We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLNieuws.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

03 mei 2013 15:54

Miljoenenfraude in de zorg, wie doet zoiets? Zeven vragen

ANP - archieffoto

Vanaf juni kunnen 30.000 huishoudens en bemiddelingsbureaus met een persoonsgebonden budget (pgb) bezoek van een fraudecontroleur verwachten. Zo moet de miljoenenfraude met het zorggeld worden tegengegaan. Hoe kan er op zo'n grote schaal fraude met het pgb gepleegd worden? Zeven vragen.

1. Hoe wordt er gefraudeerd?

Het gaat veelal via malafide bemiddelingsbureaus. Cliënten zelf weten vaak niet eens wat er aan de hand is. Ze hebben contact gehad met een bemiddelingsbureau. Dat bureau zegt: we gaan de zorg voor u regelen. Die mensen krijgen zorg, zonder dat ze precies weten waar ze recht op hebben. Bij malafide bemiddelingsbureaus blijft er daarom veel geld aan de strijkstok hangen, zonder dat de cliënten het in de gaten hebben.

2. Moeten mensen die frauderen zonder het te weten zich zorgen maken over een boete?

Ja, zegt Michael Verheul van zorgverzekeraar Menzis: "Mensen blijven de aanvrager, ze zijn dus zelf verantwoordelijk en blijven ook aansprakelijk als het bureau fraude met hun gegevens pleegt. Zij krijgen de rekening dan op de mat."

3. Hoe wordt de fraude aangepakt?

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid legt uit: "We gaan veel intensiever met de cliënten en de bemiddelingsbureaus zelf praten, echt op huisbezoek. Zodat we er daar achter komen of de zorg terecht is verstrekt en via wie hij is verstrekt. En natuurlijk vinden er bij de fraudeteams ook analyses plaats waar de meeste risico's zitten. Dat betekent dat er veel gerichtere huisbezoeken mogelijk worden."

4. Krijgt elke pgb-ontvanger een controleur over de vloer?

Nee. In totaal krijgen zo'n 130.000 mensen een persoonsgebonden budget. Ongeveer 30.000 mensen krijgen een bezoekje van twee inspecteurs. Mochten de controleurs bij het huisbezoek een vermoeden krijgen van fraude, dan kan dit leiden tot een rechtszaak.

5. Wie krijgt er wel en wie krijgt er geen bezoek van een controleur?

De zorgkantoren gaan mensen controleren van wie ze vermoeden dat er een kans bestaat dat er gefraudeerd wordt. Ze willen met name mensen gaan controleren die hun pgb via een bemiddelingskantoor aanvragen, omdat die kantoren waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de meeste pgb-fraude.

6.Kun je een bezoek van een fraudecontroleur weigeren?

De toezichthouders zullen zichzelf uitnodigen voor een huisbezoek. Mensen mogen dat weigeren, maar ze zullen dan wel naar het kantoor moeten komen voor een gesprek.

7. Hoeveel geld denken ze terug te kunnen halen?

Er zou inmiddels 6 miljoen zijn teruggevorderd. Hoeveel geld Van Rijn met deze verscherpte aanpak extra denkt op te halen, is niet bekend.

Pgb-fraude aangepakt met controles thuis Miljoenenfraude met persoonsgebonden budget OM schat ontdekte zorgfraude op 5,6 miljoen 'Mogelijk enorme uitkeringsfraude'

Topnieuws