Special

Hoe vergelijkt RTL Nieuws de Cito-scores?

14 september 2013 09:58 Aangepast: 17 september 2013 11:32

Lees hier hoe het precies zit met de berekeningen die RTL Nieuws heeft gedaan rond de eindtoetsscores.

Hoe vergelijkt RTL Nieuws de eindtoetsscores van de basisscholen?
Omdat scholen niet zomaar te vergelijken zijn, heeft RTL Nieuws samen met onderwijssocioloog Jaap Dronkers van de Universiteit van Maastricht een methode ontwikkeld om de score van een school af te zetten tegen vergelijkbare scholen.
 
Hoe komt RTL Nieuws aan de rapportcijfers voor scholen?
De methode van Dronkers geeft voor iedere school een zogenoemd residu. Dat is het aantal standaardafwijkingen dat een school boven of onder de 'verwachte waarde', oftewel het gemiddelde van vergelijkbare scholen, zit. 
 
Een residu van 0 is door ons omgezet naar een 7, en voor iedere standaardafwijking naar boven of naar onder komt er respectievelijk 1 punt bij of gaat er 1 punt af. Wie 1 standaardafwijking boven vergelijkbare scholen zit krijgt een 8, wie juist 1 standaardafwijking daaronder scoort, krijgt een 6.
 
Dit zijn dus geen voldoendes of onvoldoendes. Enkele scores kwamen onder de 4 uit, die zijn afgerond naar een 4. Enkele scores kwamen boven de 10 uit, die zijn afgerond tot een 10.
 
Is het cijfer voor de groepen scholen het gemiddelde van al die scholen?
Nee. Omdat de gemiddeldes voor grote groepen dichter bij elkaar liggen, hebben we voor de groepsscores een iets andere berekening gebruikt. Hierdoor zijn de hogere scores iets hoger geworden, en lagere scores iets lager.
 
Voor groepen scholen is het residu namelijk niet uitgedrukt in standaardafwijkingen, maar in punten verschil op een fictieve Cito-toets (het aantal standaardafwijkingen vermenigvuldigd met 3,82). Een 8 betekent dan dus gemiddeld 1 punt hoger op de Cito-toets dan vergelijkbare scholen, een 6 een punt lager. 
 
Welke toetsen zijn meegerekend?
Het gaat om eindtoetsen afgenomen door basisscholen in 2010, 2011 en 2012. Alleen als er 5 of meer deelnemers aan de toets waren, is de toets meegenomen. Naast de Cito-toets zijn ook de SEO-score, de score voor de drempeltoets en scholen die Cito-toets en drempeltoets combineren meegenomen. Andere eindtoetsgegevens zijn niet voor dit overzicht gebruikt.
 
Welke scholen zijn meegerekend?
Elke school waarvan voor een of meerdere jaren een score is berekend, én waarvan wij iets weten over de achtergrond van de leerlingen, is meegerekend.
 
Welke gegevens zijn gebruikt voor het berekenen van de scores?
RTL Nieuws heeft van het ministerie van Onderwijs een databestand ontvangen met daarin gegevens van de onderwijsinspectie over de eindtoets van scholen uit de jaren 2009/2010, 2010/2011 en 2011/2012.
 
Het gaat om gemiddelde scores en aantallen deelnemers aan de toetsen. Deze cijfers zijn vergeleken met informatie van het ministerie van Onderwijs over het aantal leerlingen met laag opgeleide ouders per school (per 1 oktober 2011), postcodes van leerlingen (per 1 oktober 2011) en informatie over de afkomst van leerlingen. Daarnaast hebben wij gebruikgemaakt van de variabele 'bevolkingssamenstelling'
 

 

RTL Nieuws
`