Nagelbijten: Cito-toets

Cito-scores 2013: kijk hoe jouw school scoort

10 februari 2014 12:13 Aangepast: 11 februari 2014 08:30

Morgen wordt op ruim 6000 scholen de Cito-toets afgenomen. Bekijk via onze speciale tool hoe de school van jouw kind vorig jaar scoorde in vergelijking met andere scholen.

In de publicatie van de Cito-scores hebben alle scholen een cijfer gekregen. Wat betekenen deze cijfers, en hoe werkt deze methode? Lees hieronder alles over de publicatie van de Cito-scores.
 
Is er nu een ranglijst van de beste scholen in Nederland? 
Nee. Tot voor kort konden ouders bij het kiezen van een school alleen Cito-scores vergelijken als scholen die zelf publiceerden. Nu kun je op onze website de scores zien van de afgelopen drie jaar. Op basis daarvan hebben de meeste scholen een cijfer gekregen, zodat je in één oogopslag kunt zien of een school beter of juist slechter presteert dan andere scholen.
 
Wat betekenen deze cijfers?
RTL Nieuws heeft samen met onderwijssocioloog professor Jaap Dronkers van de Universiteit van Maastricht een methode ontwikkeld waardoor er rekening kan worden gehouden met verschillen tussen scholen. Niet iedere basisschool heeft dezelfde soort leerlingen. Op sommige scholen komen leerlingen al binnen met een achterstand, terwijl andere scholen juist vooral kinderen van hoogopgeleide ouders hebben. Ook laten sommige scholen alle leerlingen meedoen aan de Cito-toets, terwijl op andere scholen zwakke leerlingen niet meedoen. 
 
Hoe werkt deze methode?
Voor iedere school wordt een gemiddelde 'cito'-score berekend, op basis van de beschikbare jaren en het deelnamepercentage. Die score wordt vergeleken met de scores van scholen die dezelfde soort leerlingen hebben. Hoe beter de score is in vergelijking met de andere scholen, des te hoger het rapportcijfer. Doet een school het precies even goed, dan scoort die een 7. Lees hier hoe het precies zit.
 
De school van mijn kind scoort slecht, wat nu? 
Een slechte score betekent niet meteen dat het onderwijs op een school niet goed is. Je kunt aan de school vragen hoe het komt dat de score zo laag is. Misschien vindt de school andere dingen belangrijker dan een hoge score, of neemt de school juist bewust kinderen aan die minder goed kunnen leren. Via onze tool kun je ook alle rapporten van de Onderwijsinspectie over de school van je kind opzoeken.
 
Niet alle scholen doen mee aan de Cito-toets. Hoe zit het met die scholen?
De scores voor de Drempeltoets, voor de SEO van protestants-christelijke scholen en de vaardigheidsscores uit het leerlingvolgsysteem kunnen goed worden omgezet naar Cito-scores op basis van de gegevens van de Onderwijsinspectie. Scholen die andere toetsen gebruiken, zijn in ons overzicht niet meegenomen. Als er op een school minder dan 5 kinderen meededen aan de toets, zijn de resultaten uit privacy-overwegingen geheim gebleven, en kunnen wij ook geen gemiddelde uitrekenen.
 
Er klopt iets niet in de tool! Kunnen jullie dat aanpassen?
De tool is met de grootste zorg samengesteld op basis van gegevens van de Onderwijsinspectie. Helaas kunnen wij niet alle scholen een cijfer geven, omdat bepaalde informatie ontbreekt. Ontbrekende informatie is in de tool aangegeven met een '-'. Als er desondanks fouten in de tool zitten, laat ons dat dan weten via rtlnieuws@rtl.nl. De tool wordt dan aangepast.

 

RTL Nieuws

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore