Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

02 januari 2016 18:10

Duizenden ex-studenten hebben schuld van meer dan half ton

Ruim 15.000 ex-studenten kampen op dit moment met een studieschuld van 50.000 euro of meer. En door het in september ingevoerde nieuwe leenstelsel zal het aantal mensen met een torenhoge studieschuld hoogstwaarschijnlijk alleen maar toenemen. Dat blijkt uit berekeningen van RTL Nieuws op basis van cijfers van DUO.

Vijftigduizend euro. Je kan er in Winschoten, Ferwert of Raamsdonksveer een huis voor kopen. Voor duizenden voormalig studenten is het kopen van een huis echter voorlopig niet aan de orde. Hun studieschuld is hoger dan de vraagprijs van de eerder genoemde woningen.

Meer dan een ton schuld
Uit cijfers die RTL Nieuws opvroeg bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (de voormalige IB-Groep) blijkt dat ruim 15.000 ex-studenten een nog openstaande schuld van 50.000 euro of meer hebben. Zij volgden uiteenlopende studies. Van psychologie tot werktuigbouwkunde en van Pabo tot kunstgeschiedenis. Bijna 100 mensen hebben zelfs meer dan 100.000 euro schuld. 

En het aantal mensen met schulden zal de komende jaren alleen maar toenemen door de invoering van het nieuwe studieleenstel. De basisbeurs is omgezet naar een lening. Het Centraal Planbureau schat in dat de gemiddelde studieschuld als gevolg hiervan met 6000 tot 9000 euro zal toenemen (pdf).

Toename
RTL Nieuws berekende hoeveel mensen op dit moment met de door het CPB verwachte extra schuld boven de 50.000 euro uit zouden komen. Dat aantal ligt op basis van het huidige schuldenbestand van DUO tussen de 25.432 en 32.099. Een toename van 66 tot 110 procent ten opzichte van de situatie voor het leenstelsel.

De Landelijke Studentenvakbond (LSvb) noemt de cijfers alarmerend. Als je een auto koopt, dan moet daar met grote letters opstaan: 'let op: geld lenen kost geld'. Maar de overheid zadelt jonge mensen op deze manier zelf op met grote schulden."

Bedenkingen
Ook het Nibud maakt zich zorgen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting hoopt op meer bewustwording van de gevolgen van hoge studieschulden. “Studenten lenen niet alleen voor de studie of voor later, maar ook voor leuke dingen. Daar hebben wij onze bedenkingen bij”, stelt woordvoerster Annemarie Koop.

Het Nibud pleit voor meer hulp en ondersteuning van ouders en school. “Die hebben meer invloed op het leengedrag, zodat torenhoge schulden kunnen worden voorkomen.”

Veel schulden in Utrecht en Amsterdam
Op dit moment hebben ruim 590.000 personen een studieschuld in Nederland. De totale openstaande schuld bedraagt 7,6 miljard euro. De gemiddelde schuld is 12.600 euro. Amsterdam en Utrecht kennen verhoudingsgewijs de meeste inwoners met een studieschuld.

Verder blijkt dat studenten met opleidingen in de sector kunst en cultuur meer dan gemiddeld moeite hebben met het aflossen van hun studieschuld. Mensen die economische studies volgden of informatica studeerden, betalen juist sneller dan verwacht terug.

Studiekeuzecheck
Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap laat via een woordvoerder weten dat zij verwacht dat het aantal studenten met forse schulden minder snel zal toenemen door de invoering van de studiekeuzecheck. Die moet studenten een beter overwogen studiekeuze laten maken. "De verwachting is dat dit leidt tot minder uitval en dus tot minder (hoge) schulden."

Ook zegt het ministerie extra aandacht te besteden aan betere bewustwording van de gevolgen van lenen bij studenten. "Er zal nadrukkelijk worden ingezet op gedragsbeïnvloeding en het financieel bewustzijn van studenten." Op dit moment biedt DUO onder meer een rekentool aan.

Meer op rtlnieuws.nl:

Topnieuws