Ga naar de inhoud
Schijn van belangenverstrengeling

Oud-bestuursvoorzitter NPO handelde mogelijk in strijd met interne gedragsregels

Shula Rijxman heeft in haar tijd als bestuursvoorzitter van de NPO mogelijk in strijd gehandeld met de interne gedragsregels voor NPO-bestuurders, meldt omroep BNR. Zo heeft ze haar privérelatie met Marjan Hammersma, de secretaris-generaal van ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, niet gemeld. Volgens haar opvolger bij de NPO, Frederieke Leeflang, had Rijxman dat wel moeten doen.

Begin juni meldde BNR in de podcast Koster en van Dijk dat een klokkenluider in 2020 informatie wilde delen over misstanden bij de NPO-top. Omdat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hierover gaat werd de klokkenluider doorverwezen naar secretaris-generaal Marjan Hammersma voor een vertrouwelijk gesprek.

Wat ten tijde van het gesprek nog niet bekend was is dat Hammersma en de toenmalige bestuurder van de NPO, Rijxman, een "innige vriendschap" zouden hebben. Zo hebben de twee eerder samen een hotelkamer geboekt, aldus BNR.

De klokkenluider wist niet van de relatie tussen de twee. “Had ik geweten van de privé-relatie, dan had ik het gesprek nooit gevoerd” zegt de klokkenluider tegen BNR.

Integer handelen

Volgens Leeflang is er daarmee door Rijxman mogelijk in strijd gehandeld met principe 2 de Gedragscode van de NPO. Hierin staat dat voorzitter en leden integer moeten handelen en moeten voorkomen dat persoonlijke belangen met die van NPO verstrengeld raken.

Die verstrengeling is er volgens BNR dus wel geweest toen Rijxman nog voorzitter was. Leeflang geeft aan dat een overleg met de compliance officer in deze situatie wenselijk was geweest. "Wij kennen de precieze omstandigheden van de situatie niet. Maar een overleg met de compliance officer voor advies was verstandig geweest."

Reactie NPO

In een schriftelijke reactie aan BNR laat Leeflang weten de gang van zaken te betreuren. "Klokkenluiders moeten altijd hun verhaal kwijt kunnen en van vertrouwelijkheid kunnen uitgaan."

Ze verwijst daarbij ook naar de gedragscode. "We gaan er bij de NPO vanuit dat bestuurders en alle andere omroepmedewerkers privé en zakelijk op een professionele manier scheiden in het geval van vriendschappelijke relaties. Ook buiten de werkvloer om."

Geen geheim

Rijxman geeft in een reactie aan nooit een geheim te hebben gemaakt van de vriendschap met Hammersma en zegt dat ook de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan op de hoogte was.

Hammersma geeft aan privé en zakelijk altijd strikt gescheiden te houden. "Het gesprek met deze persoon heb ik destijds in alle vertrouwen gevoerd. Ik heb goed geluisterd en heb wat er is besproken met niemand anders gedeeld dan met de minister."

Boete
Lees ook:
Boete voor Nederland dreigt om slechte bescherming klokkenluiders

Nog geen formeel onderzoek

Het Commissariaat van de Media, dat toezicht houdt op de naleving van de mediawet geeft aan zich in de kwestie te verdiepen voordat ze bepalen dat er een formeel onderzoek komt. "Relaties die de schijn van belangenverstrengeling in zich zou kunnen dragen, dienen gemeld te worden."

Vooral mensen in de top van de media hebben hierin een belangrijke rol. "Juist beleidsbepalende personen binnen dit bestel hebben er zorg voor te dragen zuiver te handelen en iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen," aldus een woordvoerder.

Bekijk ook: Waarom is het van belang dat klokkenluiders beter beschermd worden?

02:06