Zorgen over salafisme in Nederland

Salafisme niet verboden, maar wel beter in de gaten gehouden

25 februari 2016 18:45 Aangepast: 01 augustus 2017 07:30
Een demonstratie van salafisten (archieffoto) Beeld © EPA

Salafistische organisaties kunnen worden verboden als er strafbare feiten worden gepleegd, maar het kabinet gaat salafisme niet verbieden. Dat staat in een brief van minister Asscher.

Salafisme is een streng islamitische stroming. De regering is bang dat moslims die erbij horen, radicaliseren. Volgens de AIVD groeit de stroming in Nederland. De dienst denkt dat salafisme een voedingsbodem is voor radicalisering naar gewelddadig jihadisme. Het is reden voor de Tweede Kamer om maatregelen te vragen. 

Verbod is zinloos
In de brief geeft Asscher antwoord op vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld. Zo wilde een meerderheid van de Kamer dat werd onderzocht of salafistische organisaties verboden kunnen worden. Juridisch kan dat, maar het kabinet zet daar niet op in. 

Het kabinet wil een religie, ideologie of gedachtegoed niet verbieden. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland en daarnaast zou een verbod geen zin hebben, vindt het kabinet. Je roeit het gedachtegoed niet uit met een verbod: dat vindt dan wel een andere weg die mogelijk moeilijker in de gaten te houden is.  

Haatprediken voorkomen
Toch ziet het kabinet salafisme wel als gevaar. "De rijksoverheid wil problematisch gedrag, zoals dat onder meer bij salafistische organisaties voorkomt, geen enkele ruimte geven," schrijft Asscher. Financiële steun van terroristische organisaties aan moskeeën wordt strafbaar.

Verder gaat het kabinet salafistische organisaties in kaart brengen en komen er richtlijnen hoe gemeenten kunnen omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Doel is het prediken van haat binnen de salafistische stromingen aan te pakken en te voorkomen dat kinderen daardoor ontsporen. 

Rol burgemeesters
De minister noemt als voorbeeld de situatie waarbij een omstreden prediker uit de EU door een salafistische organisatie wordt uitgenodigd om te spreken op een congres. Een visum kan in zo'n geval niet geweigerd worden. Maar een gemeente kan dan wel degelijk in actie komen.

Zo kan een burgemeester publiekelijk stelling nemen tegen de komst van de prediker of op basis van de openbare orde de conferentie verbieden. Hij kan ook uitnodigende organisaties confronteren met hun dubieuze gastspreker. De politie of het OM kunnen de conferentie bijwonen om vast te stellen of er strafbare uitlatingen worden gedaan.

Wat is salafisme?

Salafisme is een verzamelterm voor een aantal fundamentalistische stromingen binnen de soennitische islam. Het salafisme richt zich op morele 'heropvoeding' en 'zuivering' van de geloofsgemeenschap en de maatschappij. Het precieze aantal volgelingen is niet vast te stellen. 

Binnen het salafisme zijn globaal drie richtingen:

  1. Het apolitieke salafisme legt via prediking de nadruk op het persoonlijke religieuze leven en afzondering van de niet-islamitische samenleving.
  2. Het politieke salafisme propageert een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid. Deze substroming richt zich actief op het bereiken van de religieus geïnspireerde politiek-maatschappelijke doelen, ook via prediking.
  3. Het jihadisalafisme onderscheidt zich door het verketteren van andersgelovigen en de goedkeuring van het gebruik van geweld. Deze substroming vormt één van de belangrijkste onderdelen van het huidige gewelddadige jihadisme.

Voorbeelden van onverdraagzaamheid, onverdraagzaam isolationisme en ondemocratische activiteiten:

  • Een jonge prediker die op internet mensen onder druk zet niet te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, omdat dit 'afgoderij' is.
  • Een salafistische voorman die op Facebook moslims die de actie 'Je suis Charlie' steunen, gelijkstelt aan afvalligen. 
  • Een conferentie die buitenlandse predikers uitnodigt die in preken op internet hebben opgeroepen tot afwijzing van joden en sjiieten.
  • Een stichting voor 'islamitisch onderwijs' leert: "In Nederland wordt kinderen geleerd dat iedereen gelijk is, moslims, joden en christenen. De islam leert ons het tegenovergestelde."

Bron: AIVD

Meer op rtlnieuws.nl:

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore