Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

11 maart 2017 15:20

Druk op mantelzorgers: dit willen partijen eraan doen

Drie miljoen Nederlanders bieden mantelzorg, maar steeds meer van hen raken overbelast omdat het werk erg zwaar is naast hun normale baan. Wat willen de verschillende partijen doen om mantelzorgers te steunen?

VVD

De VVD vindt dat gemeenten voortdurend aandacht moeten hebben voor de mantelzorgers en hen ondersteunen wanneer dat nodig is. De partij vindt het niet nodig om werkgevers via een wet te verplichten om tijd en ruimte vrij te maken voor mantelzorg.

PvdA

De PvdA vindt dat het werk van mantelzorgers verlicht moet worden. De partij wil dat mantelzorgers hun zorgtaken tijdelijk aan een ander moeten kunnen overdragen om een adempauze te nemen (respijtzorg). Ook is de partij voor mantelzorgverlof. Werkgevers zouden duidelijk op het loonstrookje moeten laten zien hoeveel verlof iemand op jaarbasis heeft.

CDA

Het CDA wil dat mantelzorgers makkelijker even op adem kunnen komen (respijtzorg). Ook is de partij voor een zorgbonus ter compensatie voor mensen die verlof opnemen of minder gaan werken om voor een naaste te kunnen zorgen. Ook wil CDA dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen.

PVV

In het PVV-verkiezingsprogramma wordt geen standpunt over mantelzorg ingenomen. De PVV heeft geen antwoord gegeven op vragen hierover.

D66

D66 wil onderzoeken of mantelzorgers fiscaal ondersteund kunnen worden. Ook vindt de partij dat gemeentes overbelaste mantelzorgers beter moeten ondersteunen. Mantelzorgers hebben recht op een adempauze, dat moet duidelijker gecommuniceerd worden.

GroenLinks

GroenLinks vindt dat de bezuiniging op de vergoeding voor mantelzorg teruggedraaid moet worden. Ook vindt de partij dat het mogelijk moet worden dat mantelzorgers af en toe afgelost worden door professionele of vrijwillige zorgverleners. Ook wil GroenLinks stimuleren dat er meer woning komen waarin verschillende generaties samen kunnen wonen.

SP

De SP is voor een vaste toeslag voor mantelzorgers. Ook zouden mantelzorgers een onkostenvergoeding moeten krijgen. De mogelijkheden om te bouwen op eigen erf moeten uitgebreid worden. De SP wil ook dat mantelzorgers voorrang krijgen bij het verkrijgen van een woning, zodat ze dichter bij hun familielid kunnen wonen.

50PLUS

50PLUS wil dat er een gemeentelijk basispakket komt voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Dit moet volgens de partij een einde maken aan onduidelijkheid en aan verschillen tussen gemeenten. 50PLUS wil dat mantelzorgers landelijk geregistreerd worden zodat financiële en andere maatregelen ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers op een eenvoudige manier uitgewerkt kunnen worden. De partij wil niet dat mantelzorgers met een AOW-uitkering gekort worden.

ChristenUnie

De ChristenUnie wil een ruimerere verlofregeling voor mantelzorgers. Ook zouden er geen belemmeringen moeten bestaan om vrije dagen te 'schenken' aan een mantelzorgende collega. En zouden werkgevers in staat moeten zijn om overmatige kosten van mantelzorgverlof bij de overheid in rekening te brengen.

Twijfel je nog over wat je gaat stemmen? Hier vind je per thema de standpunten van de grote partijen.

Topnieuws