Aanpassingen asielbeleid

Aanpassingen asielbeleid kabinet uitgelekt

12 september 2013 16:23 Aangepast: 12 september 2013 16:50

Het asielbeleid wordt humaner. Zo worden uitgeprocedeerde vreemdelingen minder vaak opgesloten. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws.

Criminele vreemdelingen worden harder aangepakt. Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het eens over deze en andere veranderingen. Morgen bespreekt het kabinet de plannen van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in de ministerraad.

Teeven komt met de aanpassingen na de zelfmoord van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov in een cel en de daaropvolgende discussie binnen coalitiepartij PvdA over de strafbaarstelling van illegalen.

Vreemdelingendetentie
Het opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers wordt voortaan in het bestuursrecht geregeld. Voor de meeste asielzoekers komt er een lichter gevangenisregime. Ze krijgen binnen meer bewegingsvrijheid - alleen de buitendeur van de gevangenis is op slot. Ze mogen meer bezoek ontvangen en er komen meer recreatiemogelijkheden, mits alles in het teken staat van terugkeer. Regelmatig wordt gekeken of detentie nog nodig is.

Teeven gaat ook experimenteren met alternatieven als een meldplicht, maar volgens bronnen blijft de groep die daar gebruik van kan maken beperkt. Het aantal beschikbare cellen voor asielzoekers halveert.

Voor criminele of overlastgevende asielzoekers gaat een zwaarder regime gelden. Wie nog celstraf moet uitzitten, wie terugkeer heeft geweigerd of zich eerder heeft onttrokken aan toezicht van de overheid kan ook rekenen op een zwaardere behandeling.

Asielzoekers op Schiphol
Asielzoekers die nu op Schiphol aankomen, werden tot nu toe meteen opgesloten in afwachting van hun procedure. Ook op Schiphol gaat het ‘lichtere’ regime gelden. Gezinnen met kinderen worden zo snel mogelijk overgebracht naar andere locaties.

Buiten-schuld-beleid
Asielzoekers die wel terug willen, maar niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen al jaren aanspraak maken op een zogenaamde buiten-schuld-vergunning. Dat beleid wordt niet verruimd, maar de procedure wordt verbeterd, zodat het voor asielzoekers duidelijker wordt hoe ze zo’n een buiten-schuld-vergunning kunnen aanvragen. In de praktijk zou dat betekenen dat asielzoekers meer kans maken op zo’n vergunning.

RTL Nieuws
`