Ga naar de inhoud
Nieuwe cijfers

Messengeweld onder jongeren licht gedaald, maar aantal incidenten blijft 'zorgwekkend'

Beeld © iStock

De politie registreerde in 2021 minder jongeren die betrokken waren bij zware geweldsdelicten met een steekwapen dan de twee jaar ervoor. Maar het gaat slechts om een kleine daling, ondanks verschillende acties om het geweld te stoppen.

Tussen 2017 en 2019 liep  het aantal jongeren die betrokken waren bij steekincidenten hard op, van 395 naar 695. In 2020 was er een kleine kentering zichtbaar, toen ging het om 680 jongeren. Vorig jaar daalde het aantal dus opnieuw, tot 640 jongeren. Maar het aantal incidenten ligt nog onverminderd hoog zoals te zien is in deze tabel:

Campagne & Actieplan

Er wordt van alles aan gedaan om steekincidenten onder jongeren terug te dringen. Zo lanceerde de Rijksoverheid in november 2020 het Actieplan Wapens en Jongeren. In dit plan nemen scholen, gemeenten, politie en het OM samen maatregelen om het wapenbezit en wapengeweld onder jongeren terug te dringen.

In september is er een nieuwe campagne gelanceerd door de overheid: 'Drop je knife en doe wat met je life.' Met deze campagne is de eerste landelijke wapeninleveractie georganiseerd. Hierbij zijn er in ruim 200 gemeenten 3300 steekwapens ingeleverd, waaronder keukenmessen, machetes en zakmessen.

Verder komt het ministerie van Justitie en Veiligheid dit voorjaar met een wetsvoorstel om de verkoop van legale messen te verbieden aan minderjarigen.

Zorgwekkend

De politie is blij met dit soort acties maar geeft aan dat het aantal incidenten nog steeds zorgwekkend hoog ligt. 'We hopen dat de dalende trend zich doorzet maar we zien wel regionale ontwikkelingen die aanleiding zijn voor zorgen.'

Zo blijkt uit de nieuwe cijfers dat de grote steden er bovenuit steken. In de regio Den Haag waren er afgelopen jaar bijvoorbeeld 125 jongeren betrokken bij steekincidenten en in de regio Rotterdam gaat het om 100 jongeren.

Volgens de politie zijn hier verschillende oorzaken voor. 'Jongeren dragen een steekwapen bijvoorbeeld uit zelfverdediging of omdat ze eerder slachtoffer van geweld zijn geweest en herhaling willen voorkomen of omdat iedereen een steekwapen draagt.'

Bekijk ook: Detectiepoorten en kluisjes controle: school zet alles op alles tegen messenbezit

02:45
Op het Altra College in Hoofddorp doen ze er alles aan om messen op school te voorkomen