Ga naar de inhoud
Scholenonderzoek

Binnen zes jaar van zeer zwak naar bovengemiddelde school: 'Het was een heftige periode'

Basisschool de Linderakkers in Valthe heeft orde op zaken gesteld na een zwakke inspectiebeoordeling in 2012. Beeld © RTL Nieuws

Een school die drie jaar slecht scoort op de eindtoets kan rekenen op extra aandacht van de Inspectie voor het Onderwijs. Het gebeurde basisschool De Linderakkers in Valthe. In 2012 werd de school mede daardoor als ‘zeer zwak’ beoordeeld. De school wist zich met succes te revancheren.

Het kwam niet helemaal als verrassing, maar had niettemin een grote impact op basisschool De Linderakkers in het Drentse Valthe. In 2012 beoordeelde de Inspectie voor het Onderwijs dat de school tot de allerslechtste van het land behoorde. De school kreeg als oordeel 'zeer zwak'.

"Het was een heftige periode", herinnert teamleider Henriët Kamies zich. Ze was net een paar maanden als teamleider actief toen het oordeel kwam.

De inspectie was niet mild. Zo waren de uitleg van leraren en de resultaten van de eindtoets niet goed. 'De eindopbrengsten zijn onvoldoende, omdat de resultaten op de onafhankelijke eindtoets de laatste drie jaar onder de ondergrens liggen', schreef de inspectie (pdf).

Scholenonderzoek
Lees ook:
Scholenonderzoek 2019: zo scoort jouw school op de eindtoets

Ommekeer

Volgens Kamies was er op het oordeel weinig af te dingen. "Er waren wisselingen binnen het team, wat er toe heeft geleid dat de doorgaande lijnen wat minder scherp waren afgesteld." En ook de benadering dat leerlingen vooral veel zelfstandig moesten werken, bleek volgens Kamies niet bevorderlijk.

Hoe anders is de situatie nu. Zes jaar na de negatieve beoordeling mag de school zich weer op de borst kloppen. De eindtoetsresultaten van de Valther leerlingen zijn nu juist bovengemiddeld goed. Op het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws op basis van die eindtoets scoort de school zelfs een 7,9.

Trots

Van zeer zwak naar een 7,9 in zes jaar. Ze zijn er trots op in Valthe. "Het is een bewijs dat we goed onderwijs leveren op school. We hebben orde op zaken gesteld. En we hebben daarvoor altijd het vertrouwen van ouders gehad."

Zo is het personeelsbestand in Valthe stabieler geworden. "Er is structuur, er is rust, er heerst een pedagogisch goed klimaat hier. Kinderen voelen zich veilig bij ons op school en de leraren geven gedegen instructies aan de kinderen."

Minder zelfstandig, meer uitleg

Het onderwijs op de Drentse basisschool is niet meer overwegend gericht op het zelfstandig werken van leerlingen. Kamies: "Kinderen kunnen wel een heleboel dingen maken en doen, maar het gaat er op de basisschool om dat ze ook iets leren. En de leerkracht is er voor om de kinderen nieuwe leerdoelen bij te brengen."

In Valthe willen ze nu het goede niveau vasthouden. De cijfers op de eindtoets en tussenliggende onderzoeken worden dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. "Het zijn belangrijke gegevens die heel goed meten waar een leerling staat." Het schooladvies voor de middelbare dat leerlingen in groep 8 krijgen wijkt in Valthe dan ook nauwelijks af van de resultaten op de eindtoets. "Het klopt echt in bijna alle gevallen."

Wat zegt de eindtoets?

Voor een leerling is de eindtoets een objectieve toets om te zien waar de leerling staat. Het advies dat een school een leerling meegeeft is echter bepalend voor het vervolgonderwijs en niet het advies op basis van de toets. Scoort een leerling minder op de eindtoets, maar is de school van mening dat hij wel meer kan, dan geldt dat advies. Wel kan een lager schooladvies na een goede eindtoets worden heroverwogen.

Voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs op een school zijn de eindtoetsresultaten zijn een belangrijke indicatie. Natuurlijk is er meer dan alleen de eindtoets, maar omdat de toets verplicht is op elke basisschool is het eenvoudiger om de prestaties van scholen te vergelijken.

Dat doet bijvoorbeeld ook de Inspectie voor het Onderwijs: "Het geeft belangrijke informatie waaraan we kunnen zien of de school haar leerlingen voldoende heeft geleerd."

Zeeuwse
Lees ook:
Zeeuwse basisscholen scoren het beste op de eindtoets