Ga naar de inhoud
Non-actief om geloofskwestie

Leerkracht geschorst om beledigen profeet Mohammed: 'Nog nooit voorgekomen'

Het Hoofdvaart College in Hoofddorp. Beeld © Google Streetview

Volgens leerlingen zou hij de profeet Mohammed beledigd hebben, maar de techniekinstructeur van het Hoofdvaart College in Hoofddorp ontkent. Sinds eind januari is hij geschorst. 'Dit is nog nooit voorgekomen.'

Volgens De Telegraaf, die de schorsingsbrief van de directie in handen heeft, verwijt de directie de man dat hij gezegd zou hebben dat de profeet Mohammed getrouwd was met een meisje van 8 jaar oud en dat dit in Nederland als pedofilie wordt gezien.

Geloofskwestie

De techniekinstructeur, die thuiszit, weerspreekt de beschuldiging. Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) gaat het om een 'unieke situatie' en is het nog niet eerder voorgekomen dat een leraar op non-actief is gesteld vanwege een geloofskwestie.

De Dunamare Onderwijsgroep, waarvan de vmbo-school onderdeel is, reageert middels een brief op hun site. "In het belang van de leerlingen, de medewerker en de school is er een time-out ingesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd, en wat het vervolg daarop kan zijn."

Mediation

Het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep is in gesprek gegaan met zowel de medewerker als de schoolleiding, staat op de site te lezen. Uit dat gesprek bleek dat het onderling vertrouwen tussen de schoolleiding en de medewerker in 'ernstige mate is beschadigd'.

"Dit heeft ertoe geleid dat er een voorstel is gedaan tot een mediationtraject met een onafhankelijke en onpartijdige mediator om op korte termijn met elkaar te bespreken wat het best mogelijke vervolg kan zijn voor zowel de medewerker als de school." Om privacyredenen wil de directie verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan.