Ga naar de inhoud
Nieuws

Grootste pensioenfondsen waarschuwen voor daling pensioenen

Het is tijd voor actie, zeggen de pensioenfondsen. Beeld © ANP

De twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en PZFW, waarschuwen dat de pensioenen mogelijk verlaagd moeten worden. Komend jaar blijven de pensioenen gelijk, maar de dreiging van een pensioenverlaging in 2021 neemt toe.

Zowel ABP als PZFW wijzen met een beschuldigende vinger en chagrijnige blik naar de sociale partners. Volgens PFZW kan een verlaging van pensioenen mogelijk voorkomen worden als er nieuwe afspraken worden gemaakt over het pensioenstelsel in Nederland.

Het fonds hoopt dat zowel de sociale partners, ofwel de werkgevers en werknemers, als het kabinet 'doordrongen zijn van de noodzaak' om nieuwe afspraken te maken. Dat is in 2018 uitvoerig geprobeerd, maar de onderhandelingen klapten en zicht op een nieuw pensioenakkoord is ver weg.

'Tot
Lees ook:
'Tot het gaatje gegaan' in marathonsessie, maar geen pensioendeal

'Nieuw stelsel is broodnodig' 

De beide pensioenfondsen vertegenwoordigen samen zo'n 5,7 miljoen (oud-)werknemers. PZFW beheert het pensioenvermogen van medewerkers in de sector zorg en welzijn, ABP is er voor de ambtenarenpensioenen.

Ook ABP zegt zeer teleurgesteld te zijn dat er geen pensioenakkoord tot stand is gekomen. Een nieuwe pensioenstelsel is 'broodnodig', zegt het fonds. "Tot die tijd is er geen andere keus dan deelnemers te blijven vertellen dat de kans bestaat dat de pensioenen verlaagd worden en dat verhoging voorlopig nog ver weg is", schrijft het.

Kans op pensioenverlaging vanaf 2020

ABP noemt de kans op pensioenverlaging in 2020 klein, maar benadrukt wel dat de kans dan en de jaren erna aanwezig is. Het fonds denkt dat er in 2020 en daarna ook geen sprake zal zijn van een indexatie van de pensioenen, waarbij het met de prijs verhoogd wordt.

De actuele dekkingsgraad bij het amtenarenpensioenfonds steeg in de eerste maanden van 2018 van 104,4 procent naar 105,9 procent. Daarna zakte de actuele dekkingsgraad flink, naar 97 procent eind 2018. Volgens het fonds is dat te wijten aan onrustige beurzen en een dalende rente.

Beleidsdekkingsgraad onder minimaal niveau

Voor een eventuele verhoging van het pensioen is de beleidsdekkingsgraad leidend. Dat is het gemiddelde van alle actuele dekkingsgraden in de voorgaande twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad rekent uit hoeveel euro's er in kas zijn voor iedere euro die (uiteindelijk) uitgekeerd moet worden. 

Dit is bij ABP gestegen van 101,5 procent naar 103,8 procent. Daarmee is de beleidsdekkingsgraad nog wel 0,4 procent onder het vereiste minimum van 104,3 procent.

De actuele dekkingsgraad bij PFZW heeft een vergelijkbare negatieve ontwikkeling als die van ABP. Bij het fonds voor de zorgsector zakte de actuele dekkingsgraad afgelopen kwartaal van 103,4 procent naar 97,5 procent, om dezelfde redenen.

Vierde jaar op rij

Bij PFZW was de beleidsdekkingsgraad het hele jaar vrij stabiel, maar uiteindelijk is deze gedaald van 101,5 procent naar 101,3 procent. Dat is, net als bij ABP, onder de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Het is het vierde jaar op rij dat PFZW een beleidsdekkingsgraad heeft die onder het minimaal vereiste percentage ligt. Als dat tot en met eind 2020 het geval blijft, moeten de pensioenen omlaag.