Ga naar de inhoud
'Eenmalig contact'

Grapperhaus erkent invloed NCTV op onafhankelijk onderzoek MH17

Dick Schoof tijdens een MH17-debat in 2016. Beeld © ANP

De nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) heeft wel degelijk geprobeerd het onafhankelijk onderzoek naar het overheidsoptreden in de nasleep van MH17 te beïnvloeden. Dit blijkt uit een brief die minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zojuist naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat om het onderzoek van de Universiteit Twente, onder leiding van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC). Eerder berichtten GeenStijl en RTL Nieuws dat in alle fases van het onderzoek geprobeerd is dat onderzoek te beïnvloeden.

Oud-terreurbestrijder
Lees meer:
Oud-terreurbestrijder Schoof oefende grote druk uit op MH17-onderzoek

Kritisch op overheid

Grapperhaus ontkende dat. Nu erkent de minister dat een NCTV-medewerker - die lid was van de begeleidingscommissie - 'eenmalig' contact had met de MH17-projectleider van het NCTV. Onderwerp van gesprek waren de concept-conclusies van het onderzoek, dat kritisch was over de overheid. De NCTV coördineerde het optreden van de overheid in de nasleep van MH17.

De minister zegt nu dat de NCTV-medewerker destijds contact zocht met de NCTV-projectdirecteur-MH17 'omdat hij behoefte had aan intercollegiaal overleg' over hoofdstuk 10 van het rapport. Grapperhaus liet dit weg in het feitenrelaas dat hij eerder aan de Tweede Kamer stuurde. Ook vertelde hij toen niet dat meerdere medewerkers van de begeleidingscommissie (bestaande uit ambtenaren zoals de NCTV-medewerker) vonden dat de conclusies te negatief waren. De definitieve conclusies zouden later worden afgezwakt.

Inhoudelijke conclusies

Om de Kamer gerust te stellen heeft Grapperhaus de conceptversie van het onderzoek nu vertrouwelijk naar de Kamer gestuurd, zodat die kan zien dat de conclusies in het cruciale hoofdstuk 'niet wezenlijk' zijn aangepast. Het schriftelijk commentaar van de NCTV-ambtenaar uit de begeleidingscommissie maakt hij niet openbaar, omdat dat 'persoonlijke beleidsopvattingen' zouden zijn.

De NCTV-projectdirecteur MH17 bracht de toenmalige baas van het NCTV, Dick Schoof, op de hoogte van alle stappen in de evaluatie onder leiding van het WODC. Via deze projectdirecteur drong Schoof ook aan op wijziging van het onderzoek. Dat werd afgewezen. Volgens minister Grapperhaus heeft Schoof zichzelf op geen enkele manier bemoeid met de inhoudelijke conclusies, en heeft hij concepten van het onderzoek niet gezien.