Ga naar de inhoud
Verouderde wetgeving

Boete voor Nederland dreigt om slechte bescherming klokkenluiders

Nederland moet haast maken met het aanpassen van de wet over bescherming van klokkenluiders naar Europese regelgeving. Er dreigen namelijk boetes en dwangsommen van de Europese Unie. Dat schrijft minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie heeft Nederland een officiële ingebrekestelling gestuurd omdat ons land te laat is met het wettelijk regelen van Europese afspraken over de bescherming van klokkenluiders. De Nederlandse wet had op 17 december 2021 aangepast moeten zijn. Binnen twee maanden moet het kabinet reageren. Indien Nederland in gebreke blijft, dreigt later dit jaar een procedure bij het Europese Hof van Justitie.

Torenhoge boete

Volgens minister Bruins Slot bedraagt de minimale boete bijna drie miljoen euro. De dwangsom kan oplopen tot ruim twee ton per dag. En de teller begint daarbij te lopen op 17 december vorig jaar. "Er is mij veel aan gelegen een beroepsprocedure bij het Hof met mogelijk serieuze financiële consequenties te voorkomen", schrijft ze.

Klokkenluider
Lees ook:
Klokkenluider Alie werd ontslagen na melden misstanden zorginstelling

Daarom wil de minister snel een gesprek met de verantwoordelijke EU-commissaris. Ze wil hem vragen om meer ruimte voor het tot stand brengen van een wet 'die niet alleen een goede implementatie van de EU- klokkenluidersrichtlijn, maar ook verdergaande verbetering van de positie van klokkenluiders inhoudt'.

Ze schrijft de Kamer, waar het wetsvoorstel op dit moment in behandeling is, dat ze streeft samen snel tot een goed wetsvoorstel te komen waarmee de Kamer kan instemmen, zodat ze kan voorkomen dat de EU boetes zal opleggen.