Ziekteverzuim politie

Reactie ministerie op ziekteverzuim baliemedewerkers

16 november 2013 17:58 Aangepast: 16 november 2013 18:15

De nationale politie geeft het ziekteverzuimbeleid eenduidig vorm. Dat was vroeger versnipperd over 25 regio’s. Het beleid is gericht op volgende zaken: een proactief risicomanagement, gerichte preventie en als het onverhoopt fout gaat, de medewerker zo snel mogelijk weer op de been te krijgen.

Het beleid t.a.v. ziekteverzuim bij de politie heeft ook resultaat: Het verzuim gedaald naar ca. 5,7%. Ten opzichte van 2011 is het verzuim in zowel de operationele als niet operationele sterkte met ongeveer 0,4% gedaald. Dit is een significante verbetering. Met name het verder terugdringen van langdurig verzuim heeft de volle aandacht.

Het onderzoek naar de psychosociale gesteldheid van de politie dat vorige maand aan de Kamer is gezonden, geeft inzicht in oorzaken van verzuim. Voor intake en service geldt dat daar relatief meer vrouwen (ca. 2300 van de 2900 fte zijn vrouw) en ouderen werken. Ook de aard van het werk zorgt voor een meer dan gemiddeld verzuimpercentage bij deze medewerkers.

De aanbevelingen uit dit onderzoek worden uiteraard meegenomen in het verder reduceren van het verzuim. Daarnaast investeert de politie veel in training in weerbaarheid van medewerkers intake en service. Hierin leren ze bijvoorbeeld hoe ze om moeten gaan met lastige mensen aan de balie.

'Burger kan gewoon terecht'
Burgers kunnen uiteraard gewoon terecht bij de politie: aan de balie, via de telefoon, via internet, en bij mensen thuis worden aangifte opgenomen. Met de komst van de nationale politie wordt flexibeler gewerkt. Intake en Service maakt op totale sterkte van het korps een beperkt deel uit en werkt niet door in het totale verzuimpercentage.

Het ziekteverzuim heeft geen effect voor de burger. Voor iedere dienst (ochtenddienst, middagdienst, late dienst) geldt een minimum-bezetting. Als mensen ziek zijn worden anderen opgeroepen zodat de deze bezetting gegarandeerd is. Wij hebben geen signalen dat dit in de praktijk tot problemen leidt.

Medewerkers van intake en service zijn er voor de eenvoudige aangifte (zoals fietsendiefstal, diefstal laptop.). Als vervolgonderzoek nodig is of bij niet-eenvoudige zaken heb je direct een afspraak of contact met een rechercheur.

RTL Nieuws

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore