Prinsjesdagstukken gelekt

Boodschap Prinsjesdag uitgelekt: 'We moeten nuchter blijven'

11 september 2015 13:01 Aangepast: 11 september 2015 17:22

Het gaat beter met de economie, maar we moeten nuchter blijven. Dat gaat het kabinet vertellen op Prinsjesdag. De boodschap staat in het strategiedocument van het kabinet over hoe de bewindspersonen volgende week moeten communiceren.

Frits Wester licht de boodschap toe op RTL Z. Het vertrouwelijk document is geschreven door communicatiemedewerkers van de Rijksvoorlichtingsdienst. Vandaag wordt het tijdens de lunch door de ministers besproken. Zo moet het hele kabinet op scherp staan om de plannen zo goed mogelijk 'te verkopen'.

Dit is het verhaal dat het kabinet wil uitspreken op Prinsjesdag:

 • "Nederland is terug in de economische kopgroep van Europa. Maar we moeten nuchter blijven."
 • "De betere cijfers betekenen pas iets als alle Nederlanders ervan kunnen profiteren."
 • "Onrust in het buitenland heeft ook gevolgen voor Nederland."
 • "We moeten ons in Nederland nu al voorbereiden op de komst van meer vluchtelingen."
 • "Nog steeds geldt dus: koers houden. De stap voor volgend jaar is dat werk, koopkracht en groei meer bij mensen terecht komt."

Overheidsfinanciën

"De afgelopen jaren heeft het kabinet veel noodzakelijke maatregelen genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen en de economie te versterken. Hierdoor staat Nederland er nu beter voor. De maatregelen hebben echter veel offers gevraagd. Nu de economie verbetert, wil het kabinet dat Nederlanders dit ook merken", staat in de stukken. Het kabinet denkt dat de Nederlandse economie 'ook in 2017 en latere jaren' meer kan groeien dan 'het CPB voor de komende jaren heeft voorspeld'.

Maar we moeten nuchter blijven, aldus het strategiedocument. Zo gaat 80 procent van de huishoudens erop vooruit, en dus één op de vijf niet. "De betere cijfers betekenen pas iets als alle Nederlanders ervan kunnen profiteren."

Verder wijst de RVD het kabinet erop dat de werkloosheid weliswaar daalt tot 6,7 procent, maar dat nog te veel mensen geen baan hebben. Bovendien is het herstel van de economie erg pril en loopt ons land risico's vanwege de internationale crisis en onzekerheid in de wereldeconomie. Dus is nuchter blijven het devies: "We hebben nog steeds elk jaar een tekort, de groei bereikt nog niet iedereen, te veel mensen zitten nog werkloos thuis en Nederland is niet immuun voor de onrust in het buitenland." In de cijfers die bij het document horen, staat dat ons land volgend jaar een begrotingstekort heeft van 29 miljoen euro per dag. De totale overheidsschuld is inmiddels opgelopen tot 27.000 euro per Nederlander.

De cijfers

 • Economische groei     2,4%
 • Werkloosheid              6,7%
 • Tekort 2016                1,5%
 • EMU-schuld                66,2%

Het kabinet benadrukt de lastenverlichting en schermt met duizenden banen die erbij komen: 35.000 banen in totaal.

De belangrijkste maatregelen van Prinsjesdag:

 • 5 miljard minder lasten op arbeid. "Werkenden krijgen zo meer te besteden. Dat is goed voor de economie", aldus het kabinet
 • Voor de PvdA wordt 'de evenwichtige verdeling van de welvaart' benadrukt. De koopkracht van gepensioneerden en mensen met een uitkering wordt gerepareerd
 • Extra geld voor Defensie: 345 miljoen euro, en 60 miljoen structureel voor missies
 • Kwaliteit van leven in zorginstellingen: 210 miljoen euro
 • Gemeenten krijgen 60 miljoen om te zorgen dat alle peuters twee ochtenden naar de kinderopvang kunnen
 • Kraamverlof voor partners wordt verlengd van 2 naar 5 dagen. Kosten: 75 miljoen euro
 • Voor de asielinstroom maakt het kabinet 539 miljoen euro vrij. En 110 miljoen euro voor opvang in de regio
 • In het Belastingplan wordt vermogensrendementsheffing aangepast. De heffingsvrije voet stijgt tot 25.000 euro
 • Voor het loonakkoord voor de publieke sector heeft het kabinet een bedrag beschikbaar gesteld tot 1,3 miljard euro per jaar structureel

De topambtenaren onderstrepen voor hun ministers dé belangrijkste boodschap. De ministers moeten begrip tonen voor de gevolgen van bezuinigingen. "Veel mensen hebben de economische crisis in hun portemonnee gevoeld. De economie zit weer in de lift."

De maatregelen voor de portemonnee:

 • Verhoging arbeidskorting
 • Verlaging belastingtarief tweede en derde schijf met circa -2%
 • Verlenging derde belastingschijf ('zodat je later het toptarief gaat betalen', moet de minister benadrukken.)
 • Volledige en snellere afbouw algemene heffingskorting
 • Verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Intensivering kinderopvangtoeslag
 • Uitstel bezuinigingen huurtoeslag eenmalig
 • Verlenging tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag
 • Verhoging ouderenkorting +142 euro
 • Intensivering kindgebonden budget ​
  2e kind: +33 euro
  3e kind: +100 euro
  4e kind e.v.: +177 euro

Er wordt benadrukt dat sprake is van groei, maar dat 'de groei nog niet iedereen bereikt'.

Belastingmaatregelen:

 • Lastenverlichting op arbeid van 5 miljard euro
 • Lage Inkomens Voordeel (LIV) maakt het vanaf 2017 aantrekkelijk om mensen met een laag inkomen (tot 120% minimumloon) in dienst te houden
 • Ouders met jongere kinderen moeten sneller aan het werk door de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag
 • Meer ondersteuning voor start-ups en MKB'ers. Vanaf 2017 komt daar 50 miljoen euro extra beschikbaar
 • Er komt een aanvullend actieplan MKB-financiering
 • Regels voor ondernemers worden vereenvoudigd, voor 2,5 miljard euro in deze kabinetsperiode

De topadviseurs van het kabinet benadrukken dat de vele hervormingen van de afgelopen jaren 'ingrijpend zijn voor mensen'. En dat de ministers moeten leren van hun fouten: "Daar waar lessen voor de toekomst zijn te leren, zullen we dat doen."

Zorg
De problemen met de persoonsgebonden budgetten (PGB's) moeten 'zo snel mogelijk worden opgelost'. 

Vluchtelingencrisis
Ook de vluchtelingendeal tussen VVD en PvdA staat al uitgebreid voor de ministers beschreven.

Plannen voor de toekomst
De oppositie zegt regelmatig dat dit kabinet is uitgeregeerd. Er is een lijst opgesteld met onderwerpen waarmee de ministers bezig zijn, zodat ze zich kunnen verdedigen tegen kritische vragen.

De belangrijkste nieuwe plannen:

 • Minister Dijsselbloem en staatssecretaris Wiebes van Financiën zullen zeggen dat het ministerie 'zich blijft richten op een vereenvoudiging van het belastingstelsel voor de periode ná 2016'
 • Vicepremier Asscher van Sociale Zaken moet zeggen dat zijn ministerie aan het werk gaat met een toekomstbestendig pensioenstelsel
 • Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zal gaan benadrukken dat de AIVD structureel investeert in de operationele capaciteit
 • Minister Blok van Wonen zal benadrukken dat doorstroming op de woningmarkt de hoogste prioriteit heeft
 • Minister Van der Steur zal zeggen dat hij heel druk is met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering
 • De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, gaat verkopen dat hij meer ruimte biedt aan vernieuwende ondernemers
 • Minister Schultz van Infrastructuur gaat zeggen dat ze druk is met mobiliteit en de zelfrijdende auto
 • Onderwijsminister Bussemaker is in 2016 druk met de ‘prioriteit aan het MBO’

Het kabinet krijgt ook een lijstje aangereikt waar Nederland precies staat in verschillende onderzoeken en indexen, zodat de ministers meteen kunnen zeggen hoe goed Nederland er internationaal voorstaat. "Met elkaar hebben we een van de beste landen opgebouwd om in te wonen."

Meer op rtlnieuws.nl:
Al het nieuws over de uitgelekte Prinsjesdagstukken

RTL Nieuws
`