Nederland

Asielaanvragen homoseksuelen moeten opnieuw

18 december 2013 17:23

Nederland moet opnieuw bekijken of drie homoseksuele mannen uit Senegal, Uganda en Sierra Leone in aanmerking komen voor een asielvergunning. Dat is het oordeel van de Raad van State.

In eerste instantie weigerde staatssecretaris Fred Teeven de mannen asiel. Daarbij werd alleen gekeken naar een verklaring van de betreffende personen over gebeurtenissen rond homoseksualiteit in het land waar ze vandaan komen. Volgens de Raad van State is dat niet voldoende.

Voortaan moet er ook gekeken worden naar de manier waarop de asielaanvrager invulling geeft aan zijn geaardheid als hij of zij terugkeert naar het land van herkomst, en of dat risico op vervolging oplevert. Bij de beoordeling mag de staatssecretaris niet langer verwachten dat mensen zich aan vervolging onttrekken door zich terughoudend op te stellen bij hun leven als homoseksueel, aldus de Raad van State.

Teeven zal onder meer moeten onderzoeken of homoseksualiteit in het land van herkomst strafbaar is. Ook moet hij nagaan of homoseksuele vreemdelingen in hun land wel bescherming kunnen vragen van de overheid.

RTL Nieuws / ANP
`