Ga naar de inhoud
Nederland

Steeds meer kinderen aan antipsychotica

Steeds meer kinderen gebruiken zware anti-psychotica. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling, omdat weinig bekend is over de bijwerkingen van de vaak zware medicatie.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Gebruikten in 2007 nog ruim 13.000 kinderen antipsychotica, in 2012 is dat aantal gestegen naar ruim 16.000. Ook het gebruik per kind neemt toe. Kregen kinderen in 2007 nog gemiddeld drie recepten per jaar, inmiddels is dat drieeneenhalf.

Antipsychotica zijn medicijnen die door artsen worden voorgeschreven om ernstige psychiatrische problemen te dempen. Ze zijn vooral bedoeld voor volwassenen. Er is weinig onderzoek gedaan naar eventuele schadelijke effecten bij kinderen. Volgens farmaco-epidemioloog Rob Heerdink zijn die er wel degelijk: "Kinderen worden er dik van en kunnen daardoor diabetes ontwikkelen. Ook verstoort het de groei. En we weten nog niet of het ook schadelijk is voor de hersenen, terwijl dat wel te verwachten is."

Aantal gebruikers (onder 17 jaar)

Aantal gebruikers jonger dan 17 van antipsychotica (AP) en antidepressiva (AD)

RTL Nieuws baseert zich op gegevens die het heeft opgevraagd bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen, die cijfers van praktisch alle apothekers krijgt. Het College Beoordeling Geneesmiddelen maakt zich ongerust over de ontwikkeling. In een reactie op de cijfers meldt het: ”Hoewel op basis van deze gegevens niet duidelijk wordt wat de reden van de stijging is, vindt het CBG de snelle toename van het gebruik van deze middelen bij jongeren wel zorgelijk.”

Aantal verstrekkingen (onder 17 jaar)

Aantal verstrekkingen van antidepressiva (AD) en antipsychotica (AP) aan mensen jonger dan 17

Kinderpsychiater Peter Dijkshoorn vindt dat antipsychotica slechts in noodgevallen mogen worden voorgeschreven, en dan ook nog voor een korte periode. “Ze onderdrukken alleen de ergste problemen. Via therapie moet aan een oplossing worden gewerkt.”

Bron: RTLNieuws.nl