Ga naar de inhoud
Maatregelen nodig

Verbouwing circuit Zandvoort verstoort seksleven rugstreeppad en zandhagedis

De bedreigde dieren. Beeld © CCO

Een ingrijpende verbouwing van circuit Zandvoort vormt een aanslag op de beschermde rugstreeppad en zandhagedis. Hun rust- en voortplantingsplaatsen worden verstoord en vernield. Toch kan de verbouwing doorgaan, stelt de provincie Noord-Holland. Als maar beschermende maatregelen worden genomen.

Circuit Zandvoort wil volgend jaar een formule 1-race organiseren. Daarvoor zijn aanpassingen nodig, want in de huidige staat voldoet het circuit niet aan de eisen van de formule 1-organisatie.

Volgens sportief directeur Jan Lammers van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix gaat het om kleine aanpassingen. Maar uit een vergunningsaanvraag die het circuit eind juli al indiende bij de provincie blijkt dat het om een lange lijst gaat.

Lange lijst

Er moet een toegangsweg van en naar het circuit komen, een geluidswal worden afgegraven, een tribune worden geplaatst, paden worden verbreed en verstevigd, tribunes worden gesloopt, asfalt worden vernieuwd, een poel worden gedempt, een medische post worden ingericht, een tunnel worden gebouwd, een keerwand worden geplaatst en egalisatiewerkzaamheden worden verricht, om maar wat te noemen.

 

Milieuclubs
F1
Milieuclubs kunnen het circuit Zandvoort nog knap lastig maken bij rechter

Probleem is de aanwezigheid van de beschermde rugstreeppad en zandhagedis. Door de werkzaamheden gaat hun leefgebied verloren.

Ontheffing verleend

Voor een deel van dit leefgebied is het verlies tijdelijk, maar voor een deel definitief. Dit maakt dat het circuit een ontheffing nodig heeft om de werkzaamheden uit te mogen voeren.

Die ontheffing is deze week verleend door de omgevingsdienst Noord-Holland-Noord, dat namens de provincie Noord-Holland ontheffingsaanvragen behandeld.

De omgevingsdienst gaat volledig mee in de argumentatie van het circuit. Dat stelt dat de ingrepen noodzakelijk zijn om 'de toename van het aantal bezoekers' – er worden er per dag 105.000 verwacht – 'op een goede manier te kunnen ontvangen en distribueren over het bestaande circuitterrein.'

Veiligheid

De extra tribunes zouden ervoor zorgen dat 'ongewenste schade door vertrapping van het kunstmatige duingebied' achterwege blijft en de extra toe- en uitgangen zouden nodig zijn om de veiligheid te garanderen.

Het circuit heeft toegezegd beschermende maatregelen te nemen. Zo moeten amfibieschermen worden geplaatst en dieren worden 'weggevangen' met tapijttegels of bitumenplaatjes en ingegraven halve en hele emmers, om vervolgens te worden verplaatst naar geschikte leefgebieden waar geen werkzaamheden plaatsvinden.

De ontheffing geldt tot 30 april 2020. In mei van dat jaar moet de eerste Grand Prix plaatsvinden.