Nederland

Precieze sterftecijfers ziekenhuizen openbaar

24 maart 2013 15:43 Aangepast: 12 september 2013 18:46

Zes ziekenhuizen geven voor het eerst complete openheid van zaken over hun sterftecijfers. Op verzoek van de researchredactie van RTL Nieuw publiceren zij hun sterftecijfers per aandoening.

Dat wil zeggen dat patiënten voor 50 aandoeningen, zoals hartinfarct, longontsteking of maagkanker, kunnen zien hoe deze ziekenhuizen scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 65 Ziekenhuizen publiceren hun algemene sterftecijfer. De cijfers van de zes ziekenhuizen staan online.

In Nederland zijn er 92 ziekenhuizen. Dat betekent dat het merendeel nog geen openheid wil geven over de gedetailleerde sterftecijfers (de zogeheten SMR’en). Wel maken nu 65 ziekenhuizen hun algemene, gewogen, sterftecijfer van het ziekenhuis bekend. Het gaat om de HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio) over 2011.

Weigerziekenhuizen
Bijna een derde van alle ziekenhuizen wil geen enkel sterftecijfer openbaar maken. Bij een deel is hun medische registratie nog steeds niet betrouwbaar genoeg om sterftecijfers te berekenen. Tien ziekenhuizen houden de cijfers liever intern, terwijl zij die wel hebben. Als reden geven zij bijvoorbeeld aan dat dit voor intern gebruik bedoeld is of dat zij deze cijfers nog niet betrouwbaar genoeg vinden.

In totaal 32 ziekenhuizen scoren met hun HSMR-sterftecijfer boven de 100, blijkt uit het RTL Nieuws-onderzoek. Dat betekent dat daar de sterfte hoger is dan verwacht. Via een statistische methode wordt met overlijdensgegevens van alle ziekenhuizen berekend of een ziekenhuis een hogere of lagere sterfte heeft dan verwacht op basis van verschillende patiëntenkenmerken. Het cijfer 100 wil zeggen dat een ziekenhuis precies zoveel sterfte heeft als je zou verwachten.

Er is één ziekenhuis dat een HSMR-cijfer heeft van 146, daar overlijden dus anderhalf keer meer patiënten dan verwacht. Dit ziekenhuis heeft zich bij RTL Nieuws niet bekendgemaakt.

Geen ranglijst
De Ommelander Zorg Groep in Delfzijl, het UMCG in Groningen en ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom scoren relatief hoge sterftecijfers. De Ommelander Zorg Groep verklaart dit doordat de registratie nog niet goed is en doordat de groep veel palliatieve zorg levert, waardoor er in het ziekenhuis meer mensen sterven. Het UMCG geeft ook aan dat de registratie onvoldoende is en twijfelt over de berekening van het sterftecijfer. Lievensberg stelt dat het ziekenhuis niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

RTL Nieuws publiceert geen ranglijst van ziekenhuizen, omdat de cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn voor een vergelijking en omdat eenderde van alle ziekenhuizen nog steeds geen openheid van zaken geeft.

Vijf vragen over de sterftecijfers

RTL Nieuws

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`