Ga naar de inhoud
Nederland

Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochtoon

Archieffoto

62,8 procent van de mensen die in 2013 in de gevangenis zaten, is allochtoon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vorige week publiceerde.

De grootste groep allochtonen bestaat uit mensen van Marokkaanse herkomst: 10,6 procent van de gevangenen heeft ten minste één ouder die in Marokko geboren is. Daarna volgen gevangenen van Surinaamse (9,7 procent), Antilliaanse (8,3 procent) en Turkse (4,9 procent) herkomst.

Daling aantal gevangenen
Het aantal gevangenen in Nederland is aan het dalen. Zaten er in 2005 nog meer dan 50.000 mensen op enig moment in het jaar vast, in 2013 waren dat er nog geen 43.000. 

  2005 2009 2013
Autochtone gevangenen 20.100 16.710 15.660
Niet-Westerse allochtone gevangenen 23.600 20.360 19.010
Westerse allochtone gevangenen 6.740 6.660 7.800

Bron: CBS

Bij vrijwel iedere herkomstgroepering, ook de mensen van Marokkaanse herkomst, daalt het absolute aantal gevangenen. Behalve bij de 'Westerse allochtonen', daar steeg het absolute aantal tussen 2005 en 2013 van 6750 naar 7800. Onder deze groep zijn de aantallen gevangenen van Poolse herkomst (1340 in 2013) en Roemeense herkomst (1290) het hoogst.

ZIE OOK: Oost-Europese criminelen overspoelen Nederland

In 2013 was 44,5 procent van de gevangenen 'niet-Westerse allochtoon', 18,3 procent  'Westerse allochtoon' en 36,7 procent 'autochtoon'. Van de 16,8 miljoen mensen in Nederland is 11,7 procent 'niet-Westerse allochtoon', 9,4 procent 'Westerse allochtoon' en 78,9 procent 'autochtoon'. Het CBS definieert Westerse allochtonen als mensen met een herkomst uit Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan. 

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat het CBS cijfers over allochtone en autochtone gevangenen publiceert. De afgelopen jaren publiceerde het statistiekbureau wel cijfers over de herkomst van gevangenen, maar waren de cijfers alleen gebaseerd op het geboorteland van de gedetineerde. In 2000 werd dit nog wel geteld door het CBS.

'Behoefte aan informatie'
"Verschillende herkomstgroepen vertonen verschillende patronen van criminaliteit, zoals uit veel onderzoeken is gebleken. Hieraan liggen diverse factoren ten grondslag. In de maatschappij en bij beleid is behoefte aan informatie over deze criminaliteitspatronen", aldus een woordvoerder van het CBS.

Bij de herkomstcijfers wordt gekeken naar het geboorteland van iemands ouders. Als iemands beide ouders in Nederland zijn geboren, wordt hij of zij als autochtoon meegerekend. Anders komt iemand als allochtoon in deze statistieken.

Bron: RTL Nieuws