Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

Stukken Prinsjesdag op straat

Stukken Prinsjesdag op straat

RTL Nieuws heeft de stukken voor Prinsjesdag 2016 ingezien. Daaruit blijkt onder meer dat er extra geld wordt uitgetrokken voor veiligheid, ouderen én kinderen uit arme gezinnen.

RTL Nieuws heeft de stukken voor Prinsjesdag 2016 ingezien. Daaruit blijkt onder meer dat er extra geld wordt uitgetrokken voor veiligheid, ouderen én kinderen uit arme gezinnen.

Topnieuws
meer stories
Meest gelezen: Politiek
16 september 2016 12:48, in:

Stukken Prinsjesdag op straat

Miljoenennota uitgelekt: 'Nederland sterk uit de crisis gekomen'

"Nederland staat er beter voor", valt te lezen in de miljoenennota die RTL Nieuws nu al heeft ingezien. Ook zijn de economische voorspellingen voor volgend jaar iets gunstiger dan eerder werd voorspeld, mits internationale ontwikkelingen geen roet in het eten gooien.

"De overheidsfinanciën zijn inmiddels meer in balans. Al met al is Nederland sterk uit de crisis gekomen", staat in de stukken die dinsdag op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Het ergste leed is bovendien achter de rug, schrijft het kabinet. "De veranderingen waren niet pijnloos en de gevolgen van de crisis zijn nog niet weggewerkt." Maar, benadrukt het kabinet, na economisch zware jaren met ingrijpende hervormingen staat de Nederlandse economie er duidelijk beter voor.

Verwachtingen

Daarmee verwijst het kabinet onder andere naar het begrotingstekort. Terwijl het Centraal Planbureau uitgaat van 0,7 procent begrotingstekort is het kabinet nóg optimistischer: met een alternatieve berekening komt het kabinet uit op 0,5 procent boven het bbp. Gemiddeld stijgt de koopkracht met 1,1 procent.

Andere verwachtingen:

 • Hogere economische groei: niet 1,6 maar 1,7 procent.
 • Consumptie van huishoudens: stijging van 1,3 naar 1,8 procent.
 • Inflatie: stijgt naar 0,5 procent.
 • Werkloosheidscijfers: niet 560.000 maar 555.000 werklozen.

Internationale ontwikkelingen kunnen nog wel roet in het eten gooien, waarschuwt minister Dijsselbloem. Als voorbeelden noemt hij onverwachte stijging van de olieprijs, de brexit, spanning in Turkije of terreuraanslagen. Het kabinet wil daarom tot de verkiezingen in maart doorwerken. "De wereld wacht niet op verkiezingen," aldus Dijsselbloem in het voorwoord van de Miljoenennota.

Testament

Politiek verslaggever Frits Wester: "Het kabinet maakt in deze miljoenennota de balans op van vier jaar regeren. Het is een soort testament. Het kabinet erkent dat de keuzes om Nederland uit de crisis te halen pijnlijk waren maar benadrukt dat het allemaal niet voor niets is geweest. Dat zal ook de boodschap zijn in de troonrede komende dinsdag."

Prinsjesdag-stukken: koopkracht en investeringen

Eerder werd al bekend dat het kabinet ruim één miljard euro uittrekt om ouderen en mensen met een uitkering er niet op achteruit te laten gaan. Verder komt er een armoedefonds van 100 miljoen euro voor kinderen die in armoede leven. Uit dat fonds kunnen bijvoorbeeld schoolspullen, sportkleding of schoolreisjes voor deze kinderen worden betaald.

Voor 2017 en de jaren daarna geeft het kabinet 1,5 miljard euro extra uit. Grofweg de helft daarvan gaat naar veiligheid. Dat geld wordt gebruikt voor terrorismebestrijding, wijkagenten, het bestrijden van cybercrime, het forensisch instituut NFI en grensbewaking. De andere helft gaat naar investeringen in het onderwijs en de zorg. Een omstreden bezuiniging op de verpleeghuiszorg is daarmee van de baan.

Meer op rtlnieuws.nl:
Dit staat er in de Prinsjesdag-stukken

13 september 2016 14:47, in:

Stukken Prinsjesdag op straat

Rutte: Onderzoek lekken Prinsjesdagstukken 'kostbaar en vruchteloos'

Premier Mark Rutte betreurt het lekken van de Prinsjesdagstukken, maar hij zegt er niks aan te kunnen doen.

Rutte beantwoordde in het vragenuurtje in de Tweede Kamer vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak. Die nam geen genoegen met het  'sorry' van de minister-president. Hij wil actie. "Stuur die stukken nu naar de Kamer met een excuusbrief erbij en de aankondiging dat er een onderzoek komt naar het lek."

Geen ideaal model

De stukken lekten vorige week uit via RTL Nieuws. Volgens Rutte is een onderzoek 'kostbaar en vruchteloos'. "Er is geen ideaal model om de stukken naar buiten te brengen. We hebben de afgelopen jaren allerlei varianten uitgeprobeerd. Er is altijd een lekrisico. Daarnaast is de begroting nog maar net rond. We hebben nog met honderden miljoenen geschoven." 

Rutte beroept zich daarnaast op de Grondwet, waarin staat dat de stukken op de derde dinsdag van september aan de Kamer worden aangeboden. Van Van Raak hoeft dat niet meer. "Laat dat circus maar lekker achterwege." 

Meer op rtlnieuws.nl:
Dit staat er in de Prinsjesdagstukken

09 september 2016 11:51, in:

Stukken Prinsjesdag op straat

Dit staat er in de Prinsjesdag-stukken

Opnieuw liggen de plannen van het kabinet voor het volgende jaar op straat. Dit weten we al van de stukken die morgen op Prinsjesdag gepresenteerd worden.

"Nederland staat er beter voor", valt te lezen in de miljoenennota die RTL Nieuws al heeft ingezien. "De overheidsfinanciën zijn inmiddels meer in balans. Al met al is Nederland sterk uit de crisis gekomen", schrijft het kabinet. "De veranderingen waren niet pijnloos en de gevolgen van de crisis zijn nog niet weggewerkt." Maar, benadrukt het kabinet, na economisch zware jaren met ingrijpende hervormingen staat de Nederlandse economie er duidelijk beter voor.

1,5 miljard euro extra

Voor 2017 en de jaren daarna geeft het kabinet 1,5 miljard euro extra uit, blijkt uit de stukken die RTL Nieuws heeft ingezien.

De zorg

Er gaat 400 miljoen naar het ministerie van Volksgezondheid. Het extra geld voor de zorg wordt gebruikt om de omstreden bezuiniging op onder meer de verpleeghuiszorg terug te draaien. 

Veiligheid

Structureel gaat 450 miljoen euro extra naar Veiligheid en Justitie. Dat geld wordt gebruikt voor terrorismebestrijding, wijkagenten, het bestrijden van cybercrime, het forensisch instituut NFI en grensbewaking. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten krijgen er structureel 20 miljoen bij. 

Defensie krijgt 300 miljoen extra. Het ministerie kan met het geld nieuwe munitie aanschaffen, zodat militairen tijdens oefeningen niet langer 'pang-pang' hoeven te roepen, maar weer kunnen trainen met echte kogels. Het bedrag zal ook worden bestemd voor meer materieel en brandstof en voor de verbetering van communicatieapparatuur. Daarnaast moet de krijgsmacht beter worden getraind.

Onderwijs

Er gaat 200 miljoen extra naar Onderwijs. Hoe dat geld besteed gaat worden, is nog niet duidelijk.

Armoede

Voor het bestrijden van armoede onder kinderen komt 100 miljoen euro beschikbaar. Uit cijfers van twee jaar geleden bleek dat 400.000 kinderen wonen in een huishouden met een laag inkomen en dat 100.000 van hen al jaren in die situatie zitten. Het geld is bedoeld voor zwemles, schoolreisjes, sportspullen, schoolspullen en kleding. Het wordt in natura uitgekeerd. Hoe de regeling precies gaat werken, wordt nog bekeken. 

Chronisch ziek

Voor eenverdieners met een chronisch zieke partner wordt 50 miljoen euro uitgetrokken. 

Koopkracht

Iedereen gaat er volgend jaar een beetje in koopkracht op vooruit. Het kabinet zet volgend jaar 1,1 miljard euro opzij voor een 'evenwichtig koopkrachtbeeld'. Dat betekent dat onder meer de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget omhoog gaan. 

Topsport en cultuur

Voor topsport wordt 10 miljoen euro extra uitgetrokken. Ook Cultuur krijgt 10 miljoen extra. 

Economische voorspellingen 

De economische voorspellingen voor volgend jaar zijn volgens het kabinet iets gunstiger dan eerder werd voorspeld. Terwijl het Centraal Planbureau uitgaat van 0,7 procent begrotingstekort is het kabinet nóg optimistischer: met een alternatieve berekening komt het kabinet uit op 0,5 procent boven het bbp. Gemiddeld stijgt de koopkracht met 1,1 procent.

Andere verwachtingen:

 • Hogere economische groei: niet 1,6 maar 1,7 procent.
 • Consumptie van huishoudens: stijging van 1,3 naar 1,8 procent.
 • Inflatie: stijgt naar 0,5 procent.
 • Werkloosheidscijfers: niet 560.000 maar 555.000 werklozen.

Internationale ontwikkelingen kunnen nog wel roet in het eten gooien, waarschuwt minister Dijsselbloem. Als voorbeelden noemt hij onverwachte stijging van de olieprijs, de brexit, spanning in Turkije of terreuraanslagen. Het kabinet wil daarom tot de verkiezingen in maart doorwerken. "De wereld wacht niet op verkiezingen," aldus Dijsselbloem in het voorwoord van de Miljoenennota.

Meer op rtlnieuws.nl:

08 september 2016 23:33, in:

Stukken Prinsjesdag op straat

Uitlekken cijfers Prinsjesdag 'beschamend'

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn boos dat stukken voor Prinsjesdag zijn uitgelekt. 'Beschamend', zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. RTL Nieuws publiceerde vanavond, twaalf dagen voor Prinsjesdag, een aantal onderdelen uit de stukken.

De SP wil dat premier Mark Rutte zich dinsdag verantwoordt voor het voortijdig bekend worden van de stukken. "Alles is gelekt", zegt Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Hij vindt het 'belachelijk' dat in de Kamer volgende week vrijdag moet worden getekend voor de ontvangst van USB-sticks met de stukken. "Het is gelekt door de regering, dus ze moeten de stukken nu openbaren."

Daarin wordt hij gesteund door D66. "Wat ons betreft komen de stukken voor Prinsjesdag meteen maar naar de Kamer. Waarom zou het parlement nog twee weken moeten wachten als de media de informatie al hebben?" 

Chronisch zieken

Segers van de ChristenUnie laat weten dat de stukken 'nog veel ruimte voor verbetering en bijsturing' bieden. "Verder lijkt het er met deze cijfers op dat het kabinet de toezegging aan de ChristenUnie nakomt om eenverdieners met een chronisch zieke partner tegemoet te komen."

Ook ouderenbond ANBO gaat alvast in op de cijfers. De organisatie noemt de verbetering van de koopkracht voor ouderen 'een begin'. Juist ouderen dreigden er eerst op achteruit te zullen gaan, maar dat is rechtgetrokken.

Op peil brengen

De ANBO vindt dat het kabinet meer moet doen om het inkomen van bepaalde groepen ouderen weer 'op peil te brengen'. De organisatie doelt vooral op gepensioneerden met middeninkomens en ouderen die erg hoge zorgkosten hebben.

Meer op rtlnieuws.nl:

08 september 2016 21:51, in:

Stukken Prinsjesdag op straat

Prinsjesdag: 'Extra geld vooral naar zaken waarover veel discussie is geweest'

Het kabinet stelt volgend jaar 300 miljoen euro extra beschikbaar, geld dat vooral ten goede komt aan veiligheid, ouderen en kinderen uit arme gezinnen. Een duidelijke keus, zegt politiek commentator Frits Wester.

De cijfers lekten vanavond via RTL Nieuws uit. En bijna iedereen gaat er volgend jaar in koopkracht een klein beetje op vooruit.

"Het ligt allemaal wel heel dicht bij elkaar, hoor", relativeert Frits Wester. "Sommige groepen zitten er iets boven, andere groepen iets eronder. Maar het kabinet heeft er dus voor gekozen om vooral die mensen wat extra tegemoet te komen die de afgelopen jaren het meest in de knel zaten."

Redelijk verdeeld

Het gaat dan om mensen met kinderen en mensen met lage inkomens, zegt Wester. "Maar kijk je naar het totaalbeeld, dan is het heel redelijk verdeeld over de lage en de wat hogere inkomens."

Zorg, onderwijs en veiligheid: vooral die terreinen profiteren van de 300 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt boven op de 1,2 miljard waarover eerder al een akkoord werd bereikt. En dan besteedt het kabinet dat extra geld vooral 'aan zaken waarover de afgelopen tijd heel veel discussie is geweest', zegt Wester.

Wind uit de zeilen nemen

Hij noemt met name veiligheid en justitie (terrorismebestrijding, grensbewaking) en de omstreden bezuiniging in de verpleeghuiszorg, die nu weer ongedaan wordt gemaakt. "Het gaat om gebieden waar achterstanden waren, waar tekorten waren."

Het ligt voor de hand waarom het kabinet die duidelijke keuze maakt, zegt hij. "Op weg naar de verkiezingen, volgend jaar, hoopt het kabinet de oppositie zo alvast wat wind uit de zeilen te nemen. Op kritische punten is het kabinet nu wat minder kwetsbaar."

Frits Wester licht de stukken toe in RTL Late Night. Bekijk het fragment hier:

Meer op rtlnieuws.nl:
Ga jij er ook op vooruit in 2017? Bekijk het hier

08 september 2016 19:25, in:

Stukken Prinsjesdag op straat

Stukken Prinsjesdag: extra geld voor veiligheid, ouderen en arme kinderen

Het kabinet trekt de portemonnee voor kinderen in arme gezinnen, ouderen en de partners van chronisch zieken. Dat staat in de Prinsjesdag-stukken van het kabinet, die RTL Nieuws heeft ingezien. De stukken bevestigen dat iedereen er volgend jaar een beetje in koopkracht op vooruit gaat.

Het kabinet zet volgend jaar 1,1 miljard euro opzij voor een 'evenwichtig koopkrachtbeeld'. Dat betekent dat onder meer de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget omhoog gaan. 

Lage inkomens en gezinnen profiteren meest

"Bijna iedereen gaat erop vooruit", zegt politiek verslaggever Frits Wester, "maar wat je wel ziet, is dat het kabinet ervoor zorgt dat lage inkomens en gezinnen het meest profiteren." 

Voor 2017 en de jaren daarna geeft het kabinet 1,5 miljard euro extra uit. Vóór de zomer besloten regeringspartijen VVD en PvdA al tot extra uitgaven van 1,2 miljard euro. Nu, op Prinsjesdag, komt daar nog eens 300 miljoen euro bij. Dat geld gaat naar zorg, onderwijs en veiligheid.

De verdeling van de extra 1,5 miljard euro:

Bestemming Bedrag
Volksgezondheid 400 miljoen
Veiligheid en Justitie 450 miljoen
Defensie 300 miljoen
Onderwijs 200 miljoen
Arme kinderen 100 miljoen
Partners chronisch zieken 50 miljoen


Structureel gaat 450 miljoen euro extra naar Veiligheid en Justitie. Dat geld wordt gebruikt voor terrorismebestrijding, wijkagenten, het bestrijden van cybercrime, het forensisch instituut NFI en grensbewaking. 

Het extra geld voor de zorg wordt gebruikt om de omstreden bezuiniging op onder meer de verpleeghuiszorg terug te draaien. 

Defensie kan met het geld nieuwe munitie aanschaffen, zodat militairen tijdens oefeningen niet langer 'pang-pang' hoeven te roepen, maar weer kunnen trainen met echte kogels. Het bedrag zal ook worden bestemd voor meer materieel en brandstof en voor de verbetering van communicatieapparatuur. Daarnaast moet de krijgsmacht beter worden getraind.

Schoolreisjes en sportspullen

Voor het bestrijden van armoede onder kinderen komt 100 miljoen euro beschikbaar. Uit cijfers van twee jaar geleden bleek dat 400.000 kinderen wonen in een huishouden met een laag inkomen en dat 100.000 van hen al jaren in die situatie zitten. Het geld is bedoeld voor zwemles, schoolreisjes, sportspullen, schoolspullen en kleding. Het wordt in natura uitgekeerd. Hoe de regeling precies gaat werken, wordt nog bekeken.

Andere opvallende onderdelen uit de begroting:

•    Voor eenverdieners met een chronisch zieke partner wordt 50 miljoen euro uitgetrokken
•    De inlichtingen- en veiligheidsdiensten krijgen er structureel 20 miljoen bij
•    Voor topsport wordt 10 miljoen euro extra uitgetrokken

Meevallers

Het kabinet gaat ervan uit dat volgend jaar 42.000 nieuwe asielzoekers naar Nederland komen. Dat is 16.000 minder dan waar eerder dit jaar nog op werd gerekend. Daardoor vallen de kosten voor onder meer opvang 200 miljoen euro lager uit.

Een andere meevaller is de afdracht aan de Europese Unie, die volgend jaar 300 miljoen lager uitpakt. In 2018 gaat dat bedrag trouwens wél weer omhoog.

Meer op rtlnieuws.nl:
Kijk wat jij volgend jaar overhoudt in je portemonnee

08 september 2016 19:25, in:

Stukken Prinsjesdag op straat

Kijk hoeveel jij er volgend jaar op vooruit gaat

Kijk hoeveel jij er volgend jaar op vooruit gaat
(Archieffoto)

RTL Nieuws heeft de koopkrachtplaatjes voor volgend jaar in handen. Het kabinet geeft 1,1 miljard euro uit aan verbetering van de koopkracht. Daarmee gaat 90 procent van de Nederlanders er op vooruit. Kijk hier welke groepen er het meest en het minst op vooruitgaan.

In de tabellen hieronder is te zien hoeveel elke groep erop vooruitgaat. Het gaat om algemene voorspellingen, die geen rekening houden met veranderingen in jouw persoonlijke situatie.

Bovendien zijn de cijfers medianen. Dat betekent dat het in de praktijk voor de helft van de mensen beter uitpakt, en voor de helft van de mensen juist slechter.

In de onderstaande tabellen zijn mensen steeds op een andere manier ingedeeld. In de eerste tabel zit dus iedereen met pensioen, uitkering of loon, terwijl in de tweede tabel alle verschillende inkomens (van hoog tot laag) in elke groep zitten. Je kunt de verschillende veranderingen voor jouw situatie niet bij elkaar optellen.

Huishoudens verdeeld naar hoogte inkomen:

 • Inkomen tot 33.250 euro: + 1,1 procent
 • Inkomen tussen 33.250 en 66.500 euro: + 0,9 procent
 • Inkomen tussen 66.500 en 97.500 euro: + 1,1 procent
 • Inkomen boven 97.500 euro: + 1,1 procent

Huishoudens verdeeld naar soort inkomen:

 • Inkomen uit werk: + 1,1 procent
 • Inkomen uit uitkering: + 1,1 procent
 • Gepensioneerden: + 0,7 procent

Huishoudens verdeeld naar gezinstype:

 • Tweeverdieners: + 1 procent
 • Alleenstaanden: + 1,1 procent
 • Alleenverdieners (paren met één kostwinner):  + 0,6 procent

Huishoudens verdeeld naar wel of geen kinderen:

 • Met kinderen: + 1,3 procent
 • Zonder kinderen: + 1,0 procent

Meer op rtlnieuws.nl:
Prinsjesdag-stukken: extra geld voor veiligheid, ouderen en arme kinderen