek aan Roemenië ben ik geschrokken van de schrijnende armoede waar EU-burgers in leven. Volgens politiebronnen is dat een belangrijk motief om hier naar toe te komen en te pakken wat er te pakken valt. De wet in die landen maakt het makkelijk om een naam te wijzigen. En het is goedkoop: in Roemenië en Polen kost het maar 10 tot 15 euro. Vergelijk dat eens met de hoge kosten en zware procedure voor het wijzigen van je naam in Nederland.

ZIE OOK: Dit staat er in het politierapport over identiteitsfraude

Toch is het probleem omvangrijker dan alleen Oost-Europeanen. Ook andere EU-burgers wil je kunnen identificeren. Hoe is het nu geregeld met de Italiaan of de Belg die z’n naam wijzigt en zich hier meldt? Ik ben bang dat daar geen oplossing is. We zijn dus weerloos tegen dit soort identiteitsfraude. De politie heeft bij een eerste check al meer dan 49.000 mogelijke gevallen gevonden van deze fraude.

4. Wie moet dit probleem dan oplossen?
In Oost-Europa hebben ze geen probleem met al die naamswijzigingen omdat de persoonlijke code van hun burgers altijd hetzelfde blijft. Dus de bal ligt voorlopig hier, wij draaien ook voor de schade op. Maar eigenlijk is het een probleem van de EU. Want als je vrij verkeer van personen en goederen wilt, dan moet je er ook voor zorgen dat je afspraken maakt over de manier waarop je je burgers registreert. Gebruik je hun naam of hun nummer? Dat is de vraag. Maar voor de lange termijn moet worden gezocht naar een andere methode.

5. Welke dan?
Overheidsdiensten hier moeten eerst maar eens de persoonlijke codes van Oost-Europeanen gaan registreren. Maar er kan natuurlijk een dag komen dat ook die codes gewijzigd worden, of komen te vervallen. Dat is dus geen stevig ankerpunt.

ZIE OOK: Oost-Europese criminelen overspoelen Nederland

De politie lost sommige gevallen van identiteitsfraude op met vingerafdrukken en andere biometrische gegevens. Die gegevens bieden de meest waterdichte oplossing. Maar in Nederland willen we dat niet in een overheidsdatabank vastleggen, laat staan dat we dat aan Brussel toevertrouwen.

De oplossing die de NVVB noemt is een Europees nummer voor alle EU-burgers die ze dan op hun paspoort krijgen. Dat is de meest haalbare methode om dit lek te dichten, denk ik. Maar Brussel kennende, duurt zoiets jaren om door te voeren.

03 november 2014 17:27, in:

Paspoortfraude Oost-Europeanen

Geheim politierapport: nieuwe fraude Oost-Europeanen

De politie is een nieuwe vorm van paspoortfraude door Oost-Europeanen op het spoor. Dat blijkt uit een geheim politierapport dat in bezit is van RTL Nieuws. Criminelen zijn daardoor onvindbaar voor de politie en fraudeurs kunnen onbeperkte aantallen toeslagen en uitkeringen opstrijken.

Mensen die in hun land van herkomst hun naam hebben laten wijzigen, kunnen zich in ons land opnieuw aanmelden met die nieuwe naam. Het gaat mogelijk om 50.000 valse namen.

Mogelijkheden fraudeurs en criminelen
Oost-Europeanen die al in Nederland staan ingeschreven en terugkomen met een nieuwe naam kunnen zich opnieuw bij een gemeente inschrijven. En dat biedt mogelijkheden voor fraudeurs. Een Roemeen die zich onder verschillende namen inschrijft, kan vaker bijstand ontvangen, of bijvoorbeeld huurtoeslag. En hij bouwt meerdere keren AOW op. Hij kan ook meerdere creditcards aanvragen of leningen afsluiten.

ZIE OOK: Alarm over paspoortfraude. Hoe kan dat?

Criminelen uit Oost-Europa, die met een nieuwe naam naar Nederland komen, hebben weinig meer te vrezen van de politie. In het rapport schrijft de politie: "door van identiteit te wisselen kunnen criminele, gezochte, ongewenst verklaarde EU-burgers anonimiteit creëren en in Nederland verblijven".

Naam wijzigen eenvoudig
In minstens dertien landen in Oost-Europa kunnen burgers eenvoudig en legaal hun naam wijzigen. Zo kan een acteur zijn artiestennaam in zijn paspoort laten zetten en een volwassene die de achternaam van zijn vader gebruikt, kan voortaan de achternaam van zijn moeder aannemen. 

Renate Marin, hoofd burgerzaken in Roemenië, zegt tegen RTL Nieuws dat praktisch iedereen in Roemenië in aanmerking komt om zijn naam te wijzigen. Een naamswijziging kost ongeveer tien tot vijftien euro en in principe kun je zo vaak je naam wijzigen als je wilt.

ZIE OOK: Lees het complete rapport

De totale omvang van de fraude heeft de politie nog niet in beeld. Maar uit een eerste zoekslag kwamen bijna vijftigduizend namen tevoorschijn waarbij mogelijk sprake is van individuele personen die over meerdere identiteiten beschikken.

Gemeenteambtenaren niet gewaarschuwd
Gemeenten zijn onaangenaam verrast door het politierapport. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken is hierover niet gealarmeerd, zegt bestuurslid Joep Schulten. "En dat had zeker gemoeten want dit is een groot probleem", zegt hij.

De politie zegt in een reactie dat het rapport is gedeeld met overheidsdiensten die zich bezighouden met vreemdelingenzaken.