Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

31 oktober 2011 18:10

Doofpotten en hoofdpijndossiers kosten overheid miljoenen

De overheid heeft de afgelopen tien jaar miljoenen euro's uitgegeven om informatie voor burgers en media geheim te houden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, naar de kosten van doofpotaffaires en andere hoofdpijndossiers. De Nationale Ombudsman zegt bezorgd te zijn.

'Overheid schiet door in doofpotaffaires' 132237242170242474De overheid heeft de afgelopen tien jaar miljoenen uitgegeven aan doofpotaffaires. Al dat geld is uitgegeven om burgers tegen te werken of om informatie geheim te houden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Verslaggever Hella Hueck licht het verhaal toe.2011-10-31316bb4c4-973e-42eb-81b7-e0bbaa4539af

RTL Nieuws onderzocht tien zaken, waarin de overheid pijnlijke en gevoelige informatie zo veel mogelijk binnenskamers wilde houden. In de meeste gevallen zetten ministeries daarbij hun eigen juristen in, maar soms werd ook een beroep gedaan op externe advocaten. Die declareerden vaak tonnen per zaak.

'Overheid moet open vizier hebben'

Zorgelijk, zegt de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een reactie: "Wat je regelmatig ziet is dat de overheid heel goede advocaten inhuurt, die veel kosten, en de burger het nakijken geven. De overheid moet op een gegeven moment met open vizier met de burger aan tafel zitten en kunnen zeggen: wat is nu redelijk? Excuses aanbieden, toelichting geven en niet afdekken, laat staan dat er een zware deksel op de doofpot gaat."

Landsadvocaat vertegenwoordigt overheid

Als de overheid een externe advocaat inschakelt, dan fungeert deze als landsadvocaat. De landsadvocaat treedt op als de overheid zich in privaatrechterlijke procedures moet verdedigen. Het grootste deel van de zaken betreft volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie civiele procedures.

Vaak advocaat van Haags kantoor

In kort gedingen bijvoorbeeld, incassozaken, zaken in verband met wanprestatie en onrechtmatige daad, maar ook bestuursrechtelijke zaken waarbij specialistische kennis nodig is, doet de overheid een beroep op de landsadvocaat. Dit is meestal een advocaat van het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn uit Den Haag.

In 2011 al 11,1 miljoen verdiend

Dit kantoor verdient een goede boterham aan het verdedigen van de overheid in al deze zaken. In 2009 stuurde het voor 27,3 miljoen euro aan facturen, in 2010 voor een bedrag van 25 miljoen euro en in de eerste helft van 2011 voor 11,1 miljoen euro.

Gevoelige zaken maken daar klein deel van uit

De kosten die gemaakt zijn om pijnlijke en gevoelige informatie binnenskamers te houden, maken hiervan een klein deel uit. In de tien gevallen die RTL Nieuws onderzocht gaat het om een bedrag van 18 miljoen euro over een periode van ongeveer 20 jaar.

Niet alle kosten meegerekend

Het gaat hierbij alleen om de kosten van de landsadvocaat: adviezen van andere externe adviseurs zijn niet meegerekend. Ook de kosten die gemoeid zijn met de inzet van interne juristen zijn niet meegenomen. Hoe hoog deze zijn, is niet bekend. Maar het totale bedrag dat de overheid uitgeeft aan doofpot- en andere affaires ligt dus hoger dan de genoemde 18 miljoen, ook al omdat niet alle zaken door RTL Nieuws zijn onderzocht, maar alleen tien dossiers die onderwerp zijn of waren van maatschappelijk en politiek debat.

Pieter Klein

De hoofdredactie legt uit waarom RTL Nieuws dit heeft onderzocht.

Verantwoording RTL Nieuws

Wat is een landsadvocaat? De tien onderzochte zaken in het kort Infrastructuur en Milieu grootste klant Hoofdredactie RTL Nieuws: waarom hebben wij dit uitgezocht? Verzoek RTL Nieuws om gegevens (pdf) Antwoordbrief ministerie van Veiligheid en Justitie (pdf)

Topnieuws