De coronacrisis onder de loep

Gevaar verspreiding coronavirus via kleine druppels onderschat

25 juni 2020 17:56 Aangepast: 25 juni 2020 18:56
Een medewerker van de GGD neemt een coronatest af. Beeld © ANP foto

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en een aantal Europese landen pleiten er voor om ventilatiesystemen harder aan te zetten om de verspreiding van corona tegen te gaan. Deskundigen uit Nederland en het buitenland snappen niet waarom het kabinet gisteren geen extra eisen heeft aangekondigd voor de ventilatie van gebouwen in ons land. Dat zeggen experts op het gebied van binnenklimaat tegen RTL Nieuws.

Er zijn namelijk steeds meer aanwijzingen dat het virus binnenshuis via kleine druppeltjes in de lucht overdraagbaar is. In een nieuw advies aan de Europese lidstaten stelt het ECDC dat extra aanvoer van verse buitenlucht in afgesloten ruimtes het risico van de verspreiding van het coronavirus verlaagt.

Het instituut adviseert daarom om extra te ventileren, naast de gebruikelijke maatregelen zoals handen wassen en afstand houden.

RIVM: huidige regels volstaan

België heeft de ventilatierichtlijnen wel aangescherpt en die zijn in lijn met de adviezen van de Europese variant van ons RIVM. Maar volgens een richtlijn die het RIVM deze week publiceerde volstaan de huidige ventilatieregels.

Daarin stelt het Nederlandse instituut dat ventilatie die voldoet aan het bouwbesluit genoeg is. Dit ondanks de verruiming van de coronamaatregelen, waardoor vanaf 1 juli bijeenkomsten binnen met meer dan honderd mensen weer toegestaan zijn.

Waarom zingen de kans op corona kan vergroten

Verslaggever Hans Schutte legt uit wat de deeltjes precies zijn en waarom ze voor problemen zorgen.

Volgens het ECDC is er op dit moment geen hard bewijs dat het virus via de lucht kan worden overgedragen. Maar ze stellen wel dat er voldoende bewijs is voor de overdracht van het virus als veel mensen in een ruimte bij elkaar zijn. Van 318 onderzochte uitbraken in China was er maar één buitenshuis, zo schrijft het instituut.

Experts op het gebied van binnenmilieu ergeren zich aan de 'starre opstelling' van het RIVM, zeggen ze tegen RTL Nieuws. Hoogleraar binnenmilieu aan de TU Delft Philo Bluyssen: "Het bouwbesluit geeft minimale ventilatiehoeveelheden, die helaas nu al niet voldoende zijn om goed te ventileren."

Bluyssen doet onderzoek naar hoe kleine luchtdeeltjes (aerosolen) zich in ruimtes verspreiden. "Zonder goede ventilatie in gebouwen heb je een risico. Dan maakt het ook niet uit of je anderhalve meter afstand houdt. Want dan bouwt de concentratie van virussen op en die zullen uiteindelijk toch bij iemand terecht komen."

Kortzichtig

Volgens Lidia Morawska is het RIVM 'kortzichtig' als het stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat voor het feit dat kleine druppels (aerosolen) het coronavirus kunnen verspreiden. Morawska is hoogleraar aan de universiteit van Queensland in Australië.

Ze is gespecialiseerd in luchtkwaliteit en aerosolen. "De overheid moet maatregelen nemen om de ventilatie in gebouwen te verbeteren. Dus: meer ventilatie, geen recirculatie en probeer te vermijden dat luchtstromen direct langs mensen lopen."

Kenniscentra als het Europese REHVA en het Nederlandse TVVL raden hun achterban aan om gebouwen maximaal te ventileren en geen gebruik te maken van zogenoemde recirculatie van lucht.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook

Kan het coronavirus in Nederland vanzelf uitdoven?

Ventilatiemaatregelen

Hoe kun je voorkomen dat je besmet wordt via die kleine druppels? Het gaat dan om ruimtes waar meerdere mensen voor langere periode bijeenkomen. Dat kan zijn bij vergaderingen, in kantoortuinen, kerken restaurants, fabrieken.

  • Zet ramen open
  • Geen recirculatie van lucht, gebruik verse lucht van buiten
  • Zet het ventilatiesyteem op de hoogste stand
  • Schakel ventilatiesystemen 's nachts en in het weekend niet uit

Bronnen: ECDC & REHVA

Tussen technische en medische experts bestaat al langer onenigheid over de vraag of corona via de lucht wordt verspreid of niet. Medici zien daarvoor geen bewijs en gaan er dus vanuit dat de overdracht van de ziekte alleen via grote druppels gaat, dus bijvoorbeeld via hoesten en niezen. Technici daarentegen zien in meerdere studies voldoende aanwijzingen om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Open discussie

Ze wijzen daarbij op een restaurant in China, waar mensen besmet raakten door iemand van een andere tafel, die meer dan een meter van hen af zat. En op een koorrepetitie in de VS, waarbij de koorleden zich aan coronaregels hebben gehouden, maar toch zeker 32 van hen besmet raakten.

Peter Luscuere, hoogleraar Building Services aan de TU Delft, is zo'n technicus: ''Ik zou verwachten dat het RIVM op zijn minst een open discussie aangaat met andere mensen dan medici om te kijken of dat dat een rol zou kunnen spelen. Ze zouden niet alleen maar moeten zeggen dat het geen rol speelt, omdat het niet volgens de gouden standaard bewezen is."

Reactie RIVM

In een reactie laat het RIVM weten dat de maatregelen om anderhalve meter afstand te houden en het handen wassen succesvol zijn gebleken in het sterk terugdringen van het aantal besmettingen. ''Op dit moment is onduidelijk of aerogene verspreiding een relevante rol speelt in de verspreiding van het virus. Nog geen enkele studie heeft aangetoond dat de kleine luchtdeeltjes genoeg virus kunnen bevatten om mensen daadwerkelijk ziek te maken. Maar het valt niet uit te sluiten'', zegt het RIVM. Zolang daar onduidelijkheid over bestaat, adviseert het instituut wel om uit voorzorg niet in groepsverband te zingen.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore