Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag: de belangrijkste maatregelen op een rij

15 september 2015 18:26 Aangepast: 16 september 2015 12:11
Het koffertje van Dijsselbloem met daarin de Miljoenennota. Beeld © ANP

Vandaag heeft het kabinet de begroting voor volgend jaar gepresenteerd. Per ministerie hebben we de drie opvallendste maatregelen op een rij gezet:

Ministerie van Financiën (miljoenennota):

 • De werkloosheid daalt volgend jaar naar verwachting naar 605.000 mensen. Dat is 6,7 procent van de beroepsbevolking.
 • De economie groeit naar verwachting met 2,4 procent en het begrotingstekort komt uit op 1,4 procent.
 • De lasten op arbeid gaan omlaag met 5 miljard euro.

Ministerie van Sociale Zaken:

 • De koopkracht stijgt voor 84 procent van de huishoudens. 16 procent gaat er (iets) op achteruit. Werkenden gaan er het meest op vooruit. De meesten gepensioneerden ook, ondanks problemen bij de pensioenfondsen. Bij mensen met een uitkering is een klein plusje te zien.
 • Het vaderverlof (na een bevalling) wordt verlengd van twee naar vijf dagen. Alle peuters kunnen twee dagdelen naar de opvang. Dat kost de schatkist 60 miljoen euro.
 • De kinderopvangtoeslag wordt verhoogd, het kindgebonden budget wordt vanaf het tweede kind verhoogd.

Ministerie van Veiligheid en Justitie:

 • Het ministerie heeft een tegenvaller van 60 miljoen euro omdat er minder boetes binnenkomen. Dat komt bijvoorbeeld door langdurig onderhoud aan trajectcontroles, het vervangen van flitspalen en door de politie-acties. Agenten weigeren namelijk boetes uit te schrijven.
 • Het kabinet stelt 539 miljoen euro extra beschikbaar voor asielopvang in Nederland.​
 • Verkeersboetes worden een paar euro duurder: de administratiekosten gaan 7 naar 9 euro. Dat geldt ook voor financiële straffen.

Ministerie van Onderwijs:

 • Komend jaar komt het grootste deel uit het Nationaal Onderwijsakkoord vrij: 292 miljoen euro. Met dat geld moet het onderwijs beter worden gemaakt.
 • Het basisonderwijs krijgt er 93 miljoen euro bij, het voortgezet onderwijs 53 miljoen, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 119 miljoen, het hoger beroepsonderwijs 9 miljoen euro en de universiteiten 1,1 miljoen. Voor het hoger onderwijs loopt dat bedrag later verder op.
 • Het mbo moet kleinschaliger en de aansluiting van de opleiding naar de werkvloer moet beter.

Ministerie van Defensie:

 • Voor de vierde keer op rij krijgt de krijgsmacht extra geld. Volgend jaar komt er 220 miljoen bij, oplopend naar 345 miljoen in 2020.
 • Er komt 60 miljoen bij voor missies in het buitenland.
 • Nederland houdt zestien 2A6 Leopard-tanks; die worden geïntegreerd in de nieuwe Nederlands-Duitse eenheid die eind 2019 operationeel moet zijn.

Ministerie van Volksgezondheid:

 • Het kabinet trekt komend jaar 140 miljoen euro extra uit voor het verbeteren van de zorg in de verpleeghuizen. De jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel 210 miljoen euro. Met het geld wordt personeel opgeleid en bijgeschoold en krijgen verpleeghuisbewoners meer dagbesteding.
 • De geplande bezuiniging van 45 miljoen euro binnen de wet langdurige zorg wordt geschrapt.
 • De zorgpremie stijgt volgens ramingen van VWS in 2016 met ongeveer 7 euro per maand. Het eigen risico wordt door automatische indexering 385 euro. De zorgtoeslag voor de laagste inkomens stijgt met 6 euro per maand.

Ministerie van Economische Zaken:

 • Er is 150 miljoen euro extra beschikbaar voor innovatieve bedrijven en start-ups.
 • Consumenten kunnen makkelijker lokaal duurzame energie opwekken en zo bijna 200 euro per jaar besparen op de energierekening.
 • Het kabinet gaat door met het aanpakken van belemmerende regels voor bedrijven.

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

 • De komende periode worden diplomatieke posten ten zuiden en oosten van de Europese Unie versterkt.
 • Versterkte inzet op het gebied van veiligheid, contra-terrorisme, mensenrechten en cyberveiligheid. Er gaat onder meer extra geld naar Veiligheidsfonds (plus 1 miljoen euro) en Mensenrechtenfonds (plus 1,5 miljoen euro).
 • Andere belangrijke aandachtspunten voor 2016 zijn het voorzitterschap van de Europese Unie en het streven om voor de periode 2017-2018 een tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad te bemachtigen.

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: 

 • Minister Ploumen wil volgend jaar meer doen aan de groeiende economische ongelijkheid in ontwikkelingslanden; hiervoor heeft zij 350 miljoen euro vrijgemaakt.
 • Ruim 350 miljoen euro is er beschikbaar voor noodhulp bij humanitaire crises.
 • Het ministerie van Lilianne Ploumen bekostigt het eerste jaar opvang van asielzoekers in ons land.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

 • Via het infrastructuurfonds gaat 5,8 miljard euro naar spoorwegen, wegen en vaarwegen. Ruim de helft is voor beheer en onderhoud, maar ruim 2,6 miljard kan naar nieuwe investeringen, zoals grote ontbrekende schakels in het wegennet.
 • Uit het Deltafonds wordt zo'n 1,2 miljard euro besteed aan maatregelen om ons land te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende zoet water.
 • De zogenoemde Nederlandse klimaatcoalitie van bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen streeft naar bedrijfsvoering die het klimaat minder schaadt. De bedoeling is nog meer bedrijven en maatschappelijk instellingen aan zich te binden.

Ministerie voor Wonen en Rijksdienst:

 • De huurstijging per individuele woning is de inflatie plus 2,5 procent maximaal. Voor scheefwoners, mensen met een te groot inkomen voor een sociaal huis, is een huurverhoging mogelijk van inflatie plus 4 procent.
 • Vanaf 2016 wordt de overgang tussen sociale huur en vrije sector voor drie jaar vastgezet op 710,68 euro.
 • De vrijstelling in de schenkbelasting voor kinderen van 18 tot 40 jaar voor een eigen huis wordt vanaf 2017 uitgebreid. Iedereen mag schenken, niet alleen de ouders, en het kabinet verruimt de vrijstelling naar 100.000 euro.

Meer op rtlnieuws.nl:

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore