Enquête woningcorporaties

Kom maar op met die doorzichtige smoezen

04 juni 2014 05:01

De woningbouwcorporaties moeten weer terugkeren tot de kern van hun bestaan: mensen die het niet zo breed hebben een betaalbaar en fatsoenlijk dak boven hun hoofd geven. Vandaag beginnen de verhoren van de parlementaire enquête die daartoe moeten leiden. Frits Wester heeft er zin in.

Vandaag start de parlementaire enquêtecommissie woningbouwcorporaties met de openbare verhoren, waarin getuigen onder ede worden verhoord. Reken er maar op dat het peentjes zweten wordt voor veel mensen die moeten langskomen. Reputaties van personen en organisaties staan op het spel en menigeen gaat aan de schandpaal, zoveel is op voorhand wel duidelijk.

Woningbouwcorporaties zijn ooit opgericht om mensen met lage inkomens aan fatsoenlijke en betaalbare huisvesting te helpen. Ooit een sociaal en nobel doel. Maar diezelfde corporaties zijn vanaf de jaren negentig verworden tot een vehikel van ongehoorde zelfverrijking van directies en bestuurders. Idiote investeringen in zaken die niets met volkshuisvesting te maken hadden.

Neem bijvoorbeeld de aankoop van het niet meer varende cruiseschip ss Rotterdam door corporatie Woonbron. De geplande renovatie van 25 miljoen kostte uiteindelijk 256 miljoen. Foutje, bedankt! Verantwoordelijk topman Martien Kromwijk vertrok weliswaar, maar wel met een afkoopsom van een half miljoen.

"De zonnekoning van de sociale woningbouw pronkte met zijn Maserati en zijn villa met zwembad en tennisbaan in Spanje"

Ook waren er de doldwaze speculaties van Hubert Möllenkamp van de corporatie Rochdale in Amsterdam. De man werd de zonnekoning van de sociale woningbouw genoemd. Een twijfelachtige bijnaam voor iemand die moest zorgen voor betaalbare huisvesting voor de minstbedeelden in dit land, maar die zelf pronkte met zijn Maserati, zijn enorme huis in Lelystad en zijn villa met zwembad en tennisbaan in Spanje. Hij wordt door het OM nu vervolgd voor het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en witwassen.

Dan was er nog Vestia-topman Erik Staal. Zijn onverantwoorde specualties leverden een verlies op van 2 miljard. Maar dat was allemaal geen reden om hem geen 3,5 miljoen euro vertrekpremie te geven voor de bewezen diensten. Lekker setje dus, dat naast vele anderen in het bankje zal verschijnen.

Het zijn niet alleen de corporaties die moeten langskomen. Ook de politiek - Kamer en voormalige bewindslieden - heeft heel wat uit te leggen. Want het was de politiek die midden jaren negentig vanwege bezuinigingen de corporaties verzelfstandigde. Met de nieuwe vrijheid, en in een omgeving waarin in die tijd de waarde van vastgoed met 20 procent per jaar steeg, hebben ze daar volop en vooral oneigenlijk gebruik van gemaakt. Maar de bomen bleven niet tot in de hemel groeien, waardoor het ene schandaal na het andere aan het licht kwam.

"Er zal ongetwijfeld sprake zijn van collectief geheugenverlies,
zoekgeraakte agenda’s en nog veel meer van die doorzichtige smoezen"

Het is aan de enquêtecommissie onder leiding van het uit de PVV-fractie gestapte Kamerlid Roland van Vliet om de oorzaken en gevolgen van deze processen in kaart te brengen. En vooral om aanbevelingen te doen voor de toekomst, zoals dat zo mooi heet, waardoor corporaties terug kunnen keren tot de kern van hun bestaan: mensen die het niet zo breed hebben een betaalbaar en fatsoenlijk dak boven hun hoofd geven.

Maar zover is het nog niet. Eerst staan ons tal van onthutsende en waarschijnlijk onthullende verhoren te wachten. Velen zullen daarbij de vlucht naar voren proberen te maken. Er zal ongetwijfeld sprake zijn van collectief geheugenverlies, zoekgeraakte agenda’s en nog veel meer van die doorzichtige smoezen.

Ik hoop dat Van Vliet en zijn mensen daar snoeihard doorheen gaan prikken. Ik verheug me er nu al op.

@fritswester

Vandaag start de parlementaire enquêtecommissie woningbouwcorporaties met de openbare verhoren, waarin getuigen onder ede worden verhoord. Reken er maar op dat het peentjes zweten wordt voor veel mensen die moeten langskomen. Reputaties van personen en organisaties staan op het spel en menigeen gaat aan de schandpaal, zoveel is op voorhand wel duidelijk.

Woningbouwcorporaties zijn ooit opgericht om mensen met lage inkomens aan fatsoenlijke en betaalbare huisvesting te helpen. Ooit een sociaal en nobel doel. Maar diezelfde corporaties zijn vanaf de jaren negentig verworden tot een vehikel van ongehoorde zelfverrijking van directies en bestuurders. Idiote investeringen in zaken die niets met volkshuisvesting te maken hadden.

Neem bijvoorbeeld de aankoop van het niet meer varende cruiseschip ss Rotterdam door corporatie Woonbron. De geplande renovatie van 25 miljoen kostte uiteindelijk 256 miljoen. Foutje, bedankt! Verantwoordelijk topman Martien Kromwijk vertrok weliswaar, maar wel met een afkoopsom van een half miljoen.

"De zonnekoning van de sociale woningbouw pronkte met zijn Maserati en zijn villa met zwembad en tennisbaan in Spanje"

Ook waren er de doldwaze speculaties van Hubert Möllenkamp van de corporatie Rochdale in Amsterdam. De man werd de zonnekoning van de sociale woningbouw genoemd. Een twijfelachtige bijnaam voor iemand die moest zorgen voor betaalbare huisvesting voor de minstbedeelden in dit land, maar die zelf pronkte met zijn Maserati, zijn enorme huis in Lelystad en zijn villa met zwembad en tennisbaan in Spanje. Hij wordt door het OM nu vervolgd voor het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en witwassen.

Dan was er nog Vestia-topman Erik Staal. Zijn onverantwoorde specualties leverden een verlies op van 2 miljard. Maar dat was allemaal geen reden om hem geen 3,5 miljoen euro vertrekpremie te geven voor de bewezen diensten. Lekker setje dus, dat naast vele anderen in het bankje zal verschijnen.

Het zijn niet alleen de corporaties die moeten langskomen. Ook de politiek - Kamer en voormalige bewindslieden - heeft heel wat uit te leggen. Want het was de politiek die midden jaren negentig vanwege bezuinigingen de corporaties verzelfstandigde. Met de nieuwe vrijheid, en in een omgeving waarin in die tijd de waarde van vastgoed met 20 procent per jaar steeg, hebben ze daar volop en vooral oneigenlijk gebruik van gemaakt. Maar de bomen bleven niet tot in de hemel groeien, waardoor het ene schandaal na het andere aan het licht kwam.

"Er zal ongetwijfeld sprake zijn van collectief geheugenverlies,
zoekgeraakte agenda’s en nog veel meer van die doorzichtige smoezen"

Het is aan de enquêtecommissie onder leiding van het uit de PVV-fractie gestapte Kamerlid Roland van Vliet om de oorzaken en gevolgen van deze processen in kaart te brengen. En vooral om aanbevelingen te doen voor de toekomst, zoals dat zo mooi heet, waardoor corporaties terug kunnen keren tot de kern van hun bestaan: mensen die het niet zo breed hebben een betaalbaar en fatsoenlijk dak boven hun hoofd geven.

Maar zover is het nog niet. Eerst staan ons tal van onthutsende en waarschijnlijk onthullende verhoren te wachten. Velen zullen daarbij de vlucht naar voren proberen te maken. Er zal ongetwijfeld sprake zijn van collectief geheugenverlies, zoekgeraakte agenda’s en nog veel meer van die doorzichtige smoezen.

Ik hoop dat Van Vliet en zijn mensen daar snoeihard doorheen gaan prikken. Ik verheug me er nu al op.

@fritswester