Cito-scores 2014

Hoe vergelijkt RTL Nieuws de Cito-scores van 2014?

07 juli 2014 14:27 Aangepast: 08 juli 2014 06:27

Lees hier hoe het precies zit met de berekeningen die RTL Nieuws heeft gedaan rond de eindtoetsscores.

1. Hoe vergelijkt RTL Nieuws de eindtoetsscores van de basisscholen?
Omdat scholen niet zomaar te vergelijken zijn, heeft RTL Nieuws een methode ontwikkeld om de score van een school af te zetten tegen vergelijkbare scholen. De methode lijkt op de methode die RTL Nieuws in november 2013 samen met onderwijssocioloog professor Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht gebruikte, maar is op een paar kleine punten aangepast. Lees hier de precieze berekening achter die vergelijking. 

2. Hoe komt RTL Nieuws aan de rapportcijfers voor scholen?
De berekening geeft voor iedere school een zogenoemd residu. Dat is het aantal standaardafwijkingen dat een school boven of onder de 'verwachte waarde', oftewel het gemiddelde van vergelijkbare scholen, zit. 
 
Een residu van 0 is door ons omgezet naar een 7, en voor iedere standaardafwijking naar boven of naar beneden komt er respectievelijk 1 punt bij of gaat er 1 punt af. Wie 1 standaardafwijking boven vergelijkbare scholen zit krijgt een 8, wie juist 1 standaardafwijking daaronder scoort, krijgt een 6. Enkele scores kwamen onder de 4 uit, die zijn afgerond naar een 4. Een score kwam boven de 10 uit, die is afgerond tot een 10.
   
3. Welke toetsen zijn meegerekend?
Het gaat om eindtoetsen afgenomen door basisscholen in 2012, 2013 en 2014. Alleen als er 5 of meer deelnemers aan de toets waren, is de toets meegenomen. Naast de Cito-toets zijn ook de SEO-score, vaardigheidsscores uit het leerlingvolgsysteem, de score voor de drempeltoets en scholen die Cito-toets en drempeltoets combineren meegenomen. Andere eindtoetsgegevens zijn niet voor dit overzicht gebruikt.
 
4. Welke scholen zijn meegerekend?
Elke school waarvan voor ten minste twee jaren een score is berekend, én waarvan gegevens over de achtergrond van de leerlingen bekend zijn, is meegerekend.
 
5. Welke gegevens zijn gebruikt voor het berekenen van de scores?
RTL Nieuws heeft eerder van het ministerie van Onderwijs een databestand ontvangen met daarin gegevens van de onderwijsinspectie over de eindtoets van scholen uit de jaren en 2011/2012. Daarna hebben wij een nieuw bestand gekregen, met daarin de informatie over 2012/2013 en nu de nieuwste informatie over 2013/2014. Bekijk alle informatie per school en de uitkomsten in dit Excel-bestand.

Het gaat om gemiddelde scores en aantallen deelnemers aan de toetsen. Deze cijfers zijn vergeleken met informatie van het ministerie van Onderwijs over het aantal leerlingen met laag opgeleide ouders per school (per 1 oktober 2013) en viercijferige postcodes van leerlingen (per 1 oktober 2013).

Daarnaast maakten wij gebruik van de variabele 'bevolkingssamenstelling' uit de Leefbaarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken, uitgave 2012 en informatie van het CBS over de inkomens en opleidingsniveaus van mensen per viercijferig postcodegebied.

RTL Nieuws
`