Gelekt uit Miljoenennota

Voorwoord Miljoenennota: herstel economie broos

12 september 2014 16:59 Aangepast: 06 september 2015 16:58
Beeld © ANP

Het herstel van de Nederlandse economie is broos. Dat staat in het voorwoord van de Miljoenennota, dat RTL Nieuws in handen heeft. Lees het voorwoord hier.

Voorwoord

Wie de cijfers in deze Miljoenennota 2015 bekijkt, ziet dat het met Nederland weer wat beter gaat. De economie herstelt zich voorzichtig, nadat we de afgelopen jaren veel tegenslagen te verduren kregen. Maar nog niet alle burgers en bedrijven zien dat volgend jaar al terug in hun portemonnee.

Het herstel van de economie is nog broos en gevoelig voor internationale ontwikkelingen. Dat sterkt het kabinet in de overtuiging dat het vast moet houden aan de in 2012 ingezette koers van overheidsfinanciën op orde brengen, eerlijk delen en hervormen om de economie te laten groeien.

Het is duidelijk dat er vooruitgang is geboekt door soms pijnlijke maatregelen. De export en bedrijfsinvesteringen nemen toe en de huizenmarkt herstelt zich. Ook de overheidsfinanciën zijn in rustiger vaarwater gekomen. Dat zijn goede ontwikkelingen, maar het is nog niet genoeg om de zorgen van mensen over werk en inkomen weg te nemen. De economie zal harder moeten groeien en de werkloosheid verder moeten dalen. Daar zet het kabinet in 2015 op in. De tegenwind zal dan wat zijn gaan liggen; er is nog een lange weg te gaan.

Minister van Financiën,

Jeroen Dijsselbloem

ZIE OOK: Prinsjesdagstukken uitgelekt: Bijna iedereen erop vooruit in 2015 

Inkomsten en uitgaven
Naast het voorwoord zijn ook de inkomsten en de uitgaven van de centrale overheid uitgelekt. Bekijk ze hier:

Inkomsten Centrale Overheid (pdf)

Uitgaven Centrale Overheid (pdf) 

UITGAVEN CENTRALE OVERHEID 2015 In miljarden
Sociale zekerheid en arbeidsmarkt 77,6
Zorg 72,9
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 33
Gemeente- en Provinciefonds 18,4
Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking 10,6
Veiligheid en Justitie 10
Infrastructuur en Milieu 9,2
Rentelasten 8,4
Defensie 7,3
Economische Zaken 4,4
Wonen en Rijksdienst 3
Financiën  4,1
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 0,7
Overig 0,1
TOTAAL 259,6

 

INKOMSTEN CENTRALE OVERHEID 2015 In miljarden
Indirecte belastingen (subtotaal) 74,9
Omzetbelasting 44,7
Accijnzen 11,4
Overdrachts- en assurantiebelasting 3,8
Belastingen op een milieugrondslag 5,1
Belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM) 1,3
Motorrijtuigenbelasting 3,9
Invoerrechten 2,4
Bankbelasting 0,5
Verhuurdersheffing 1,3
Overig 0,4
   
Directe belastingen (subtotaal) 71,8
Loon- en inkomstenbelasting 52,4
Vennootschapsbelasting 14,4
Dividendbelasting 2,6
Schenk- en erfbelasting 1,6
Overig 0,7
   
Premies volksverzekeringen 37,2
Premies werknemersverzekeringen 53,9
Gasbaten 9,1
   
TOTAAL 246,8

 

RTL Nieuws

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore