Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

Cito-scores 2014

RTL Nieuws publiceert alle Cito-scores van basisscholen uit 2014. De gemiddelde Cito-scores per basisschool of per gemeente op een rijtje.

RTL Nieuws publiceert alle Cito-scores van basisscholen uit 2014. De gemiddelde Cito-scores per basisschool of per gemeente op een rijtje.

Topnieuws
meer stories
Meest gelezen: Nederland
08 juli 2014 17:59, in:

Cito-scores 2014

Beste Cito-scores in Bussum

Beste Cito-scores in Bussum

Basisscholen uit Bussum krijgen gemiddeld het hoogste cijfer van RTL Nieuws voor hun eindtoetsscores van de afgelopen drie jaar. Ze scoren een 7,93.

Dat blijkt uit een berekening van RTL Nieuws op basis van de nieuwste eindtoetsscores. Ook scholen in Kerkrade (7,63) en Maastricht (7,53) scoren flink hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,03. Op het niveau van provincies, scoren scholen in Limburg het hoogst.

Best scoort het slechtst
Scholen in de gemeenten Langedijk (6,59), Hoogeveen (6,54) en Best (6,45) scoren juist een stuk lager.

In bovenstaand overzicht zijn de gemiddelden gewogen voor de schoolgrootte. Dit betekent dat hele kleine scholen minder zwaar meetellen. Verder zijn alleen gemeenten met gemiddeld meer dan 300 leerlingen in groep 8 meegenomen.

Voor meer achtergronden: kijk vanavond het nieuws van 19:30 uur.

ALLES OVER DE CITO-SCORES:

08 juli 2014 09:57, in:

Cito-scores 2014

Cito-toets: School met oudere meester scoort beter

Basisscholen waar relatief meer mannen lesgeven en de leerkrachten ouder zijn, scoren iets beter op de Cito-toets, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Verder doen scholen met veel docenten die voltijds werken, het beter dan scholen met overwegend parttimers.

RTL Nieuws vergeleek de samenstelling van de lerarenteams van basisscholen met de prestaties op de eindtoets. Hierbij is rekening gehouden met de achtergrond van de leerlingen, zoals de opleiding en het inkomen van de ouders.

Meer over de Cito-scores:

Gemiddeld is 15 procent van de leraren op Nederlandse scholen een man. De gemiddelde leeftijd van de teams is 43,6 jaar.

Hoewel de verschillen klein zijn, scoren scholen met de meeste mannen en de oudste leraren het hoogst. Scholen met de meeste vrouwen en de jongste leraren scoren juist het laagst.

Oude pedagogische academies
Dat scholen met oudere leraren hoger scoren, kan volgens onderwijskundige Geert Driessen van de Radboud Universiteit verschillende oorzaken hebben. "Oudere mannen zijn nog vaker opgeleid op de oude pedagogische academies. Daar lag het niveau hoger dan op de huidige pabo." Verder wijst de onderzoeker er op dat mannen vaker dan vrouwen gericht zijn op taal en rekenen, wat in de eindtoets wordt gemeten.

Daarnaast denkt Driessen dat oudere mannen vaak voltijds werken omdat ze hun werk niet hoeven te combineren met de zorg voor een eventueel gezin. Uit de cijfers van RTL Nieuws blijkt ook dat scholen met meer fulltime leerkrachten hoger scoren dan scholen met vooral veel parttime leraren.

Bekijk de cijfers:

Man/vrouwverhoudingGemiddeld cijfer
Meer dan 24% mannen7,11
Tussen 24% en 17% mannen7,09
Tussen 17% en 12% mannen7,01
Tussen 12% en 5% mannen7,01
Minder dan 5% mannen6,95

 

Gemiddelde leeftijd lerarenGemiddeld cijfer
Jonger dan 39 jaar6,97
Tussen 39,0 en 42,4 jaar7,04
Tussen 42,4 en 44,9 jaar7,04
Tussen 44,9 en 47,5 jaar7,05
Ouder dan 47,5 jaar7,07

 

Gemiddelde grootte FTE'sGemiddeld cijfer
Minder dan 0,616,97
Tussen 0,61 en 0,677,01
Tussen 0,67 en 0,717,04
Tussen 0,71 en 0,767,06
Meer dan 0,767,08


 

08 juli 2014 06:25, in:

Cito-scores 2014

Bekijk de Cito-score van jouw school

RTL Nieuws publiceert alle Cito-scores van basisscholen uit 2014. Je kunt hieronder bekijken hoe de school van jouw kind scoort in vergelijking met andere scholen.

Bekijk de kaart op je smartphone

In de publicatie van de Cito-scores hebben alle scholen een cijfer gekregen. Wat betekenen deze cijfers, en hoe werkt deze methode? Lees hieronder alles over de publicatie van de Cito-scores.
 
1. Is er nu een ranglijst van de beste scholen in Nederland? 
Nee. Tot voor kort konden ouders bij het kiezen van een school alleen Cito-scores vergelijken als scholen die zelf publiceerden. Nu kun je op onze website de scores zien van de afgelopen drie jaar. Op basis daarvan hebben de meeste scholen een cijfer gekregen, zodat je in één oogopslag kunt zien of een school beter of juist slechter presteert dan andere scholen.
 
2. Wat betekenen deze cijfers?
RTL Nieuws gebruikt een gewogen berekening waardoor er rekening kan worden gehouden met verschillen tussen scholen. Niet iedere basisschool heeft dezelfde soort leerlingen. Op sommige scholen komen leerlingen al binnen met een achterstand, terwijl andere scholen juist vooral kinderen van hoogopgeleide ouders hebben. Ook laten sommige scholen alle leerlingen meedoen aan de Cito-toets, terwijl op andere scholen zwakke leerlingen niet meedoen. 
 
ZIE OOK: Vergelijk de scores van de scholen per gemeente

ZIE OOK: Hoe vergelijkt RTL Nieuws de Cito-scores?

3. Hoe werkt deze methode?
Voor iedere school wordt een gemiddelde 'Cito-score' berekend, op basis van de beschikbare jaren en het deelnamepercentage. Die score wordt vergeleken met de scores van scholen die dezelfde soort leerlingen hebben. Hoe beter de score is in vergelijking met de andere scholen, des te hoger het rapportcijfer. Doet een school het precies even goed, dan scoort die een 7. Lees hier hoe het precies zit.
 
4. De school van mijn kind scoort slecht, wat nu? 
Een slechte score betekent niet meteen dat het onderwijs op een school niet goed is. Je kunt aan de school vragen hoe het komt dat de score zo laag is. Misschien vindt de school andere dingen belangrijker dan een hoge score, of neemt de school juist bewust kinderen aan die minder goed kunnen leren. Via onze tool kun je ook alle rapporten van de Onderwijsinspectie over de school van je kind opzoeken.
 
5. Niet alle scholen doen mee aan de Cito-toets. Hoe zit het met die scholen?
De scores voor de Drempeltoets, voor de SEO van protestants-christelijke scholen en de vaardigheidsscores uit het leerlingvolgsysteem heeft RTL Nieuws omgezet naar Cito-scores op basis van de gegevens van de Onderwijsinspectie. Scholen die andere toetsen gebruiken, zijn in ons overzicht niet meegenomen. Als er op een school minder dan 5 kinderen meededen aan de toets, zijn de resultaten uit privacy-overwegingen geheim gebleven, en kunnen wij ook geen gemiddelde uitrekenen.
 
6. Er klopt iets niet in de tool! Kunnen jullie dat aanpassen?
De tool is met de grootste zorg samengesteld op basis van gegevens van de Onderwijsinspectie. Helaas kunnen wij niet alle scholen een cijfer geven, omdat bepaalde informatie ontbreekt. Ontbrekende informatie is in de tool aangegeven met een '-'. Als er desondanks fouten in de tool zitten, laat ons dat dan weten via [email protected] De tool wordt dan aangepast.

07 juli 2014 14:27, in:

Cito-scores 2014

Hoe vergelijkt RTL Nieuws de Cito-scores van 2014?

Lees hier hoe het precies zit met de berekeningen die RTL Nieuws heeft gedaan rond de eindtoetsscores.

1. Hoe vergelijkt RTL Nieuws de eindtoetsscores van de basisscholen?
Omdat scholen niet zomaar te vergelijken zijn, heeft RTL Nieuws een methode ontwikkeld om de score van een school af te zetten tegen vergelijkbare scholen. De methode lijkt op de methode die RTL Nieuws in november 2013 samen met onderwijssocioloog professor Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht gebruikte, maar is op een paar kleine punten aangepast. Lees hier de precieze berekening achter die vergelijking. 

2. Hoe komt RTL Nieuws aan de rapportcijfers voor scholen?
De berekening geeft voor iedere school een zogenoemd residu. Dat is het aantal standaardafwijkingen dat een school boven of onder de 'verwachte waarde', oftewel het gemiddelde van vergelijkbare scholen, zit. 
 
Een residu van 0 is door ons omgezet naar een 7, en voor iedere standaardafwijking naar boven of naar beneden komt er respectievelijk 1 punt bij of gaat er 1 punt af. Wie 1 standaardafwijking boven vergelijkbare scholen zit krijgt een 8, wie juist 1 standaardafwijking daaronder scoort, krijgt een 6. Enkele scores kwamen onder de 4 uit, die zijn afgerond naar een 4. Een score kwam boven de 10 uit, die is afgerond tot een 10.
   
3. Welke toetsen zijn meegerekend?
Het gaat om eindtoetsen afgenomen door basisscholen in 2012, 2013 en 2014. Alleen als er 5 of meer deelnemers aan de toets waren, is de toets meegenomen. Naast de Cito-toets zijn ook de SEO-score, vaardigheidsscores uit het leerlingvolgsysteem, de score voor de drempeltoets en scholen die Cito-toets en drempeltoets combineren meegenomen. Andere eindtoetsgegevens zijn niet voor dit overzicht gebruikt.
 
4. Welke scholen zijn meegerekend?
Elke school waarvan voor ten minste twee jaren een score is berekend, én waarvan gegevens over de achtergrond van de leerlingen bekend zijn, is meegerekend.
 
5. Welke gegevens zijn gebruikt voor het berekenen van de scores?
RTL Nieuws heeft eerder van het ministerie van Onderwijs een databestand ontvangen met daarin gegevens van de onderwijsinspectie over de eindtoets van scholen uit de jaren en 2011/2012. Daarna hebben wij een nieuw bestand gekregen, met daarin de informatie over 2012/2013 en nu de nieuwste informatie over 2013/2014. Bekijk alle informatie per school en de uitkomsten in dit Excel-bestand.

Het gaat om gemiddelde scores en aantallen deelnemers aan de toetsen. Deze cijfers zijn vergeleken met informatie van het ministerie van Onderwijs over het aantal leerlingen met laag opgeleide ouders per school (per 1 oktober 2013) en viercijferige postcodes van leerlingen (per 1 oktober 2013).

Daarnaast maakten wij gebruik van de variabele 'bevolkingssamenstelling' uit de Leefbaarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken, uitgave 2012 en informatie van het CBS over de inkomens en opleidingsniveaus van mensen per viercijferig postcodegebied.

07 juli 2014 06:12, in:

Cito-scores 2014

Cito-scores 2014: Vergelijk scholen in jouw gemeente

RTL Nieuws heeft een berekening gemaakt om de eindtoetsscores van basisscholen te vergelijken.

Bekijk de grafiek op je smartphone-app

Iedere school kreeg van ons een rapportcijfer. Als je in bovenstaande tool je gemeente intikt, kun je de scores van alle scholen vergelijken. Zodra je hebt gezocht, verschijnen de balken die bij de scholen in jouw gemeente horen, rechts in beeld.

De ranglijst die je hierboven ziet, is geen absolute ranglijst van de beste scholen in jouw gemeente. De scholen zijn alleen beoordeeld op hun eindtoetsscore in de afgelopen drie jaar, die is vergeleken met de achtergrond van de leerlingen.

Kijk voor meer informatie over de scholen, zoals de ruwe scores en rapporten van de inspectie op onze kaart. Daar kun je ook zien hoe deze scores tot stand zijn gekomen.