Special

Publicatie Cito-scores: kijk hoe jouw school scoort

20 september 2013 09:55 Aangepast: 08 juli 2014 06:59

RTL Nieuws heeft alle Cito-scores van basisscholen gepubliceerd. Je kunt bekijken hoe de school van jouw kind scoort in vergelijking met andere scholen.

 
In de publicatie van de Cito-scores hebben alle scholen een cijfer gekregen. Wat betekenen deze cijfers, en hoe werkt deze methode? Lees hieronder alles over de publicatie van de cito-scores.
 
In een eerdere versie van deze school kregen scholen, die eigenlijk een cijfer tussen de 5 en 6 hadden moeten hebben, door een technische fout een score van een punt hoger. De fout is inmiddels hersteld.
 
Is er nu een ranglijst van de beste scholen in Nederland? 
Nee. Tot nu toe konden ouders bij het kiezen van een school alleen Cito-scores vergelijken als scholen die zelf publiceerden. Nu zijn alle scores over de schooljaren 2009/2010, 2010/2011 en 2011/2012 openbaar. Bovendien krijgen alle scholen een cijfer, zodat je in één oogopslag kunt zien of een school beter of juist slechter presteert dan andere scholen.
 
Wat betekenen deze cijfers?
RTL Nieuws heeft samen met onderwijssocioloog professor Jaap Dronkers van de Universiteit van Maastricht een methode ontwikkeld, om rekening te houden met verschillen tussen scholen. Niet iedere basisschool heeft dezelfde soort leerlingen. Op sommige scholen komen leerlingen al binnen met een achterstand, terwijl andere scholen juist vooral kinderen van hoogopgeleide ouders hebben. Ook laten sommige scholen alle leerlingen meedoen aan de Cito-toets, terwijl op andere scholen zwakke leerlingen niet meedoen. 
 
Hoe werkt deze methode?
Elke school wordt vergeleken met scholen die dezelfde soort leerlingen hebben, en er wordt gecorrigeerd voor het deelnamepercentage. Hoe beter de score is in vergelijking met de andere scholen, des te hoger het rapportcijfer. Doet een school het precies even goed, dan scoort die een 7. Lees hier hoe het precies zit.
 
De school van mijn kind scoort slecht, wat nu? 
Een slechte score betekent niet meteen dat het onderwijs op een school niet goed is. Je kunt aan de school vragen hoe het komt dat de score zo laag is. Misschien vindt de school andere dingen belangrijker dan een hoge score, of neemt de school juist bewust kinderen aan die minder goed kunnen leren. Via onze tool kun je ook alle rapporten van de Onderwijsinspectie over de school van je kind opzoeken.
 
Niet alle scholen doen mee aan de Cito-toets. Hoe zit het met die scholen?
De scores voor de Drempeltoets en voor de SEO van protestants-christelijke scholen kunnen goed worden omgezet naar Cito-scores op basis van de gegevens van de Onderwijsinspectie. Scholen die andere toetsen gebruiken, zijn in ons overzicht niet meegenomen. Als er op een school minder dan 5 kinderen meededen aan de toets, zijn de resultaten uit privacy-overwegingen geheim gebleven, en kunnen wij ook geen gemiddelde uitrekenen.
 
Er klopt iets niet in de tool! Kunnen jullie dat aanpassen?
De tool is met de grootste zorg samengesteld op basis van gegevens van de Onderwijsinspectie. Helaas kunnen wij niet alle scholen een cijfer geven, omdat bepaalde informatie ontbreekt. Ontbrekende informatie is in de tool aangegeven met een '-'. Als er desondanks fouten in de tool zitten, laat ons dat dan weten via rtlnieuws@rtl.nl. De tool wordt dan aangepast. Zo zijn websites van scholen toegevoegd of vervangen en hebben scholen, die eigenlijk een cijfer tussen de 5 en 6 hadden moeten krijgen, door een technische fout een extra punt gekregen. Die fout is hersteld.
 

 

RTL Nieuws
`