Ga naar de inhoud
Nederland

Jaarlijks duizenden doden door werk

Elk jaar sterven in Nederland zeker 3000 mensen door hun werk. Dat zegt de FNV na onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Kanker door werken met chemicaliën komt het vaakst voor. Chemische stoffen op het werk leiden tot zo'n 1350 doden per jaar. De FNV noemt het 'schokkend' dat jaarlijks ook ongeveer 200 miskramen voorkomen, doordat de ouders hebben gewerkt met gevaarlijke chemicaliën.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten - te wijten aan veel te hoge werkdruk - scoren met 825 sterfgevallen ook hoog. Dat geldt ook voor longaandoeningen, waardoor jaarlijks 570 doden vallen. Daarnaast sterven er werknemers aan infectieziekten (50), waarvan Q-koorts een van de nieuwste voorbeelden is.

Arbeidsongevallen

Het aantal doden door arbeidsongevallen is met 100 relatief laag vergeleken bij het totale aantal sterfgevallen. Het onderzoek geeft geen cijfers over het aantal zelfdodingen door werknemers, bijvoorbeeld door pesten op het werk.

Voorkomen

Volgens de onderzoekers is het vaak moeilijk om de relatie tussen werk en overlijden één op één te benoemen. "Maar het is wel duidelijk dat we met een serieus probleem van doen hebben", volgens de onderzoekers. Het centrum stelt verder: "De meeste van deze sterfgevallen hadden voorkomen kunnen worden."

Ongunstige omstandigheden

Gert van der Laan van het Centrum voor Beroepsziekten stelt dat mensen in sommige beroepen eerder worden getroffen dan in andere. "De dood discrimineert. Daarbij speelt ook de wet van ophoping van ellende: mensen met ongunstige arbeidsomstandigheden hebben vaker een minder gunstige leefstijl (rookgewoontes, dieet)."

Registratie

In reactie op de uitkomsten van het onderzoek stelt FNV-bestuurder Leo Hartveld: "De grenzen van deregulering en privatisering zijn allang bereikt: bedrijfsartsen registreren slecht en de handhaving faalt. Bovendien moet de registratie van werkgerelateerde sterfte goed worden opgezet. De overheid moet ophouden om alles aan sociale partners over te laten."

Cijfers wereldwijd

Volgens de International Labour Organisation (ILO), de VN-organisatie voor arbeid te Geneve, sterven jaarlijks meer dan 2 miljoen werknemers door ongelukken en arbeidsgerelateerde ziekten, vinden er 270 miljoen ongelukken op het werk plaats, leidt blootstelling aan chemische stoffen tot sterfte van 440.000 werknemers en leidt asbest jaarlijks tot zo’n 100.000 doden.

Workers Memorial Day

Het onderzoekis uitgevoerd in het kader van Workers Memorial Day. Op 28 april herdenkt de vakbeweging wereldwijd werknemers die door hun werk gestorven zijn.


Dood door werken in Nederland

Doodsoorzaak | aantal per jaar Kanker | 1350 Hart- en vaatziekten | 825 Longaandoeningen | 570 Arbeidsongevallen | 100 Infectieziekten | 50

Het Centrum voor Beroepsziekten heeft alle ziekten op een rijtje gezet.
Naar beroepsziekten.nl

Bron: RTLNieuws.nl