We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLNieuws.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

30 september 2014 00:02

Aantal wilde dieren in veertig jaar gehalveerd

Het aantal wilde dieren is de afgelopen veertig jaar met gemiddeld 52 procent afgenomen. Dat komt vooral door jacht en stroperij, vernietiging van leefgebied en overbevissing.

In Latijns-Amerika is het verlies van populaties het grootst: in veertig jaar verdween 83 procent van alle dieren. Dierpopulaties in zoetwater staan het meest onder druk: de populaties vissen, reptielen en amfibieën in meren en moerassen zijn met 76 procent gedaald. 

ZIE OOK: Met deze dieren gaat het slecht (foto's)

Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds. In dit tweejaarlijkse onderzoek brengen wetenschappers de gezondheidstoestand van de aarde in beeld. "Wat zich in tientallen miljoenen jaren aan diversiteit in leven op aarde heeft ontwikkeld, dreigen we in een enkele generatie grotendeels kwijt te raken" aldus WNF-directeur Johan van de Gronden. 

Bescherming werkt
Volgens het WNF zijn er ook hoopgevende signalen. In beschermde gebieden blijkt het verlies van dieren veel lager te liggen. In Nepal steeg het aantal tijgers met 63 procent naar 200 dieren dankzij een beschermingsproject. Toch blijft stroperij een groot probleem: dagelijks worden bijvoorbeeld tientallen neushoorns gedood voor hun hoorn.

Herstel in Nederland
Voor het eerst heeft het CBS een 'Living Planet Index' uitgerekend voor Nederland. Daaruit blijkt dat in Nederland sprake is van een voorzichtig herstel nadat veel soorten in halverwege de vorige eeuw bedreigd raakten. De afgelopen 25 jaar nam de hoeveelheid vogels, reptielen en zoogdieren in ons land met gemiddels 22 procent toe. Volgens het WNF blijven beschermingsprogramma's nodig voor volledig herstel.

Topnieuws