Ga naar de inhoud
ONDERZOEK

Tijdlijn stint: van veilige innovatie tot waardeloos schroot

Beeld © RTL Nieuws

2008: De Tweede Kamer geeft de minister van Verkeer en Waterstaat opdracht de Segway (foto hieronder) toe te laten aan het verkeer. Omdat de toelating mogelijk strijdig is met Europese en nationale wetgeving, wordt de Segway gedoogd. Er wordt een maas in Europese regels gevonden, en de Segway wordt aangemerkt als ‘bijzondere bromfiets’.

2011: Het ministerie maakt een wet om de ‘bijzondere bromfiets’ verder mogelijk te maken. De Raad van State is zeer kritisch. De Dienst Wegverkeer (RDW) waarschuwt het ministerie in april 2011 voor de ingrijpende gevolgen. Omdat wordt afgestapt van ‘typegoedkeuring’ zoals bij andere producten, wordt de rol van RDW uitgekleed. De RDW waarschuwt nadrukkelijk (lees brief) dat er dus geen goed toezicht zal zijn: niet op het hele productieproces, niet op de kwaliteit en veiligheid van het product.

De aanvraag van de fabrikant van Stint wordt in november 2011 door de minister goedgekeurd, ondanks kritische kanttekeningen van RDW en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

2012: Edwin Renzen brengt samen met industrieel ontwerper Peter Noorlander de eerste elektronische bolderkarren op de markt. Ze zijn bedoeld als milieuvriendelijke, veilige oplossing voor vervoer van (maximaal 10) kinderen van en naar de kinderopvang.

2014: TNO waarschuwt in een onderzoek naar de toename van allerlei nieuwe voertuigen op de weg en voor het gebrek aan kwaliteitscontrole en toezicht op veiligheid: ''Voor deze categorie is er geen wet- en regelgeving om de veiligheid van de gebruiker, maar ook de omgeving te kunnen garanderen. Dat maakt het moeilijk om potentieel onveilige voertuigen te weren van de Nederlandse weg.''

De Stint fabrikant wil een nieuwe versie van de Stint op de markt brengen. Hij meldt zijn ontwerp aan bij ministerie en RDW. De behandeling duurt lang. Het plan sneuvelt, omdat wordt gewerkt aan nieuwe regels.

2015 In nieuwe wetgeving worden de eisen aan de bijzondere bromfiets opgeschroefd op basis van Europese regels. Feitelijk wordt de oude regeling ‘dichtgeschroeid’. Fabrikanten en brancheorganisatie vragen meermaals om heldere regels over welke veranderingen wel of niet moeten worden gemeld.

2015/2016/2017 Er worden nog wel nieuwe bijzondere bromfietsen, maar het gaat daarbij uitsluitend om vervoer van 1 persoon. Het gaat daarbij om de Yedoo Mezeq E-step, de Kickbike Luxury, de Ninebot Urban, Kickbike Cruise en Fax Max en de Runner van Qugo.

2018

Voorjaar: Het ministerie werkt samen met RDW en anderen aan een Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Een werkgroep waarschuwt voor de vele nieuwe voertuigen die op de weg komen, en het gebrek aan kwaliteitscontrole en toezicht.

20 september: Ongeval op het spoor in Oss. 4 kinderen komen om het leven. De begeleidster en een ander kind raken zwaargewond. Politie Brabant doet onderzoek.

21 september: Minister kondigt onderzoek aan naar toelating van en toezicht op bijzondere bromfietsen en andere innovatieve voertuigen. Politie doet onderzoek. Stint mag van minister op de weg blijven, omdat niet vast staat dat er een veiligheidsprobleem is. Minister geeft stukken uit 2011 vrij over de toelating en kritiek daarop

1 oktober: Minister kondigt schorsing van de Stint aan. Op basis van ‘verkennend’ onderzoek is er ‘twijfel’ over veiligheid. Fabrikant weerspreekt alle onderdelen van het onderzoek. Vanaf 2 oktober mogen alle 3500 Stints de weg niet op.

5 oktober: Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) meldt aan RTL Nieuws dat bij die inspectie in de afgelopen vier jaar 15 ongevallen bekend zijn. Inspectie zegt geen aanleiding te hebben te denken dat er technische mankementen met de Stint niet.

17 oktober: RTL Nieuws meldt dat ministerie vertrouwelijk NFI-rapport over Stint misleidend heeft samengevat voor de Tweede Kamer.

18 oktober: Rechtszaak van kinderdagverblijf uit Almere tegen ministerie, omdat schorsing niet zorgvuldig zou zijn en er geen goed alternatief is. Uitspraak: 1 november. Ministerie stuurt ’s avonds een deel van vertrouwelijke stukken naar parlement, zoals NFI-rapport, en de zeer kritische brief van RDW uit 2011. Uit het antwoord van het ministerie blijkt dat de RDW gelijk had.

26 oktober: De inspectie publiceert de onderzoeksopdracht aan TNO. TNO wil niet zeggen wanneer ILT voor het eerst heeft gevraagd om dit onderzoek te doen.

29 oktober: Fabrikant Stint vraagt faillissement aan. De bedrijfswaarde van 20 (miljoen) is verdampt; wat rest is waardeloos schroot.

De
Lees ook
De stint en de geur van wanbeleid
Bron: RTL Nieuws / Pieter Klein en Yoeri Vugts

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore