Ga naar de inhoud
Psychische zorg

Meer incidenten door verward gedrag tijdens de coronaperiode

Beeld © Getty Images

Tijdens de coronaperiode vonden er in Nederland veel meer incidenten plaats met mensen die verward gedrag vertoonden dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de politie.

Door het wegvallen van zorg tijdens de coronaperiode steeg voornamelijk in de maanden mei en juni het aantal incidenten fors. Er waren nog nooit zoveel meldingen als in juni dit jaar. De politie moest deze maand 11.048 keer uitrukken. 

Deze cijfers gaan over het aantal incidenten waar de politie moest ingrijpen. Bijvoorbeeld als de persoon een gevaar voor zichzelf of zijn of haar omgeving is of veel overlast veroorzaakt. Volgens de woordvoerder van de politie gaat het vaak om mensen met meerdere problemen. Naast psychische problemen kunnen ook verslavingsproblematiek, werkloosheid of schulden een rol spelen.

Weinig contact

Mariëlle van den Berg is persvoorlichter van MIND, een platform voor mensen met psychische problemen. Zij herkent dit beeld. "We hebben deze periode actief deelgenomen aan coronawerkgroepen, een van die groepen was gericht op crisiszorg."

"Ook hebben we onderzoek gedaan onder onze achterban en het GGZ-panel dat wij bevragen. We zagen dat mensen tijdens corona meer kampten met angstgevoelens, moeite hadden met het wegvallen van bepaalde vormen van behandeling, dagbesteding, inloopcentra of bezoek en contact met familieleden of naasten. Mensen die risico lopen op verward gedrag, hebben juist behoefte aan dit soort mogelijkheden."

Extra
Lees ook:
Extra druk op psychische zorg door corona: meer stress en depressie

"Voor mensen die lijden aan een complexe aandoening of psychotisch gedrag vertonen, is persoonlijk contact heel belangrijk", zegt Van den Berg. "Zeker voor mensen die zorg mijden, hun medicijnen niet innemen of geen netwerk hebben waar ze op terug kunnen vallen. Doordat er in de coronaperiode strenge richtlijnen waren, was het contact met sommige groepen echt minimaal. Vanaf juni is er wel een richtlijn gekomen voor inloopcentra en dagbesteding, maar deze voorzieningen gingen echt mondjesmaat open", vertelt Van den Berg.

Langetermijngevolgen

De grote toename in juni heeft volgens MIND voornamelijk te maken met gevoelens die pas later tot uiting kwamen. "Niet iedereen is hetzelfde en de omstandigheden zijn ook niet bij iedereen hetzelfde. Wel zagen we dat er in juni steeds meer stressgevoelens bij mensen naar voren kwamen. De gevolgen voor de lange termijn begonnen toen ook duidelijk te worden. Bijvoorbeeld inkomen of werk dat wegviel, geen uitzicht op vakantie of andere zaken die zorgen baarden."

Volgens de woordvoerder kun je ook verwachten dat als iets steeds langer duurt, het nog veel moeilijker wordt om het vol te houden. "De eerste periode denk je misschien dat je er wel doorheen komt. Maar als het te lang duurt dan is, zeker bij mensen die zorg nodig hebben, een aantal maanden wel heel erg lang."

Onderzoek:
Lees ook:
Onderzoek: coronacrisis kan voor psychische problemen zorgen

MIND roept hun achterban dan ook op om bij een mogelijke nieuwe tweede golf meer maatwerk te leveren. "We hebben zelf ook een les geleerd van afgelopen periode. We verwachten geen totale lockdown, maar mochten er lokaal of regionaal regels verscherpt worden, dan gaan we vooral kijken naar de behoefte van de cliënt. Het moet maatwerk zijn binnen de regels die voor iedereen gelden, maar dat hoeft niet automatisch meteen beeldbellen te betekenen."

Niet in beeld

Niet alleen mensen die voor de coronaperiode al problemen hadden zorgden voor een stijging van het aantal incidenten. "Er zijn ook veel mensen die voorheen helemaal niet in beeld waren, maar bij wie de coronaperiode wel voor moeilijkheden heeft gezorgd. Suïcidaal gedrag valt bijvoorbeeld ook onder verward gedrag", legt Van den Berg uit.

Zorgen
Lees ook:
Zorgen over mensen met psychische problemen: 'Ze raken in een isolement'

Verward gedrag hoeft ook niet altijd voor incidenten te zorgen waar de politie voor uitrukt. 

MIND roept dan ook op om een oogje in het zeil te houden bij je buren of naasten. "Er zijn een heleboel mensen met een aandoening die daardoor op een bepaalde manier verward gedrag vertonen, ook binnenshuis. Dat is heel zorgelijk. Het is belangrijk, zeker in de tijd van corona, als je merkt dat bijvoorbeeld een buurman of buurvrouw dagenlang geen geluid meer maakt of niet meer de deur uitgaat om even te kijken hoe het met iemand gaat. Als het niet goed met iemand gaat kan zich dat op verschillende manieren uiten. Daarom is het zo belangrijk om in contact te blijven."

De woordvoerder van de politie geeft aan dat de registratie van het aantal incidenten met personen die verward gedrag vertonen recent is gewijzigd. Maar wat het effect daarvan is op de cijfers en de groei van het aantal incidenten is nog niet duidelijk.

Bron: RTL Nieuws