Ga naar de inhoud
Prijsdaling niet genoeg

Bedrijven blijven woedend over prijs uitstoot CO2: 'Burger wordt hoe dan ook genaaid'

Archieffoto. Beeld © ANP

Het kabinet is bereid de plannen voor invoering van een minimumprijs voor CO2-uitstoot stevig af te zwakken. Dat blijkt uit documenten die het ministerie van Economische Zaken heeft uitgedeeld onder de deelnemers aan de klimaattafel over elektriciteit, en die in handen zijn van RTL Nieuws.

Bedrijven die elektriciteit produceren zijn desondanks woedend over de kabinetsplannen. Volgens vertegenwoordigers van de bedrijven levert invoering van de minimumprijs niets op voor het milieu, maar maakt het alleen het leven van 'gewone Nederlandse burgers duurder', aldus een betrokkene.

Prijs loopt op

De minimumprijs voor CO2 is een middel van het kabinet om de luchtvervuiling en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Vervuiling wordt door de invoering duurder.

In het regeerakkoord van het kabinet staat dat de minimumprijs van CO2 oploopt van 18 euro per ton in 2020 tot 43 euro per ton in 2030. Het jongste voorstel van het kabinet gaat uit van een beginprijs van 10,9 euro per ton. Dat loopt op naar de 43 euro uit het regeerakkoord in 2030.

Minder
Lees ook
Minder CO2-uitstoot? 'Dan moeten de kolencentrales dicht'

In Europa geen prijs

Omdat andere Europese landen geen minimum CO2-prijs hebben, benadrukken de Nederlandse elektriciteitsproducenten dat het kabinet hun concurrentiepositie verslechtert. "Door deze plannen zal straks vuile stroom uit Duitse kolencentrales worden geïmporteerd, terwijl relatief schone Nederlandse gascentrales stilliggen."

Confrontatie Energie Nederland en Ministerie

Om de boosheid van het bedrijfsleven te illustreren doet in de wandelgangen van de klimaattafel de volgende anekdote de ronde over een gesprek tussen de voorzitter van Energie Nederland (de vereniging van elektriciteitsbedrijven in ons land), Medy van der Laan, en de hoogste energie ambtenaar van het ministerie van EZ, Sandor Gaastra.

Van der Laan slaat woedend met de vuist op tafel dat ze geen minimum CO2-prijs wil, Gaastra glimlacht minzaam en meldt dat het kabinet de prijs wettelijk zal regelen en dan moeten de producenten wel. Van der Laan dient hem van repliek door te melden dat hij haar niet kan dwingen windmolens te bouwen. Windmolens zijn bittere noodzaak wil het kabinet de afgesproken doelen over het verminderen van de CO2-uitstoot halen.

Invoering andere landen

In de documenten beschrijft het kabinet dat het verwacht dat op 'langere termijn andere landen ook soortgelijke maatregelen nemen'. Ook denkt het kabinet dat de het verlagen van de prijs ten opzichte van het regeerakkoord ertoe zal leiden dat het bedrijfsleven voldoende tijd heeft 'flankeren beleid in te voeren'.

"We spreken ook actief met buurlanden om hen warm te maken voor het invoeren van een minimum CO2 prijs, zodat zowel de effecten op de Europese CO2-uitstoot als op de leveringszekerheid positief beïnvloed zullen worden."

Instructies
Lees ook
Instructies en uitstoot: dit moet je weten als je gaat vliegen

Nederland op achterstand

Maar tot het zover is staan de Nederlandse stroom, gas en warmte producenten naar eigen zeggen op achterstand. Een achterstand waarvoor uiteindelijk de burger zal opdraaien. "De bedrijven zullen de hogere prijs doorberekenen aan de burger. Het wordt dus sowieso duurder voor de burger, die wordt hoe dan ook genaaid", aldus een betrokkene.

Aan de klimaattafels wordt ook gesproken over een minimum CO2-prijs voor de industrie. Het bedrijfsleven is daar mordicus tegen. In een open brief aan minister Wiebes (EZK) van werkgeversorganisatie VNO/NCW schrijft werkgeversvoorman De Boer dat nationale heffingen investeerders afschrikken.