Ga naar de inhoud
Kamer onjuist geïnformeerd

Belastingdienst gebruikte nepbewijs om fraude aan te tonen

Beeld © ANP

De Belastingdienst heeft nepbewijs gebruikt om een gastouderbureau voor kinderopvang – en honderden ouders – keihard aan te pakken en toeslagen voor kinderopvang onterecht stop te zetten. Het gaat in vrijwel alle gevallen om ouders met een tweede nationaliteit, zoals de Turkse of Marokkaanse.

Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en dagblad Trouw.

De dienst heeft onjuiste en verouderde informatie gebruikt en dit tot op de dag van vandaag verzwegen. Op basis van die informatie informeerde staatssecretaris Snel (Financiën) de Tweede Kamer verkeerd, in een affaire waarvoor hij eerder diep door het stof moest. Waarom de Belastingdienst rommelde is onduidelijk. Na de Bulgarenfraude stond de fiscus onder grote druk om snel resultaat te boeken bij het opsporen van fraude.

Ahmet
Lees meer
Ahmet in gevecht met Belastingdienst: 'Ik wil dat mijn naam gezuiverd wordt'

Beweringen niet waar

Het gaat om het gastouderbureau Dadim voor kinderopvang uit Eindhoven. De Belastingdienst heeft altijd beweerd dat 'signalen' van de GGD in 2013 aanleiding waren voor een onderzoek naar dit bureau, wegens vermoedens van georganiseerd misbruik en fraude. Snel herhaalde dit, ook na een vernietigend rapport van de Nationale Ombudsman over de hardhandige en onterechte stopzetting van betaling van toeslagen.

Betrokken GGD's melden nu officieel dat de lezing van de Belastingdienst en Snel helemaal niet waar is. Zij zeggen dat ze in 2013 zulke signalen helemaal niet hebben gegeven, omdat daar geen aanleiding voor was. Uit ons onderzoek blijkt dat een ongedateerd, oud rapport uit 2011 de basis vormde voor de beschuldigingen. Dit rapport werd in een rechtszaak niet geaccepteerd. Niet vermeld werd dat er na onderzoek en herinspectie door GGD's in 2012 juist 'positieve bevindingen' waren over dit bureau. Dat was ook tweemaal zo in 2013 en in 2014. Toch blijft Snel de verouderde beschuldigingen uit 2011 letterlijk herhalen.

Onderste steen boven

De Belastingdienst kon gisteren geen verklaring geven waarom onjuiste en verouderde informatie is gebruikt en of staatssecretaris Snel dit weet. Een woordvoerder laat in een formele reactie op een reeks vragen weten: "Uiteraard willen wij ook de onderste steen boven hebben."

Financiële problemen voor Fatma door dubieus onderzoek Belastingdienst

02:56
De Belastingdienst blijkt de tweede nationaliteit van burgers bij te houden. De dienst lijkt zelfs aan de hand daarvan strenger te handelen. Fatma heeft twee nationaliteiten. Ze raakte zonder goede aanleiding haar toeslag voor kinderopvang kwijt.

Stevig ingrijpen

De valse start in 2013 leidde tot vervolgonderzoek van de Belastingdienst, met grote gevolgen voor het bureau, en voor honderden ouders. Een speciaal team van de Belastingdienst (Combiteam Aanpak Facilitators, CAF), bezocht in november 2013 zo’n 20 gastouders, allemaal met een 'buitenlandse achtergrond'.

De Belastingdienst zet door, en begint een onderzoek naar Dadim. Werkwijze: 'snelle analyse' en 'experimentele' aanpak, en 'stevig' ingrijpen, in de nasleep van de Bulgarenfraude. Er volgt een boekenonderzoek in mei 2014. De Belastingdienst dacht een organisator van georganiseerde fraude te pakken te hebben, maar komt erachter dat dit niet klopt. Tot op de dag van vandaag is het bureau niet aangepakt, omdat er geen enkel bewijs is. Het ministerie van Financiën erkent dat geen enkele sanctie is opgelegd.

Opheldering
Lees meer
Opheldering geëist over etnisch profileren Belastingdienst: 'Heel pijnlijk'

Onbehoorlijk

Honderden ouders komen in de problemen door de stopzetting van de toeslagen. Ook ouders die geen enkele link hebben met Dadim. Ze worden het bos in gestuurd, ook nadat ze bewijs hebben ingeleverd dat alles wel klopt. Maar ze staan op een 'zwarte lijst', en komen er niet vanaf. Ze weten niet wat de beschuldiging is waartegen ze zich moeten verweren, en worden consequent afgepoeierd. Tegen de ouders worden 'bevindingen' gebruikt uit het onderzoek naar Dadim. De Nationale Ombudsman oordeelde eerder vernietigend over de zaak. Maandag riep de Ombudsman staatssecretaris Snel op 235 gedupeerde ouders eindelijk tegemoet te komen, omdat sprake is van 'onbehoorlijk' overheidshandelen.

'Waarom
Lees meer
'Waarom ik? Waarom wij? Het was een jarenlange hel'

Amateuristisch en vooringenomen

Oud-belastinginspecteur Nout Kops, die op verzoek van Dadim het dossier bestudeerde zegt dat de zaak op alle fronten stinkt en noemt het 'schandalig wat hier is gebeurd'. "Ik ben nog steeds bijzonder boos." Trouw en RTL zagen de nauwgezette rapportages die hij maakte. Kops: "Ik heb minachting voor dit optreden van de overheid. Het onderzoek van de Belastingdienst was zo amateuristisch, zo vooringenomen. Er móest iets gevonden worden, terwijl dat er niet was. Er wás geen sprake van fraude. En ze gaan maar door met hun verdachtmakingen. Schandalig."

Gastouderbureau Dadim kwam in grote problemen door het optreden van de Belastingdienst, en overleefde ternauwernood. De directeur van Dadim, Ahmet Gökçe zegt: "We vechten nu al jaren tegen ongefundeerde verdachtmakingen. Ik hoop dat hier nu eindelijk een einde aan komt."

'Het ziet er ernstig uit'

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich vastbeet in dit dossier, zegt: "De hele zaak ziet er ernstig uit. Ik wil deze documenten zelf kunnen controleren. Er is gerede twijfel over de aanleiding van deze onderzoeken." Hij eist nu snel een onafhankelijk onderzoek, waar klokkenluiders zich kunnen melden. SP-Kamerlid Renske Leijten: "Deze zaak stonk al en begint nu echt te rotten. Als de Kamer over de aanleiding van deze zaak verkeerd is geïnformeerd, kan dat heel grote consequenties hebben."

Etnisch profileren

Vorige week onthulden RTL Nieuws en Trouw dat er een onderzoek loopt van de Autoriteit Persoonsgegevens, na klachten dat er door de Belastingdienst is gediscrimineerd bij toezicht en controle. De Belastingdienst blijkt nog altijd gegevens over tweede nationaliteit bij te houden, hoewel dat niet mag. De dienst ontkent dat tweede nationaliteit een rol heeft gespeeld, maar sluit niet langer uit dat er etnisch is geprofileerd. Daarom laat de dienst nu zelf ook een onafhankelijk onderzoek instellen. 

De affaire rond Dadim is slechts een van de zogeheten CAF-zaken. Er zijn tientallen andere onderzoeken die nu ook tegen het licht worden gehouden. Hoeveel ouders daarin gedupeerd zijn is nog onbekend.