Nederland

Kamer wil waterschappen opheffen

14 november 2011 10:19 Aangepast: 14 november 2011 11:27

De Tweede Kamer wil de waterschappen afschaffen. Er is een meerderheid van PvdA, PVV, SP en D66 voor een motie van D66-Kamerlid Gerard Schouw, die oproept tot het opheffen van de bestuurslaag.

De waterschappen houden zich bezig met het waterbeheer in Nederland. De belangrijkste taken zijn de watervoorziening en bescherming tegen overstromingen. Ook zorgen de waterschappen ervoor dat de natuur in en om het water beschermd wordt.

Provincie moet taken overnemen

Ieder waterschap heeft zijn eigen verkiezingen, zijn eigen bestuur en heft zijn eigen belastingen. Volgens de motie kan het bestuur van de waterschappen effici├źnter. Daarom stelt zij dat de waterschappen moeten ophouden zelfstandig te bestaan, en dat de taken worden overgenomen door de provincie.

Waterschappen zijn tegen afschaffen

De waterschappen zelf zijn fel tegen de plannen. Zij laten weten dat de manier waarop het waterbeheer in Nederland is georganiseerd beter is dan in andere landen. "Het opheffen van de waterschappen levert financieel gezien weinig op, vermindert de bestuurlijke drukte minimaal en staat haaks op het internationale perspectief. In plaats van zich te verliezen in reorganisatiediscussies treffen de Nederlandse waterschappen liever maatregelen om de bevolking en het bedrijfsleven droge voeten te kunnen blijven verzekeren", aldus voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen.

Hoe zitten waterschappen in elkaar?

De waterschappen worden nu bestuurd door een dijkgraaf, die voor een periode van zes jaar wordt benoemd, en een aantal heemraden. Die heemraden worden in een vierjaarlijkse verkiezing gekozen. Nederland is verdeeld in 25 verschillende waterschappen.

Dure panden en bijzondere declaraties

De waterschappen financieren hun activiteiten op individuele basis vrijwel geheel met de opbrengsten van hun eigen belastingen. Vorig jaar maakte RTL Nieuws bekend dat een aantal waterschappen in peperdure panden huizen en dat sommige bestuurders er een wel heel bijzonder declaratiegedrag op nahouden.

Donner reageert vanmiddag

In het regeerakkoord is afgesproken de waterschappen te laten bestaan, en alleen het aantal bestuurders te verminderen. Vanmiddag vergadert de Tweede Kamer over de motie. Minister Donner van Binnenlandse Zaken zal dan op het voorstel reageren.

RTLNieuws.nl
`