Ga naar de inhoud
Wetsvoorstel naar Kamer

Gemeenten mogen straks meer huizen voor eigen inwoners reserveren

Gemeenten mogen straks de helft van de huizen die vrijkomen toewijzen aan eigen inwoners. Ook kan ervoor gekozen worden voorrang te geven aan beroepsgroepen als leerkrachten of verpleegkundigen. Daarvoor is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Huisvestingswet uit 2014 moet daarvoor worden aangepast. Nu mogen gemeenten de helft van de vrijkomende huurwoningen toewijzen aan mensen met een economische of maatschappelijke binding. Maximaal de helft daarvan, een kwart van het totaal dus,  mag worden toegewezen aan inwoners van de gemeente zelf.

Meer speelruimte

Het nu ingediende wetsvoorstel geeft gemeenten straks de mogelijkheid om zelf te bepalen aan wie de hele 50 procent van de vrijgekomen woningen wordt toegewezen.

Dat kunnen dus de eigen inwoners zijn, of een mix van eigen inwoners en mensen met een cruciaal beroep, onder wie ook agenten.

Gemeenten
Lees ook:
Gemeenten mogen straks meer woningen toewijzen aan eigen inwoners

Nieuw in het wetsvoorstel is dat gemeenten ook sociale koopwoningen aan eigen inwoners of mensen met een cruciaal beroep kunnen toewijzen. Het gaat om woningen tot de zogeheten NHG-grens (Nationaal Hypotheek Garantie grens), die nu op 355.000 euro ligt.

De NHG-grens bepaalt de maximale hoogte van het bedrag van een woning waarvoor een hypotheek kan worden aangevraagd.

Meer kansen voor starters en senioren

Eerder in het proces gaf De Jonge al aan het belangrijk te vinden dat jongeren en gezinnen de kans krijgen te blijven wonen in het dorp of de stad waar ze zijn opgegroeid. Hij zei toen verder: "Ook ouderen moeten kunnen blijven wonen in hun eigen gemeente als ze bij voorbeeld mantelzorg nodig hebben. Daarnaast willen we ook dat mensen met cruciale beroepen, zoals leraren, politieagenten en verplegers, voorrang krijgen."

Misschien later

Minister De Jonge hoopt dus dat de wet op 1 januari van het komende jaar ingaat. Afhankelijk van de behandeling in de Tweede Kamer kan dat ook een half jaar later zijn, op 1 juli 2023.

kijk ook: Dorp uitgejaagd door hoge huizenprijs: 'Het is onbetaalbaar

01:47
Starters moeten vaak noodgedwongen het dorp verlaten waar ze vandaan komen.