Ga naar de inhoud
Onderzoek

Waarom publiceert RTL Nieuws inspectierapporten van restaurants uit 2017?

Beeld © iStock

RTL Nieuws publiceert vandaag rapporten over honderden restaurants die in 2017 onder verscherpt toezicht stonden van de NVWA. Bekijk en lees hier wat de onderzoeksredactie heeft gedaan, wat er precies in de rapporten staat en waarom RTL Nieuws ze publiceert.

Zo onderzocht RTL Nieuws de restaurants

03:33

Wat voor stukken heeft RTL Nieuws gepubliceerd?

RTL Nieuws heeft in januari 2018 met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur aan de NVWA gevraagd om rapporten die gemaakt zijn tijdens inspecties van restaurants die in 2017 onder verscherpt toezicht stonden. Dat betekent dat ze in een periode van twee jaar tijd ten minste drie boetes hebben gekregen. Onlangs heeft de NVWA besloten dat wij deze stukken mochten ontvangen. Daarmee zijn ze openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Waarom duurde het zo lang voordat RTL Nieuws de stukken kreeg?

Die vraag is lastig te beantwoorden. In principe zou de NVWA volgens de wet binnen drie maanden een besluit moeten nemen op ons verzoek. We hebben in 2018 zeer regelmatig contact gehad met de NVWA over de voortgang van het verzoek. Telkens werd de deadline voor het verstrekken van de gegevens opgeschoven. Volgens de NVWA was de afdeling die het verzoek moest behandelen vooral druk.

Wat vinden de horecazaken van de openbaarmaking van de rapporten?

Wij hebben eerst alle genoemde bedrijven, 447 in totaal, aangeschreven en gevraagd hoe het er nu voor staat met de hygiëne en voedselveiligheid in de bedrijven. Bovendien willen wij in onze berichtgeving de context van de stukken duidelijk maken. De informatie die wij hebben ontvangen, gaat namelijk niet verder dan 2018. Daarom zijn alle reacties van restaurants aan de bijbehorende rapporten toegevoegd. 

Dus de stukken zijn eigenlijk gedateerd?

Ja. Het liefst zouden wij van de NVWA informatie krijgen over de huidige toestand van de hygiëne en voedselveiligheid in alle horecagelegenheden in Nederland. Voor lunchrooms en een selectie van horecagelegenheden in de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam worden deze gegevens gedeeltelijk gepubliceerd, maar de rapporten en bevindingen van horecazaken in de rest van het land worden op dit moment nog geheim gehouden.

Doordat de gegevens pas ruim een jaar later zijn verstrekt aan RTL Nieuws, kan de situatie in de betreffende zaken inmiddels veranderd zijn. Ook kan in de tussentijd sprake zijn geweest van een bedrijfsovername of kan het betreffende restaurant inmiddels gesloten zijn. Vaak geven de overige restaurants aan dat de situatie inmiddels weer op orde is.

Waarom publiceren jullie die rapporten dan toch?

Wij vinden dat klanten vanuit het oogpunt van voedselveiligheid en gezondheid het recht hebben te weten wat er gebeurt in de keukens van restaurants waar zij eten. Hoe sneller die informatie openbaar wordt, hoe beter, maar wij vinden niet dat restaurants het geheim mogen houden als zij zich in het verleden niet aan de regels hielden. Bovendien gaat het in dit geval om restaurants die onder verscherpt toezicht staan en dus meerdere overtredingen in een relatief kort tijdsbestek hebben begaan.

In de rapporten wordt soms verwezen naar foto's, waar zijn die te vinden?

Het klopt dat inspecteurs tijdens hun werk ook foto's maken van de situatie in de keukens. In diverse rapporten wordt ook verwezen naar deze foto's en in eerdere verzoeken heeft de NVWA foto's ook openbaar gemaakt. RTL Nieuws heeft bij de NVWA ook expliciet gevraagd om dit beeldmateriaal, om zo een nog beter beeld te krijgen van de situatie die inspecteurs aantroffen. De NVWA heeft echter besloten deze foto's geheim te houden. RTL Nieuws is het hier niet mee eens, vindt dat zo geen optimaal beeld van de situatie kan worden geschetst en heeft daarom bezwaar aangetekend tegen deze beslissing.