Prestaties middelbare scholen

Eindexamenscores flink hoger na strenge regels, bekijk de score van jouw school

06 december 2014 17:20 Aangepast: 08 januari 2015 01:23

De resultaten van middelbare schoolleerlingen op hun centrale eindexamens waren in 2012 en 2013 een stuk hoger dan in 2011. Na dat jaar werden de regels voor de eindexamens strenger.

ZIE OOK: Bekijk hoe jouw school scoort op de eindexamens

Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws naar de eindexamencijfers volgens de methode van professor Jaap Dronkers.

Sinds 2012 gelden strengere eisen voor de examens van het vmbo, havo en vwo. Leerlingen mogen hun centrale examens niet meer onbeperkt compenseren met goede cijfers op de schoolonderzoeken, en je mag niet meer dan één onvoldoende staan voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Hoewel velen dachten dat daardoor veel leerlingen zouden zakken, blijkt uit de cijfers juist dat leerlingen beter zijn gaan presteren.

Methode-Dronkers
RTL Nieuws heeft de cijfers van alle middelbare scholen geanalyseerd volgens de methode die professor Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Uit die analyse over de afgelopen drie jaar blijkt dat scholen in 2011 gemiddeld een 6,6 scoorden, terwijl dat cijfer in 2012 en 2013 een 7,6 was.

Dat komt vooral omdat scholieren een stuk beter scoren op hun centrale examens. Het landelijk gemiddelde steeg met ongeveer 0,3 punt. "Leerlingen lijken harder te werken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, op weg naar hun eindexamen. Bovendien kunnen ze er een schepje bovenop doen als dat nodig is", laat onderwijksundige Lyset Rekers-Mombarg van de Rijksuniversiteit Groningen weten aan RTL Nieuws. 

De organisatie van middelbare scholen, de VO-Raad, is blij met de betere prestaties. "Dat zegt veel over de flexibiliteit van scholen, docenten en leerlingen. Maar het gevaar is dat je als je je alleen richt op examevakken je dan geen recht doet aan dingen als samenwerken, je presenteren en opgroeien tot volwaardig burger", aldus Paul Rösenmoller, voorzitter dan de VO-Raad.

Dekker: Goed om lat hoog te leggen
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is blij met de goede scores. "Kinderen en scholen zijn gemotiveerd om betere resultaten te halen. Leerlingen kunnen meer dan we vaak denken en daarom is het goed om de lat hoger te leggen." Dekker begrijpt dat scholen oefenen voor de examens. "Al moet het niet zo zijn dat in het laatste jaar iedere les gebruikt wordt om oude examens te oefenen. Maar ik heb ook niet de indruk en ook geen signalen hierover ontvangen dat dat massaal gebeurt."

Onderzoekster Rekers-Mombarg wijst erop dat uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat de examens niet makkelijker zijn geworden, de scholen hun eigen examens ook niet makkelijker hebben gemaakt en zwakker leerlingen ook niet worden uitgesloten van deelname aan het examen. "Die alternatieve verklaringen blijken niet geldig", stelt Reker-Mombarg. 

 

RTL Nieuws

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore