Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

Herkomst verdachten

RTL Nieuws onderzocht de herkomst van verdachten in criminaliteitsstatistieken. Onder bijna alle groepen daalt het aantal verdachten, behalve bij Oost-Europeanen. Bovendien wonen de Oost-Europese criminelen vaak niet in Nederland, zodat ze na hun voorarrest makkelijk uit het zicht verdwijnen.

Topnieuws
meer stories
Meest gelezen: Nederland
19 juni 2014 18:30, in:

Herkomst verdachten

Criminaliteit onder Marokkanen daalt, maar is nog altijd hoog

Hoewel mensen met Marokkaanse herkomst in absolute zin nog altijd de minderheidsgroep met de meeste verdachten zijn, daalt dat aantal al wel een paar jaar. Wat zeggen de cijfers over criminaliteit onder mensen met Marokkaanse herkomst in Nederland?

ZIE OOK: Welke herkomstgroep wordt het vaakst verdacht van misdrijven?

 • Het aantal verdachten met Marokkaanse herkomst in Nederland is tussen 2010 en 2012 gedaald van 13.645 naar 12.243. Dat is een daling van 10 procent. Bovendien daalde ook de oververtegenwoordiging ten opzichte van autochtonen met 2 procent. In totaal werden in 2012 166.094 mensen in Nederland van een misdrijf verdacht.
 • 4,5 procent van de mensen met Marokkaanse herkomst in Nederland werd verdacht van een misdrijf. Dat is 5,4 keer zoveel als autochtonen. Dat is minder dan onder mensen met Antilliaanse herkomst. Van hen is 5,6 procent verdacht.
 • Mensen in Nederland met als herkomst het voormalig Oostblok zijn een stuk minder vaak verdacht van een misdrijf: 2,9 procent van hen is verdacht. Maar onder deze groep is juist het aantal verdachten zonder bekende woon- of verblijfplaats groot. Die worden in deze statistiek niet meegerekend.
 • De verschillen tussen gemeenten zijn groot. In sommige gemeenten is slechts 2 procent van de inwoners met Marokkaanse herkomst verdacht, in andere gemeenten is dat bijna 10 procent. Bekijk de herkomst van verdachten in jouw gemeenten op onze kaart.
 • De oververtegenwoordiging van mensen met Marokkaanse herkomst in de criminaliteitsstatistieken is vooral te zien bij jongeren. Onder oudere groepen is die een stuk lager.
 • 2215 mensen van Marokkaanse herkomst tussen de 12 en 17 jaar werden in 2012 verdacht van een misdrijf. Dat is 5,7 procent. Daarmee is dit de herkomstgroep met relatief de meeste minderjarige verdachten.
 • 4165 mensen van Marokkaanse herkomst tussen de 18 en 24 jaar werden in 2012 verdacht van een misdrijf. Dat is 9,7 procent. Daarmee is dit de herkomstgroep met relatief de meeste verdachten tussen de 18 en 24.
 • 5863 mensen van Marokkaanse herkomst van 25 jaar en ouder werden in 2012 verdacht van een misdrijf. Dat is 3,1 procent. Onder mensen met Antilliaanse herkomst is dat een stuk hoger: 5,0 procent.
19 juni 2014 18:30, in:

Herkomst verdachten

Welke herkomstgroep wordt het vaakst verdacht van misdrijven?

RTL Nieuws heeft bij de politie cijfers opgevraagd over de herkomst van mensen die van misdrijven worden verdacht. Welke groepen worden het vaakst verdacht, en wat betekenen die cijfers precies? Antwoord op zes vragen over criminaliteit en herkomst.

1. Welke cijfers heeft RTL Nieuws opgevraagd?
Het gaat om cijfers over mensen die door de politie van een misdrijf worden verdacht. Dat kan in ernst uiteenlopen van moord tot winkeldiefstal. De informatie is afkomstig van de politie. Vervolgens is deze informatie door het CBS verrijkt, waardoor de verdachten kunnen worden uitgesplitst op leeftijd en herkomst.

De informatie die hier wordt gepresenteerd gaat over de jaren 2010 en 2012. RTL Nieuws kreeg cijfers over zes groepen allochtonen en over autochtone Nederlanders. Het is voor het eerst dat cijfers over de herkomst van verdachten voor alle Nederlandse gemeenten openbaar worden gemaakt.

2. Het gaat dus om verdachten, maar niet om mensen die al zijn veroordeeld?
Dat klopt. Wel is het zo dat de meeste mensen die in Nederland van een misdrijf worden verdacht, ook daadwerkelijk worden veroordeeld.

3. Wat betekent herkomst eigenlijk?
Bij herkomst kijkt het CBS naar het geboorteland van een persoon zelf, of van zijn ouders. Als alle drie in Nederland zijn geboren, dan is de herkomst Nederlands. Als een of meer geboortelanden buitenlands zijn, dan is iemand allochtoon.

Bij welke groep allochtonen iemand wordt gerekend wordt bepaald door welk buitenland dat geboorteland is. Als er meer buitenlandse geboortelanden zijn, dan telt als eerste het geboorteland van de persoon zelf, daarna dat van de moeder en daarna dat van de vader.

Herkomst is dus iets anders dan nationaliteit.

4. Welke bevolkingsgroep is het vaakst verdacht?
Dat hangt ervan af hoe je er naar kijkt. In totaal werden in 2012 187.615 mensen van een misdrijf verdacht. 100.096, de meerderheid dus, daarvan zijn autochtone Nederlanders.

Maar als je kijkt naar het aantal verdachten als deel van de totale bevolking, dan zijn allochtonen relatief vaker verdacht dan autochtonen. Verder valt op dat in bijna iedere herkomstgroep het aantal verdachten daalt, behalve bij mensen die afkomstig zijn uit het voormalig Oostblok. Bovendien wonen deze verdachten vaak niet in Nederland.

ZIE OOK: Bekijk de herkomst van verdachten in jouw gemeente

5. Wat zijn de cijfers?

 • Van de mensen met Antilliaanse herkomst in Nederland werd 5,6% verdacht van een misdrijf. Dat zijn 6531 mensen. Daarnaast werden nog eens 917 verdachten geregistreerd zonder bekende woon- of verblijfplaats. In totaal daalde het aantal verdachten met Antilliaanse herkomst tussen 2010 en 2012 van 7472 naar 7448.
 • Van de mensen met Marokkaanse herkomst in Nederland werd 4,5% verdacht van een misdrijf. Dat zijn 12.243 mensen. Daarnaast werden nog eens 1161 verdachten geregistreerd zonder bekende woon- of verblijfplaats. In totaal daalde het aantal verdachten met Marokkaanse herkomst tussen 2010 en 2012 van 14.671 naar 13.304. 
 • Van de mensen met Surinaamse herkomst in Nederland werd 3,5% verdacht van een misdrijf. Dat zijn 10.511 mensen. Daarnaast werden nog eens 972 verdachten geregistreerd zonder bekende woon- of verblijfplaats. In totaal daalde het aantal verdachten met Surinaamse herkomst tussen 2010 en 2012 van 12.841 naar 11.483.
 • Van de mensen met als herkomst het voormalig Oostblok in Nederland werd 2,9% verdacht van een misdrijf. Dat zijn 5806 mensen. Daarnaast werden nog eens 6169 verdachten geregistreerd zonder bekende woon- of verblijfplaats. In totaal steeg het aantal verdachten met als herkomst het voormalig Oostblok tussen 2010 en 2012 van 10.296 naar 11.975.
 • Van de mensen met als herkomst voormalig Joegoslavië werd 2,7% verdacht van een misdrijf. Dat zijn 1821 mensen. Daarnaast werden nog eens 358 verdachten geregistreerd zonder bekende woon- of verblijfplaats. In totaal daalde het aantal verdachten met als herkomst voormalig Joegoslavië tussen 2010 en 2012 van 2194 naar 2179.
 • Van de mensen met Turkse herkomst in Nederland werd 2,6% verdacht van een misdrijf. Dat zijn 8541 mensen. Daarnaast werden nog eens 636 verdachten geregistreerd zonder bekende woon- of verblijfplaats. In totaal daalde het aantal verdachten met Turkse herkomst tussen 2010 en 2012 van 9995 naar 9150.
 • Van de mensen met Nederlandse herkomst in Nederland werd 0,8% verdacht van een misdrijf. Dat zijn 96.459 mensen. Daarnaast werden nog eens 3637 verdachten geregistreerd zonder bekende woon- of verblijfplaats. In totaal daalde het aantal verdachten met Nederlandse herkomst tussen 2010 en 2012 van 111.523 naar 100.096.

6. Zijn er nog verschillen voor leeftijdsgroepen?
Bij bovenstaande cijfers moet je er rekening mee houden dat de leeftijdsopbouw niet onder alle bevolkingsgroepen hetzelfde is. Zo zijn er onder veel allochtone groepen relatief meer jongeren. Omdat jongeren vaker verdacht worden van een misdrijf, kan dat het beeld vertekenen. Bovendien liggen onder jongeren de verhoudingen iets anders.

Minderjarigen (12-17 jaar) in Nederland:

 • Marokkaanse herkomst: 5,7% verdacht
 • Antilliaanse herkomst: 5,4% verdacht
 • Surinaamse herkomst: 3,4% verdacht
 • Herkomst voormalig Joegoslavië: 3,3% verdacht
 • Turkse herkomst: 2,9% verdacht
 • Herkomst voormalig Oostblok: 2,7% verdacht
 • Nederlandse herkomst: 1,1% verdacht
 • Totaal minderjarigen: 1,5% verdacht

Jongeren (18-24 jaar) in Nederland:

 • Marokkaanse herkomst: 9,7% verdacht
 • Antilliaanse herkomst: 7,9% verdacht
 • Surinaamse herkomst: 6,2% verdacht
 • Herkomst voormalig Joegoslavië: 5,9% verdacht
 • Herkomst voormalig Oostblok: 4,9% verdacht
 • Turkse herkomst: 4,8% verdacht
 • Nederlandse herkomst: 2,3% verdacht
 • Totaal jongeren: 3,3% verdacht

Mensen van 25 jaar en ouder in Nederland:

 • Antilliaanse herkomst: 5,0% verdacht
 • Marokkaanse herkomst: 3,1% verdacht
 • Surinaamse herkomst: 3,1% verdacht
 • Herkomst voormalig Oostblok: 2,6% verdacht
 • Turkse herkomst: 2,1% verdacht
 • Herkomst voormalig Joegoslavië: 2,1% verdacht
 • Nederlandse herkomst: 0,7% verdacht
 • Totaal 25 jaar en ouder: 0,9% verdacht
19 juni 2014 18:30, in:

Herkomst verdachten

Bekijk de herkomst van verdachten in jouw gemeente

RTL Nieuws vroeg aan de politie gegevens over de herkomst van verdachten in alle gemeenten. Bekijk op de kaart per gemeente, per herkomstgroep en per leeftijd hoeveel mensen in 2012 van een misdrijf werden verdacht.

Bekijk de kaart op je smartphone-app

Het gaat in deze kaart om de woonplaats van de verdachte. Het kan dus best dat de misdrijven ergens anders zijn gepleegd. De gegevens hebben betrekking op 2012. In veel gemeenten zijn van sommige groepen minder dan 8 mensen verdacht geweest van een misdrijf. Om privacy-redenen staat er dan "XX" op de plek van het getal.

De cijfers voor gemeenten die sinds 2012 gefuseerd zijn, zijn bij elkaar opgeteld.

ZIE OOK: Welke herkomstgroep wordt het vaakst verdacht van misdrijven?

In onderstaande cijfers zijn alleen groepen van 50 verdachten of meer meegerekend:

 • De gemeente met relatief de meeste verdachten met Nederlandse herkomst is Heerlen: 1016 verdachten, dat is 1,7% van de bevolking met Nederlandse herkomst. Daarna volgen Kerkrade (1,6%) en Den Haag (1,6%).
 • De gemeente met relatief de meeste verdachten met Marokkaanse herkomst is Capelle aan den IJssel: 59 verdachten, dat is 8,6% van de bevolking met Marokkaanse herkomst. Daarna volgen Apeldoorn (8,4%) en Leeuwarden (7,7%).
 • De gemeente met relatief de meeste verdachten met Antilliaanse herkomst is Leeuwarden: 96 verdachten, dat is 12,0% van de bevolking met Antilliaanse herkomst. Daarna volgen Den Helder (9,8%) en Heerlen (9,8%).
 • De gemeente met relatief de meeste verdachten met Surinaamse herkomst is Apeldoorn: 52 verdachten, dat is 6,2% van de bevolking met Surinaamse herkomst. Daarna volgen Vlaardingen (5,9%) en Nijmegen (4,4%).
 • De gemeente met relatief de meeste verdachten met Turkse herkomst is Venlo: 169 verdachten, dat is 5,2% van de bevolking met Turkse herkomst. Daarna volgen Terneuzen (4,9%) en Oosterhout (4,3%).
 • De gemeente met relatief de meeste verdachten met herkomst voormalig Oostblok is Roosendaal: 56 verdachten, dat is 5,4% van de bevolking met herkomst voormalig Oostblok. Daarna volgen Venlo (5,1%) en Schiedam (4,4%).
19 juni 2014 18:30, in:

Herkomst verdachten

Oost-Europese criminelen overspoelen Nederland

Criminelen uit Oost-Europa veroorzaken in Nederland een ongekende golf van criminaliteit. Ze zijn verantwoordelijk voor grote aantallen misdrijven als autodiefstal, winkeldiefstal en inbraak. Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws.

ZIE OOK: Bekijk de herkomst van verdachten in jouw gemeente

Grote landelijke winkelketens zien in de eerste maanden van dit jaar een toename van 35 procent van het aantal winkeldiefstallen met een verdachte uit Oost-Europa. Het gaat dan vooral om Roemenen en Bulgaren. De schade voor het winkelbedrijf was vorig jaar nog 250 miljoen euro, maar zal dit jaar de 300 miljoen euro overschrijden, zegt een woordvoerder van Detailhandel Nederland.

Schade voor autoverzekeraars
Ook autodiefstal en diefstal van auto-onderdelen nemen enorm toe, zegt Wouter Verkerk van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. De schade voor autoverzekeraars is volgens het bureau in twee jaar tijd opgelopen van 40 miljoen euro naar 100 miljoen euro. Volgens Verkerk komt dat vooral door goed georganiseerde bendes uit Oost-Europa.

Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit ziet gestolen auto’s vooral naar Oost-Europa verdwijnen. "Transporten met complete auto’s gaan die kant op, en er worden ook regelmatig auto’s in het Oostblok teruggevonden, dus die link is er absoluut. Bovendien heb je heel veel technische kennis nodig om jonge auto’s te stelen en we weten dat die in het Oostblok wordt ontwikkeld".

Politie: forse toename
De Nationale Politie spreekt van een 'forse toename' van het aantal diefstallen gepleegd door Oost-Europese verdachten. "De bendes zijn zich verder aan het specialiseren en worden beter in het vinden en stelen van buit. En Nederland is een land met veel buit", zegt projectleider High Impact Crime van de politie Bart Willemsen tegen RTL Nieuws.

Ook uit politiecijfers, opgevraagd door RTL Nieuws, blijkt dat het aantal verdachten met Oost-Europese herkomst stijgt. Daarmee wijken ze als enige groep af van de heersende trend, die voor alle andere groepen een daling inhoudt.

Straf ontlopen
Vervolging van Oost-Europese verdachten is vaak lastig, omdat de helft van hen geen adres in Nederland heeft. Na voorarrest verdwijnen ze makkelijk uit het zicht en ontlopen zo hun straf.