Ga naar de inhoud
Fout vlees

Waarom gaat het in slachthuizen steeds weer mis? Maatregelen vaak onhaalbaar

Beeld © RTL

De afgelopen jaren kwam het ene na het andere dierenleedschandaal rondom slachthuizen naar buiten, maar er lijkt weinig te veranderen. Na elk schandaal spreekt minister Carola Schouten (Landbouw) haar afschuw uit en kondigt ze harde maatregelen aan. Maar geen van die maatregelen is op dit moment gerealiseerd.

Zo heeft Schouten gezegd slachthuizen die zich schuldig maken aan dierenmishandeling eerder te willen sluiten, hogere boetes op te leggen en de productiesnelheid te willen verlagen. Verder willen zowel de minister als de Tweede Kamer de slachthuizen kunnen dwingen om de slachtsnelheid te verlagen, maar dat blijkt juridisch onhaalbaar.

Toezichthouder op goede behandeling

De minister is wel in gesprek met de slachthuizen en draagt de bedrijven op om onnodig dierenleed te voorkomen. Zo moeten slachthuizen hun medewerkers beter instrueren wat wel en niet is toegestaan en moeten ze een zogenaamde 'welfare officer' aanstellen die moet toezien op een goede behandeling van de dieren. Komende maand staat er weer een overleg met de slachthuissector gepland.

Opnieuw schokkende beelden: slachtvee met geweld opgejaagd

02:24
Volgens de activist, die undercover ging, zijn dit soort misstanden een dagelijkse realiteit.

Maar in slachthuizen hangen toch overal bewakingscamera's?

In Nederland staan 23 grote slachthuizen waar koeien en varkens worden geslacht en daar hangen sinds een paar jaar toezichtcamera's. Die hangen op plekken waar het levende vee het slachthuis in gaat tot aan de plek waar de dieren worden gedood. De camera's en de beelden zijn eigendom van het slachtbedrijf, maar worden niet continue bekeken.

Opnieuw
Lees ook:
Opnieuw schokkende beelden slachthuis: varkens en koeien krijgen klappen en stroomstoten

De dierenarts van de NVWA, die toezicht houdt op het slachtproces, kan het bedrijf vragen om beelden terug te zien. Dat gebeurt bijvoorbeeld om te kijken of er sprake is geweest van dierenmishandeling. Op basis van die beelden kan er een boete opgelegd worden.

Dieren
Lees ook:
Dieren levend gekookt en gevild in Nederlandse slachthuizen

Daarnaast voert de NVWA eens in de twee weken camera-inspecties uit, waarbij inspecteurs steekproefsgewijs beelden terugkijken. Het gaat dan om ongeveer twee uur beeldmateriaal van verschillende camera's.

In de politiek zijn de verwachtingen van cameratoezicht veel te groot, zo blijkt ook nu weer. Zolang de camera's zo hangen dat er dode hoeken zijn waar geen zicht is op de dieren en zolang de beelden maar mondjesmaat worden bekeken, hebben ze weinig effect.

Dat het weer mis gaat met dierenwelzijn in een slachthuis komt voor D66-Kamerlid Tjeerd de Groot niet als verrassing. "Het hele systeem van vleesproductie staat veel te veel onder druk en alles is gericht op een zo laag mogelijke kostprijs." Hij gaat minister van Landbouw Carola Schouten om opheldering vragen en wil hierover in debat. 

Niet in beeld

Maar volgens De Groot kunnen we het niet alleen aan de slachthuizen overlaten. "Melkkoeien die onvoldoende melk produceren of wat mankeren worden afgedankt of worden nog vetgemest en gaan daarna naar de slacht. Dan is het gedaan met de goede zorg voor het dier. "

Een bedrijf als FrieslandCampina is dan niet meer in beeld, en dat moet veranderen, zegt De Groot. "Die moeten we hiervoor ook verantwoordelijk maken. Tot die tijd moet de overheid veel strenger controleren in de slachthuizen en moet de slachtsnelheid naar beneden."