Nieuws

Reconstructie: dit ging vooraf aan de Alliade-onthulling

11 april 2016 20:32 Aangepast: 05 maart 2019 16:39
Het hoofdkantoor van thuiszorgaanbieder Alliade Beeld © RTL Nieuws

Aan het verhaal over Alliade zijn maanden van onderzoek vooraf gegaan. We hebben honderden documenten doorgespit (jaarrekeningen, Kamer van Koophandel, inspectierapporten) en legden die voor aan deskundigen. Daarnaast spraken we tientallen bronnen; (oud)-medewerkers, cliënten en andere belanghebbenden. Hieronder lees je hoe dat ging.

 • Er komt een tip binnen dat twee directeuren van Alliade ook als directeur van zorgbedrijf Freya Groep actief zijn. Dat bedrijf zit op dat moment gevestigd op hetzelfde adres als Alliade en zou samenwerken met Alliade.
 • We trekken de twee na in het register van de Kamer van Koophandel. Dat levert een enorme kerstboom op. Naast hun functies bij Alliade bezitten en besturen ze meer dan 20(!) bedrijven en stichtingen. Vaak zijn ze onderling met elkaar verbonden.
 • De directeuren zijn niet alleen actief in de zorg, maar ook in het vastgoed, de schoonmaak en de paardensport.
 • Volgens de jaarrekeningen wordt in sommige bedrijven van de directeuren miljoenen omgezet en verdiend.
 • Ook blijkt dat Alliade de directeuren sinds 2008 miljoenen betaald heeft voor de aandelen van Zorgkompas, een thuiszorgbedrijf van de directeuren.
 • We benaderen twee accountants die gespecialiseerd zijn in zorg en vragen ze met ons naar de stukken te kijken. Zij verbazen zich over de hoeveelheid bedrijven van de directeuren, de verdiensten en de onderlinge verwevenheid.
 • We stuiten op 3 rapporten van de inspectie voor de gezondheidszorg. Daarin wordt vrij precies beschreven welke onderaannemingscontracten de directeuren namens Alliade hebben gesloten met hun eigen bedrijven. We komen er vijf verschillende tegen. Bij hun opvanghuis Woonfoyers zijn er twee. Er is er een met hun thuiszorgbedrijf Zorgassist en hun uitzendbureau Tiade. Ook hun kleinere thuiszorgbedrijfje Freya Zorg en Welzijn is onderaannemer van Alliade. 
 • We raadplegen opnieuw de accountants, en daarnaast een jurist en drie zorgeconomen. Zij oordelen allemaal dat hiermee sprake is van belangenverstrengeling. Volgens hen is dit strijdig met de governancecode in de zorg
 • Verschillende bronnen rondom Alliade bevestigen aan ons de onderlinge verdiensten. Via hen krijgen we ook contracten in handen waaruit blijkt dat de directeuren flink verdienen aan zzp’ers die ze bij hun eigen uitzendbureau Tiade betrekken. Ook horen we van hen dat de vriendin van een van de directeuren zowel directeur is van het uitzendbureau Tiade als manager bij Alliade.
 • We vragen Alliade of het klopt dat er sprake is van onderhandse dienstverlening en in welke mate. Alliade bevestigt de onderhandse dienstverlening, maar zegt in eerste instantie dat ze directeuren alleen betaalt voor diensten van hun schoonmaak- en loodgietersbedrijf. Het gaat om 'zeker niet meer' dan 2 ton per jaar [PDF].
 • Het eerste antwoord blijkt niet volledig. Alliade gaat niet in op de onderhandse zorgcontracten die de inspectie beschrijft. We leggen dit voor en er komt een tweede uitgebreider antwoord [PDF].
 • We vragen de directeuren zelf ook om een reactie. Die geven beide aan dat ze dit aan Alliade overlaten.
 • In dit tweede antwoord meldt Alliade dat de directeuren voor tonnen per jaar cliënten plaatsen bij hun thuiszorgbedrijf Zorgassist. In 2014 gaat het om een contractvolume van 2014. Dit noemde Alliade eerder niet om dat er niet expliciet naar gevraagd werd. Verder blijkt dat de directeuren ook nog 196 duizend euro per jaar aan huur ontvangen. De omzet die ze halen met schoonmaak- en loodgietersdiensten is groter dan in het eerste antwoord. Het gaat toch om meer dan 2 ton.
 • Uit dit antwoord blijkt ook dat de directeuren 3,5 miljoen euro hebben gekregen voor de aandelen Zorgkompas. Dit bedrag is gebaseerd op de behaalde omzet. Die omzetcijfers stonden om 'fiscale redenen' niet in de jaarrekeningen. De aankoop werd onder meer geadviseerd door KPMG. KPMG levert ook de controlerend accountant.
 • De vriendin van een van de directeuren was manager bij Alliade en directeur bij Tiade, maar nooit gelijktijdig, zegt Alliade. Na de uitzending krijgen we een contract in handen waaruit blijkt dat de vriendin wel gelijktijdig directeur bij Tiade en manager bij Zorgkompas is. Alliade zegt nu dat dit ‘nieuwe’ informatie is.
 • In dit uitgebreide tweede antwoord zegt Alliade overigens dat de onderhandse dienstverlening in het belang zou zijn van de cliënten. Dat het marktconform is en het niet materieel zou zijn. Ook gaat ze uitgebreid in op de onderbouwing van de miljoenenaankoop van Zorgkompas en de functies van de vriendin van een van de directeuren.
 • De Raad van Toezicht zegt hier achter te staan [PDF]
 • Voor de zekerheid leggen we dit tweede antwoord en de reactie van de Raad van Toezicht voor aan de accountants en deskundigen. Zij blijven bij hun oordeel dat dit geen excuus is voor de belangenverstrengeling.
 • We wijzen Alliade erop dat er nog steeds onderhandse zorgcontracten ontbreken. Er komt een derde antwoord. Het blijkt weer om meer geld te gaan. Ook Woonfoyers draait een omzet van 160 duizend euro met cliënten van Alliade [PDF].
 • Uitzendbureau Tiade levert zzp’ers, maar krijgt niet betaald door Alliade. We zeggen dat in contracten staat dat de directeuren wel indirect aan die zzp’ers verdienen, omdat de zzp’ers bemiddeling- en administratiekosten moeten afdragen aan de bedrijven van de directeuren. Daar gaat Alliade niet op in.
 • De woordvoerder geeft telefonisch aan dat de bestuursvoorzitter niet meer bereid is om op camera te reageren.
 • Deze periode van hoor en wederhoor duurt enkele weken. In deze periode passen de directeuren de website van de Freya groep aan. Verwijzingen naar Alliade. Ook het kantooradres wordt aangepast, het zit niet meer op hetzelfde adres als Alliade. Van de Kamer van Koophandel horen we dat een van de directeuren de adreswijziging heeft doorgegeven de dag nadat we onze eerste vragen sturen. Volgens de directeur was de adreswijziging al gepland en heeft te maken met een verhuizing.

Meer op rtlnieuws.nl:

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore