Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

22 november 2016 10:36

Rechters bezorgd over aftapwet AIVD: onvoldoende toezicht

De Raad voor de rechtspraak is erg kritisch over de aankomende aftapwet. Het toezicht op de geheime diensten is niet voldoende geregeld, vindt de koepelorganisatie van Nederlandse rechters.

De AIVD mag met de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten het internet op strategische plekken aftappen, bijvoorbeeld om communicatie tussen terrorismeverdachten te onderscheppen. Critici vrezen dat onschuldige burgers door deze wet massaal in de gaten worden gehouden.

Onvoldoende toezicht

De Raad voor de rechtspraak spreekt zich specifiek uit over de nieuwe toetsingscommissie, de zogeheten Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die de aftapverzoeken van de AIVD moet goedkeuren. De TIB bestaat uit twee rechters met minimaal zes jaar ervaring en een expert, bijvoorbeeld iemand met technische kennis over de werking van het internet.

De TIB krijgt bij de toetsing geen toegang tot de gegevens van de geheime dienst. Daar zet de koepelorganisatie van Nederlandse rechters zijn vraagtekens bij. "Kan zonder deze informatie wel beoordeling plaatsvinden?", vraagt voorzitter Frits Bakker zich af in een brief aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken).

CTIVD

Volgens de Raad voor de rechtspraak zou de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten​ (CTIVD), de huidige toezichthouder die wel toegang heeft tot de gegevens van de geheime dienst, de bevoegdheid moeten krijgen om aftapverzoeken goed te keuren of af te wijzen.

Ook vinden de rechters dat het niet duidelijk is of de TIB genoeg kennis in huis heeft om de aftapverzoeken te beoordelen. De CTIVD zou die kennis wel hebben, zo stelt Bakker. 

Daarnaast is de de Raad voor de rechtspraak ook kritisch over de bewaartermijn van drie jaar voor afgetapte data. De data wordt zo lang bewaard omdat het kabinet denkt dat gegevens op een later moment interessant kunnen worden. "De Raad merkt op dat de bewaartermijn dient te voldoen aan het criterium 'noodzaak' en niet aan het criterium 'mogelijk nuttig'", zo schrijft Bakker.

Derde partij

Het is de derde belangrijke partij die kritiek heeft op de aankomende aftapwet. Eerder stelden de Raad van State, het adviesorgaan van de regering, en de CTIVD dat het toezicht op de AIVD niet voldoende is geregeld.

De aftapwet wordt op 15 december in de Tweede Kamer besproken. De verwachting is dat de wet pas na de verkiezingen verder wordt behandeld.

Topnieuws