Nederland

Ziekenhuizen melden slechts 243 verdachte sterfgevallen

28 april 2012 18:32 Aangepast: 29 april 2012 08:37

Ziekenhuizen houden vele honderden verdachte sterfgevallen onder de pet, blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn in 2009 243 overlijdensgevallen gemeld waarbij vermoedelijk een medische fout is gemaakt. Volgens deskundigen overlijden jaarlijks zo'n 1960 patiënten door fouten en worden dus zeker 1700 sterfgevallen niet gemeld.

'Mijn vader zou een ander ziekenhuis hebben gekozen'binnenland132237drm/ddr16F16eaac7605-56e9-4856-b850-b922e13a2a05Ziekenhuizen houden vele honderden verdachte sterfgevallen onder de pet, blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws. Verslaggever Hester van Yperen sprak met Eric ten Caat. Zijn vader overleed door blunders van zijn maagchirurg en de chaos in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.2012-04-28

Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht een melding te doen bij het vermoeden van een medische fout. Uit de lijsten met meldingen van verdachte sterfgevallen die RTL Nieuws opvroeg bij de IGZ blijkt dat er een ondermelding is.

De zorginspectie bevestigt dit. Volgens een woordvoerder heerst er in ziekenhuizen nog een cultuur waarbij fouten niet altijd worden gemeld. "Zowel het veld, als de minister en de IGZ zetten daarom sterk in op cultuurverandering. Het werkt namelijk het beste als mensen het zelf inzien en willen." Sinds 2010 kan de inspectie een boete opleggen als ziekenhuizen niet goed melden. Maar uit informatie die RTL Nieuws heeft opgevraagd blijkt dat de inspectie dat in de afgelopen jaren geen enkele keer heeft gedaan.

Onder de pet

"Er zijn prikkels waardoor artsen en zorgverleners fouten geheim houden", zegt Jan Klein, hoogleraar patiëntveiligheid aan de Erasmus Universiteit in RTL Nieuws. "Als jij de laatste stap hebt gezet bij die patiënt, dan moet je uitkijken want je hebt zo het Openbaar Ministerie of de tuchtrechter aan je broek. En dat maakt dat mensen prikkels hebben om het onder de pet te houden."

Volgens de hoogleraar speelt ook mee dat ziekenhuizen te weinig onderzoek doen bij overlijdensgevallen en de fouten dus over het hoofd zien. "De medische dossiers zijn vaak niet volledig. En een patiënt heeft vaak meerdere aandoeningen en dus meerdere artsen. En dan ontbreekt het vaak aan regie en niemand ziet dan wat er precies fout gaat."

Veel baby’s

Van de 243 fouten wordt 60% gemaakt bij baby’s (29) en 65-plussers (120), beide risicogroepen. "29 baby’s dood door medische fouten is te veel”, zegt hoogleraar verloskunde Jan van Lith. "Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van communicatie tussen artsen en verloskundige en het inschatten van levensbedreigende situaties."

Nog meer meldingen

Volgens Klein zou het aantal meldingen eigenlijk boven de 1960 patiënten moeten liggen die volgens onderzoek elk jaar door vermijdbare fouten sterven. Want ziekenhuizen moeten al bij een vermoeden van fouten aan de inspectie melden. De hoogleraar pleit ervoor dat ziekenhuizen verplicht onderzoek doen naar alle sterfgevallen. Ook als er nog geen duidelijk vermoeden is van medisch falen.

VVD wil onderzoeksplicht

De VVD eist opheldering van de minister van Volksgezondheid. "Er overlijden in Nederland bijna tweeduizend mensen per jaar in ziekenhuizen, vermijdbaar. Dat zijn ongeveer vijf jumbojets per jaar", zegt VVD-kamerlid Anne Mulder. "Nou, als er vijf jumbojets neerstorten is het land te klein, maar in de ziekenhuizen gebeurt dat nog steeds. Er worden maar 200 zaken gemeld van die 2000 dus dat is veel te weinig en dat aantal moet omhoog."

Mulder pleit voor systematisch onderzoek naar alle overlijdensgevallen door ziekenhuizen. Als dan blijkt dat er een fout is gemaakt, moet dat gemeld worden bij de zorginspectie en moet dat worden onderzocht.

Oproep:


Heeft u meer informatie over het verzwijgen van medische fouten door ziekenhuizen, neem dan contact met ons op via oproep@rtl.nl.

* Invullen is verplicht

RTLNieuws.nl
`