Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

01 april 2015 06:34

Levens op het spel door onderbezette 112-centrales

Levens op het spel door onderbezette 112-centrales

112-centrales, de meldkamers waar telefoontjes van burgers in nood binnenkomen, hebben een groot tekort aan personeel. Bovendien maken ze gebruik van verouderde computersystemen.

Daardoor staan mensenlevens op het spel, concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom in een rapport. Vooral bij de politie is de toestand zorgwekkend. Daar heeft driekwart van de meldkamers te weinig mankracht. Bij de brandweer en ambulancezorg is dit bij ruim de helft het geval, schrijft het AD.

ZIE OOK: Hoe vaak is de politie te laat in jouw gemeente? 

Momenteel wordt het personeelstekort opgelost door medewerkers extra diensten te laten draaien en jongeren 's nachts in te roosteren. Maar volgens de inspectie leidt dat tot meer ziekteverzuim.

Ook zijn er medewerkers vertrokken bij de 112-centrales vanwege de onzekerheid over de toekomstige reorganisatie van de meldkamers, die één landelijk geheel moeten gaan vormen.

De conclusies uit het rapport:

  • De meldkamers zijn allemaal heel verschillend qua organisatie, personele invulling, taakuitvoering en inrichting van beheer. De verschillen zitten niet alleen tussen de regionale meldkamers, maar ook binnen de disciplines. Het ontbreekt aan samenwerking tussen de meldkamers en aan landelijke coördinatie. De meldkamers kunnen hierdoor niet of niet eenvoudig elkaars taken overnemen.
  • De gemeenschappelijke meldkamers zijn vooral ingericht op de uitvoering van de monodisciplinaire taken. De multidisciplinaire informatie-uitwisseling is daarbij ondergeschikt.
  • De centralisten en leidinggevenden van de meldkamers ervaren een capaciteitstekort voor het realiseren van de gewenste bezetting. Daarbij is sprake van terughoudendheid in het vervullen van vacatures.
  • Het ontbreekt in de meeste meldkamers aan sturing op het functioneren van de techniek met een bijbehorende adequate verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden.
  • Het risicobeheer, de bedrijfscontinuïteit en ICT-weerbaarheid is in veel meldkamers een aandachtspunt. De meldkamers zijn daardoor beperkt in het voorkomen van uitval of in het organiseren van een adequate uitwijk.
  • De medewerkers in de meldkamers maken zich zorgen en ervaren veel onduidelijkheid over de overgang naar de landelijke meldkamer organisatie.
Topnieuws